ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Služba nabave

Služba nabave obavlja poslove izrade plana nabave radova, roba i usluga za redovno poslovanje KBC Sestre milosrdnice u proračunskoj godini, prema Zakonu o javnoj nabavi. Prati proces izvršavanja plana nabave u suradnji s ostalim službama i klinikama unutar KBC-a, te obavlja dio nabave medicinskih i nemedicinskih materijala sukladno s planom nabave i financijskim planom.

Osobe za kontakt: 

v.d. rukovoditelja Službe nabave:

Goran Kuljić, univ. spec. oec., goran.kuljic@kbcsm.hr

 OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) (u nastavku teksta: ZJN 2016) objavljujemo gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja određene člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

 1. PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433
 2. PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808
 3. ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503
 4. NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364
 5. STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485
 6. HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289
 7. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733
 8. ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987
 9. ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298
 10. 1POGLED 360 d.o.o., Kopernikova 26, Zagreb, OIB 53050868963
 11. I. A. PROJEKTIRANJE d.o.o., I. Barutanski breg 4, Zagreb, OIB 11773709542
 12. ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

PREGLED UGOVORA
Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Ur. broj: 5030106-11-2) i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice objavila podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi.

REGISTAR  SKLOPLJENIH UGOVORA temeljem čl. 28. ,stavak 4. ZJN 2016

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Elektronički oglasnik javne nabave RH

Plan nabave:

Pregled donacija:

Opći akt za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi:

OPĆI AKT

Osobe za kontakt:

Lidija Kanić, dipl. oec., lidija.kanic@kbcsm.hr

Pozivi na dostavu ponuda - projekti

Nabava usluge Usluga neovisne revizije projekata broj KK.08.1.2.03.0007 i KK.08.1.1.03.0002

Evidencijski broj nabave : 142/2021

Odgovor na 1. upit – Neov.revizija DB i OHBP-ISPRAVAK

Odgovor na 1. upit – Neov.revizija DB i OHBP

Poziv na dostavu ponuda – neov.revizija DB i OHBP


Nabava usluge pripreme dokumentacija o nabavama i provedbe postupaka javnih nabava potrebnih za realizaciju projekta Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar (UP.02.2.1.05.0001) koji provodi Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata koji djeluje pri Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj nabave : 56/2020

Poziv na dostavu ponuda – Izrada DON-ova i prov.post.JN


Nabava izrade Strateškog programa znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice radi provođenja organizacijske reforme vezano uz realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

 Evidencijski broj nabave : 128/2019

Poziv na dostavu ponuda – Strategija razvoja


Nabava usluga koordinatora zaštite na radu i stručnog nadzora nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Evidencijski broj 6/2019

Poziv na dostavu ponuda – koordinator ZNR i str.nadzor

Projektno – tehnička dokumentacija


Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda


Pozivi na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije KBCSM

Evidencijski broj nabave: 26/2021

Poziv na dostavu ponuda Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije


Poziv na dostavu ponuda za predmet Sustav za prepoznavanje govora za potrebe KBCSM

Evidencijski broj: 72/2021

Poziv na dostavu ponuda za predmet Sustav za prepoznavanje govora za potrebe KBCSM, ev.br. 72/2021


Poziv na dostavu ponuda za predmet Usluga održavanja ISSA PACS sustava

Evidencijski broj: 90/2021

Poziv na dostavu ponuda za predmet Usluge održavanja ISSA PACS sustava za potrebe KBCSM, ev. 90/2021


Poziv na dostavu ponuda za Inox namještaj

Evidencijski broj: 98/2021

Poziv na dostavu ponuda za Inox namještaj za potrebe KBCSM-a, ev.98-2021


Poziv na dostavu ponuda za Endoskopsku kameru

Evidencijski broj: 86/2021

Poziv na dostavu ponuda za Endoskopsku kameru, ev. 86-2021


Poziv na dostavu ponuda za infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj: 92/2021

Poziv na dostavu ponuda za infuzijske i perfuzijske pumpe za potrebe …KBCSM-a, ev.92-2021


PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a

PONIŠTENO:  Evidencijski broj: 77/2021

PONIŠTENO: Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a, ev. 77-2021


 Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a

Evidencijski broj: 101/2021

Poziv na dostavu ponuda za zamrzivač za pohranu uzoraka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM-a, ev.101-2021


Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade idejnog rješenja za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj: 94/2021

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade idejnog rješenja za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijski broj nabave : 94/2021

Elaborat ocjene PSGK_dig

Odgovor na 1. upit – Idejno rješenje

Poziv na dostavu ponuda – 1. ISPRAVAK – idejni projekt


 Poziv na dostavu ponuda za Uslugu grafičkog oblikovanja, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinika Croatica za potrebe KBCSM-a, ev. br. 71/2021.

Evidencijski broj: 71/2021

Poziv za dostavu ponuda za Uslugu grafičkog oblikovanja, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica…., ev. br. 71-2021

Obavijest o produljenju roka i izmjeni Poziva na nadmetanje u postupku Nabave usluge grafičkog oblikovanja, pripreme…. časopisa Acta Clinica Croatica, ev. br. 71/2021

1. izmjena Poziva za nabavu Usluge grafičkog, pripreme, korekture i tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica …, ev. broj 71-2021


Poziv na dostavu ponuda za: Program za analizu nuklearno-medicinskih neuroloških studija s uključenom
bazom podataka za usporedbu sa zdravim ispitanicima po dobi i spolu (NEURO-MIM) za potrebe Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM-a, ev. br. 93/2021.

Evidencijski broj: 93/2021

Poziv za dostavu ponuda za Program za analizu nuklearno-medicinskih neuroloških studija….za potrebe KBCSM, ev. 93-2021


Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Nabava uredaja i potrošnog materijala za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO) ev. br. 111/2021.

Evidencijski broj: 111/2021

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Nabava uredaja i potrošnog materijala za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO) ev. br. 111/2021.


Poziv na dostavu ponuda za Usluga pružanja mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe KBCSM ev. br. 113/2021.

Evidencijski broj: 113/2021

Poziv na dostavu ponuda za Uslugu pružanja mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije…ev. br. 113


Poziv na dostavu ponuda za brze Multiplex RT PCR testove za COVID-19 za potrebe KBCSM-a ev. br. 104/2021.

Evidencijski broj: 104/2021

Poziv na dostavu ponuda za Brze Multiplex RT PCR testove….104-2021


Poziv na dostavu ponuda za nabavu radnih stanica i monitora za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM-a. evidencijski broj:  87/2021

Evidencijski broj: 87/2021

Poziv na dostavu ponuda za Radne stanice i monitore…ev.br. 87-2021


Poziv na dostavu ponuda za Zaštitni kabinet za rad s jodom I-131 za potrebe Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM-a, ev.br. 76/2021

Evidencijski broj: 76/2021

Poziv na dostavu ponuda za Zaštitni kabinet za rad s jodom I-131 za potrebe KBCSM-a, ev. 762021


Poziv na dostavu ponuda za UZV uređaj za potrebe KBCSM-a, ev.br. 117/2021

Evidencijski broj: 117/2021

Poziv na dostavu ponuda za UZV uređaj za potrebe KBCSM-a, ev.br. 117-2021


Poziv na dostavu ponuda za Videobronhoskop za potrebe…KBCSM-a, ev.99-2021

Evidencijski broj:  99/2021

Poziv na dostavu ponuda za Videobronhoskop za potrebe…KBCSM-a, ev.99-2021


Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluga podrške i održavanja LIS za potrebe KBCSM, ev.br. 118-2021

Evidencijski broj:  118/2021

Poziv na dostavu ponuda za Pružanje usluga podrške i održavanja LIS za potrebe KBCSM, ev.br. 118-2021


Poziv na dostavu ponuda Histokinet za potrebe KBCSM, ev.br. 122-2021

Evidencijski broj:  122/2021

Poziv na dostavu ponuda Histokinet za potrebe KBCSM, ev.br. 122-2021


Poziv na dostavu ponuda ORL pila, bušilica za potrebe KBCSM, ev.br. 121-2021

Evidencijski broj:  121/2021

Poziv na dostavu ponuda ORL pila, bušilica za potrebe KBCSM, ev.br. 121-2021


Poziv na dostavu ponuda- Usluga grafičkog …. tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica…ev. br. 132-2021

Evidencijski broj:  132/2021

Poziv na dostavu ponuda- Usluga grafičkog …. tiskanja časopisa Acta Clinica Croatica…ev. br. 132-2021


Poziv na dostavu ponuda, ev. br.103-2021, Najam usl. povezivanja KBCSM-a s CDU-om

Evidencijski broj:  103/2021

Poziv na dostavu ponuda, ev. br.103-2021, Najam usl. povezivanja KBCSM-a s CDU-om

Obavijest o produlienju roka i izmjeni Poziva za nadmetanje za Najam usluge povezivanja KBC Sestre milosrdnice s Centrom dijeljenih usluga, ev. broj 103/2021

1. ispravak Poziva za Najam usluge povezivanja KBCSM s CDU-om, 103-2021


Poziv na dostavu ponuda za Kontinuirani prikaz medicinske dokumentacije za potrebe KBCSM, ev.br. 133-2021

Evidencijski broj:  133/2021

Poziv na dostavu ponuda za Kontinuirani prikaz medicinske dokumentacije za potrebe KBCSM, ev.br. 133-2021

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu ponuda Kontinuirani prikaz medicinske dokumentacije za potrebe KBCSM, ev.br. 133-2021

Poziv na dostavu ponuda za Kontinuirani prikaz medicinske dokumentacije za potrebe KBCSM, ev.br. 133-2021


Poziv na dostavu ponuda za Prilagodba BIS-a zahtjevima ureda za kvalitetu KBCSM, ev.br. 134-2021

Evidencijski broj:  134/2021

Poziv na dostavu ponuda za Prilagodba BIS-a zahtjevima ureda za kvalitetu KBCSM, ev.br. 134-2021

Obavijest o izmjeni Poziva na dostavu ponuda Prilagodba BIS-a zahtjevma ureda za kvalitetu KBCSM za provedbu konzilijarnih pregleda, ev.br. 134-2021

Poziv na dostavu ponuda za Prilagodba BIS-a zahtjevima ureda za kvalitetu KBCSM, ev.br. 134-2021


Poziv na dostavu ponuda, ev.br. 123-2021, Najam usluge povezivanja lokacija KBCSM-a 10Gbps MPLS poveznicama

Evidencijski broj:  123/2021

Poziv na dostavu ponuda, ev.br. 123-2021, Najam usluge povezivanja lokacija KBCSM-a 10Gbps MPLS poveznicama

Obavijest o produlienju roka i izmjeni Poziva za nadmetanje za Najam usluge povezivanja lokacija KBC-a Sestre milosrdnice 10 Gbps MPLS poveznicama, ev. br.123/2021

1. ispravak Poziva za Najam usl. povezivanja lokacija KBCSM …MPLS poveznicama, ev.br. 123-2021


Poziv na dostavu ponuda za Izrada novog otpusnog pisma za potrebe KBCSM, ev.br. 136-2021

Evidencijski broj:  136/2021

Poziv na dostavu ponuda za Izrada novog otpusnog pisma za potrebe KBCSM, ev.br. 136-2021


Poziv na dostavu ponuda -Intraoperacijska navigacijska gama sonda 116-2021

Evidencijski broj:  116/2021

Poziv na dostavu ponuda -Intraoperacijska navigacijska gama sonda 116-2021


Poziv na dostavu ponuda 138-2021, Usluga grafičkog oblikovanja, pripreme….Acta Clinica Croatica, ev. 138-2021

Evidencijski broj:  138/2021

Poziv na dostavu ponuda 138-2021, Usluga grafičkog oblikovanja, pripreme….Acta Clinica Croatica, ev. 138-2021


Poziv na dostavu ponuda ev. 131/2021, Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava, ev. 131/2021

Evidencijski broj:  131/2021

Poziv na dostavu ponuda ev. 131/2021, Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava, ev. 131/2021


Poziv na dostavu ponuda 137-2021, Potrošni materijal i održavanje ugostiteljske opreme

Evidencijski broj:  137/2021

Poziv na dostavu ponuda 137-2021, Potrošni materijal i održavanje ugostiteljske opreme

Obavijest zainteresiranim GS-ima o Izmjeni poziva 137-2021

1. IZMJENA Poziva na dostavu ponuda 137-2021


Poziv na dostavu ponuda za godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM, evidencijski br. 006/2022

Evidencijski broj:  006/2022

Poziv na dostavu ponuda 006-2022


Poziv na dostavu ponuda Nabava savjetodavnih usluga u području odnosa s javnošću za potrebe KBCSM, ev.br. 7-2022

Evidencijski broj:  7/2022

Poziv na dostavu ponuda Nabava savjetodavnih usluga u području odnosa s javnošću za potrebe KBCSM, ev.br. 7-2022


Poziv na dostavu ponuda Informatizacija laboratorija na lokaciji Klinike za traumatologiju, ev.br. 23-2022

Evidencijski broj:  23/2022

Poziv na dostavu ponuda Informatizacija laboratorija na lokaciji Klinike za traumatologiju, ev.br. 23-2022


Endoskopski prijenosni video sustav s glavom kamere za potrebe Klinike za urologiju KBCSM-a, evidencijski broj: 030/2022.

Evidencijski broj:  030/2022

Poziv na dostavu ponuda 030-2022, Endoskopski prijenosni videosustav s glavom kamere


 Poziv za dostavu ponuda – Test trakice za aparate za glukozu u krvi za potrebe KBCSM: evidencijski broj: 034/2022

Evidencijski broj:  034/2022

Poziv na dostavu ponuda, ev. 034-2022


Poziv na dostavu ponuda ev.br. 035-2022 za Artroskopske kamere za traumatološki stup za potrebe KBCSM

Evidencijski broj:  035/2022

Poziv na dostavu ponuda ev.br. 035-2022 za Artroskopske kamere za traumatološki stup za potrebe KBCSM


Poziv na dostavu ponuda Brašno i krupica za potrebe KBCSM, ev.br. 43-2022

Evidencijski broj: 43/2022

Poziv na dostavu ponuda Brašno i krupica za potrebe KBCSM, ev.br. 43-2022

TROŠKOVNIK


Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Kartuše za sterilizaciju etilen oksidom, Evidencijski broj: 51/2022

Evidencijski broj: 51/2022

Poziv na dostavu ponuda Kartuše za sterilizaciju etilen oksidom, ev.br. 51-2022


Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka nabave: Uređaj za ispitivanje sluha otoakustičnom emisijom za potrebe Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBCSM, Evidencijski broj: 49/2022

Evidencijski broj: 49/2022

Poziv na dostavu ponuda Uređaj za ispitivanje sluha otoakustičnom emisijom, ev.br. 49-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Tiskanice za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 52/2022

Evidencijski broj: 52/2022

Poziv na dostavu ponuda Tiskanice za potrebe KBCSM, ev.br. 52-2022

DOPIS

DOPIS 2

1.izmjenjeni poziv na dostavu ponuda Tiskanice za potrebe KBCSM, ev.br. 52-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave aparata za provođenje visoko indukcijske magnetne terapije za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 20/2022

Evidencijski broj: 20/2022

Poziv na dostavu ponuda Aparat za provođenje visoko indukcijske magnetne terapije, ev.br. 20-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave sistema za uklapanje tkiva za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, Evidencijski broj: 54/2022

Evidencijski broj: 54/2022

Poziv na dostavu ponuda Sistem za uklapanje tkiva za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, ev.br. 54-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za redovno održavanje i validaciju čistog prostora za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, Evidencijski broj: 62/2022

Evidencijski broj: 62/2022

Obavijest o izmjeni troškovnika u pozivu

Izmjena poziva na dostavu ponuda 62-2022

Obavijest o izmjeni poziva

Izmjena – Poziv na dostavu ponuda Redovno održavanje i validacija čistog prostora za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 62-2022

Poziv na dostavu ponuda Redovno održavanje i validacija čistog prostora za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 62-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA Održavanje, automatika i upravljanje toplinskim i klima stanicama za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 64/2022

Evidencijski broj: 64/2022

Poziv na dostavu ponuda Održavanje, automatika i upravljanje toplinskim i klima stanicama za potrebe KBCSM, ev.br. 64-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Nabava održavanja programske opreme antivirusne, antispam i slične zaštite za potrebe KBCSM Evidencijski broj: 68/2022

Evidencijski broj: 68/2022

Poziv na dostavu ponuda Nabava održavanja programske opreme antivirusne, antispam i slične zaštite za potrebe KBCSM, ev.br. 68-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave izrade projektne dokumentacije objekta za ugradnju 2 linearna akceleratora i jedan CT simulator, Evidencijski broj: 75/2022

Evidencijski broj: 75/2022

Poziv na dostavu ponuda LIN. AKCELERATORI I CT, ev.br.75-202


POZIV NA DOSTAVU PONUDA  za provedbu postupka nabave izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu idejnog rješenja faze II i ishođenje lokacijske dozvole za građevinu: Banke tkiva i stanica u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, Evidencijski broj:  76/2022

Evidencijski broj:  76/2022

Poziv na dostavu ponuda BANKA TKIVA- projektni


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Reagensi za sekvenciranje za potrebe Genetskog savjetovališta,  Evidencijski broj: 85/2022

Evidencijski broj:  85/2022

Poziv na dostavu ponuda Reagensi za sekvenciranje za potrebe Genetskog savjetovališta, ev.br. 85-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA Prilagodba i nadogradnja BIS-a za uvođenje eura za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 89/2022

Evidencijski broj:  89/2022

Poziv na dostavu ponuda 89-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Pogrebne usluge za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 90/2022

Evidencijski broj:  90/2022

Poziv na dostavu ponuda Pogrebne usluge za potrebe KBCSM, ev.br. 90-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Održavanje gama kamera za potrebe Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM, Evidencijski broj: 91/2022

Evidencijski broj:  91/2022

Poziv na dostavu ponuda 91-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu Usluge održavanja ISSA PACS sustava za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Evidencijski broj: 107/2022

Evidencijski broj:  107/2022

Poziv na dostavu ponuda Usluga održavanja ISSA PACS sustava za potrebe KBCSM, ev.br. 107-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave:  UREDSKA OPREMA, Evidencijski broj: 100/2022

Evidencijski broj:  100/2022

Poziv na dostavu ponuda 100-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Usluge privremenog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada KBC Sestre milosrdnice, evidencijski broj: 118/2022

Evidencijski broj:  118/2022

118-2022 Usluge privremenog stručnog nadzora građenja -obnova od potresa


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave lP telefona za potrebe projekta Obnova od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijski broj nabave: 122/2022

Evidencijski broj:  122/2022

3. ispravak Poziva na dostavu ponuda-122_2022

3. pojašnjenje

2. ispravak Poziva na dostavu ponuda-122_2022

2. pojašnjenje

1. pojašnjenje

1. ispravak Poziva na dostavu ponuda-122_2022

1. ispravak C. TROŠKOVNIK 122_2022

D. TROŠKOVNIK 122_2022

Poziv na dostavu ponuda-122_2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Usluga preseljenja namještaja i opreme te najam radnika vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice –Upravna zgrada, zgrade Klinike za unutarnje bolesti i zgrada Klinike za kirurgiju: Evidencijski broj nabave: 121/2022

Evidencijski broj:  121/2022

1. ISPRAVAK Poziv na dostavu ponuda-121_2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Laboratorijski mikroskopi (2 komada) – Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije evidencijski broj nabave: ev.br.81/2022

Evidencijski broj:  ev.br.81/2022

Poziv na dostavu ponuda Laboratorijski mikroskopi (2 komada) – Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Demontaža i montaža RTG uređaja Shimadzu za potrebe KBC Sestre Milosrdnice, Evidencijski broj: 124/2022

Evidencijski broj:  ev.br.124/2022

Poziv na dostavu ponuda 124-2022 Demontaža i montaža RTG uređaja Shimadzu za potrebe KBC Sestre Milosrdnice


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Usluga izrade elaborata, idejnog rješenja projekta i nadzora preseljenja i uspostave novog ICT čvorišta KBCSM, Evidencijski broj: 126/2022

Evidencijski broj:  ev.br.126/2022

Poziv na dostavu ponuda ev.br.126-2022 IZRADA ELABORATA ZA PRESELJENJE ICT ČVORIŠTA KBC Sestre milosrdnice


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Izrada projektne dokumentacije – idejni projekt, glavni projekt s troškovnicima, izvedbeni projekt i projektantski nadzor te izvođenje pripremnih radova, dobava i montaža privremenog modularnog laboratorija za potrebe KBC Sestre milosrdnice, Evidencijski broj:  ev.br.125/2022

Evidencijski broj:  ev.br.125/2022

D. TROŠKOVNIK

Poziv na dostavu ponuda- 125_2022

PRILOG 1- Projektni zadatak- modularni laboratorij

PRILOG 2- prostorni prikaz

PRILOG 3- Popis opreme-Elaborat tehničko tehnološkog rješenja za postojeći laboratorij


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Usluga građevinskog stručnog nadzora za projekt privremenog modularnog laboratorija KBC Sestre milosrdnice, Evidencijski broj: 129/2022

Evidencijski broj:  129/2022

Poziv na dostavu ponuda- 129_2022

C. TROŠKOVNIK


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Program za analizu nuklearno-medicinskih neuroloških studija s uključenom bazom podataka za usporedbu sa zdravim ispitanicima po dobi i spolu (NEURO-MIM) za potrebe Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu KBCSM-a, Evidencijski broj: 130/2022

Evidencijski broj:  130/2022

Poziv na dostavu ponuda ev.br.130-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Projekt “Praćenje rublja i optimizacija zaliha uz pomoć barcode i RFID tehnologije” u KBC Sestre Milosrdnice, Evidencijski broj: 141/2022

Evidencijski broj:  141/2022

Odluka o poništenju postupka nabave

Poziv na dostavu ponuda ev.br.141-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA Pomoćni programi, moduli i operacije za automatsku konverziju podataka iz kuna u euro za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 145/2022

Evidencijski broj:  145/2022

1. IZMJENA Poziva na dostavu ponuda ev.br. 145-2022

Poziv na dostavu ponuda Pomoćni programi, moduli i operacije za aut. konv. podat. iz kn u eu, ev.br. 145-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Pila za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, Evidencijski broj: 61/2022

Evidencijski broj:  61/2022

Poziv na dostavu ponuda Pila za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 61-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Stropni stativi za potrebe Klinike za interne bolesti- Gastro, Evidencijski broj: 132/2022

Evidencijski broj:  132/2022

Poziv na dostavu ponuda 132-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Noćni ormarići i poslužavnici za  potrebe Klinike ORL KBCSM, Evidencijski broj: 133/2022

Evidencijski broj:  133/2022

Poziv na dostavu ponuda 133-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave:  Set za nadogradnju Luxor mikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti , Evidencijski broj: 149/2022

Evidencijski broj:  149/2022

Poziv na dostavu ponuda ev.br. 149-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave Paušalno odražavanje pisača, monitora, skenera i uredske opreme za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 114/2022

Evidencijski broj:  114/2022

Poziv na dostavu ponuda 114-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Elektrokirurška platforma za potrebe KBCSM, Evidencijski broj: 148/2022

Evidencijski broj: 148/2022

Poziv na dostavu ponuda 148-2022 EL.KIR. PLATFORMA


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabaveProjekt “Praćenje rublja i optimizacija zaliha uz pomoć barcode i RFID tehnologije” u KBC Sestre Milosrdnice, Evidencijski broj: 141/2022

Evidencijski broj: 141/2022

Poziv na dostavu ponuda ev.br.141-2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Razna oprema, ležeća kolica, pregledni ležajevi za potrebe Klinike za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice, Evidencijski broj: 162/2022

Evidencijski broj: 162/2022

Poziv na dostavu ponuda Razna oprema, ležeća kolica, pregledni ležajevi za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 162-2022

Obrazac 4 – TROŠKOVNIK


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Bolnički kreveti za potrebe Klinike za traumatologiju Draškovićeva KBCSM, Evidencijski broj: 6/2023

Evidencijski broj: 6/2023

Poziv na dostavu ponuda 6-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Uredski materijal za potrebe selidbe KBCSM, Evidencijski broj: 5/2023

Evidencijski broj: 5/2023

Poziv na dostavu ponuda Uredski materijal za potrebe selidbe KBCSM, ev.br. 5-2023


Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7, evidencijski broj 131/2022

Evidencijski broj: 131/2022

DON – NPOO-Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana

TROŠKOVNICI


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Elektrokirurški uređaj s priborom za potrebe Instituta za tumore KBCSM, Evidencijski broj: 7/2023

Evidencijski broj: 07/2023

Poziv na dostavu ponuda 7-2023


Nabava namještaja za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7 , ev.broj 144/2022

Evidencijski broj: 114/2022

DON – NPOO-namještaj DB i OHBP

TROŠKOVNICI


Operacijski mikroskop za hibridnu vizualizaciju i intraoperacijsku flourescenciju u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7, ev.broj 160/2022.

Evidencijski broj: 160/2022

D. TROŠKOVNIK

DON -NPOO-160_2022


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Transportni respirator za potrebe KBCSM – Traumatologija, Evidencijski broj: 19/2023

Evidencijski broj: 19/2023

Poziv na dostavu ponuda 19-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Operacijski stol za opće kirurške zahvate za potrebe ORL KBCSM,

ev. broj: 30/2023

Evidencijski broj: 30/2023

Poziv na dostavu ponuda Operacijski stol za opće kirurške zahvate za potrebe ORL KBCSM, ev.br. 30-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Usluga povezivanja KBC Sestre milosrdnice i Centralnog dijeljenja usluga (CDU),

Evidencijski broj: 38/2023

Evidencijski broj: 38/2023

Poziv na dostavu ponuda 38-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Usluga povezivanja KBC Sestre milosrdnice i Centralnog dijeljenja usluga (CDU) – dopuna,  Evidencijski broj: 38/2023

Evidencijski broj: 38/2023

Poziv na dostavu ponuda 38-2023 -dopuna Poziva


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Pila i bušilica za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM,  Evidencijski broj: 39/2023

Evidencijski broj: 39/2023

Poziv na dostavu ponuda Pila i bušilica za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 39-2023

Obrazac 4 – TROŠKOVNIK


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Dobava i ugradnja olovne zaštite za RTG uređaj za potrebe Klinike za Traumatologiju KBCSM, Evidencijski broj: 69/2023

Evidencijski broj: 69/2023

Poziv na dostavu ponuda 69-2023

Odluka o provedbi 69-2023


Nabava informatičke i multimedijske opreme za realizaciju projekata broj C5.1.R1-I7 i KK.08.1.1.03.002  KBC-a Sestre milosrdnice, evidencijski broj nabave  94/2023

Evidencijski broj nabave:  94/2023

DON- 1. NACRT- NPOO-Nabava informatičke i multimedijske opreme

TROŠKOVNICI


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Stropni stativ za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, Evidencijski broj: 99/2023

Evidencijski broj nabave: 99/2023

Obrazac 4 – TROŠKOVNIK

Poziv na dostavu ponuda Stropni stativ za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM, ev.br. 99-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Gama detektor sa sondom za potrebe Klinike za kirurgije KBCSM, Evidencijski broj: 67/2023

Evidencijski broj: 67/2023

Poziv na dostavu ponuda 67-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Uređaja: Ventilator – uređaj za neinvazivnu respiratornu potporu, Fototerapijska lampa s podvozjem, Uređaj za održavanje temperature novorođenčadi za potrebe Klinike za ženske bolesti I porodništvo- Neonatologija KBC Sestre milosrdnice, Evidencijski broj: 86/2023

Evidencijski broj: 86/2023

Poziv na dostavu ponuda 86-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Uređaj TECAR za potrebe Klinike za reumatologiju KBCSM, Evidencijski broj: 60/2023

Evidencijski broj: 60/2023

Poziv na dostavu ponuda 60-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Motorna konzola i bušilica za potrebe ORL KBC Sestre milosrdnice, Evidencijski broj:103/2023

Evidencijski broj:103/2023

Poziv na dostavu ponuda 103-2023


Nabava informatičke i multimedijske opreme za realizaciju projekata broj C5.1.R1-I7 i KK.08.1.1.03.002  KBC-a Sestre milosrdnice, Evidencijski broj: 94/2023

Evidencijski broj: 94/2023

TROŠKOVNICI

DON-Nabava informatičke i multimedijske opreme-NPOO


Hibridna sala za endovaskularnu neurokirurgiju za realizaciju projekta Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7 , Evidencijski broj: 100/2023

Evidencijski broj: 100/2023

DON -NPOO Hibridna sala za endovaskualrnu neurokirurgiju

D.TROŠKOVNIK


Nabava opreme za potrebe Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7, evidencijski broj 145/2023.

Evidencijski broj: 145/2023

DON -Oprema za Kliniku za neurokirurgiju

TROŠKOVNICI


Hibridna sala za potrebe Klinike za kirurgiju za realizaciju projekta Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7, evidencijski broj 101/2023.

Evidencijski broj: 101/2023

DON- Hibridna sala za potrebe Klinike za kirurgiju- NPOO

D.TROŠKOVNIK


Transportni ventilator za potrebe Zavoda za anesteziju KBCSM, ev.br. 166/2023

Evidencijski broj: 166/2023

Poziv na dostavu ponuda Transportni ventilator za potrebe Zavoda za anesteziju KBCSM, ev.br. 166-2023


Ultrazvučni uređaj za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM , ev.br. 61/2023

Evidencijski broj: 61/2023

Poziv na dostavu ponuda Ultrazvučni uređaj za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM, ev.br. 61-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Usluge čišćenja prostora za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.br. 143/2023

Evidencijski broj: 143/2023

Poziv_na_dostavu_ponuda_Usluge_čišćenja_prostora_za_potrebe_KBCSM__ev.br._143-2023

Obrazac_4_-_TROŠKOVNIK


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Održavanje ugostiteljske opreme proizvođača Winterhalter i Convotherm za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.br. 142/2023

Evidencijski broj: 142/2023

Poziv na dostavu ponuda: održavanje ugostiteljske opreme proizvođača Winterhalter i Convotherm za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Obrazac_4_-_TROŠKOVNIK


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: UZV uređaj s linearnom sondom za potrebe Zavoda za tranfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev. br. 93/2023

Evidencijski broj: 93/2023

Poziv na dostavu ponuda UZV uređaj s linearnom sondom za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu KBCSM ev.br._93-2023

Obrazac_4_-_TROŠKOVNIK 

 


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka nabave: Usluga izrade Studije dostupnosti suportivnih aktivnosti s izradom adresara i hodograma za dobivanje pojedinih usluga, ev.br. 206/2023

Evidencijski broj: 206/2023

Poziv na dostavu ponuda ev.br. 206-2023

Troškovnik_Grupa_1

Troškovnik_Grupa_2

Troškovnik_Grupa_3

Troškovnik_Grupa_4

Troškovnik_Grupa_5

Troškovnik_Grupa_6

Troškovnik_Grupa_7

Troškovnik_Grupa_8

Troškovnik_Grupa_9

Troškovnik_Grupa_10


1.ispravak Poziva na dostavu ponuda za provedbu nabave: Usluga izrade Studije dostupnosti suportivnih aktivnosti s izradom adresara i hodograma za dobivanje pojedinih usluga,ev.br. 206/2023

Evidencijski broj: 206/2023

Poziv na dostavu ponuda ev.br._206-2023

Troskovnik_Grupa_1

Troskovnik_Grupa_2

Troskovnik_Grupa_3

Troskovnik_Grupa_4

Troskovnik_Grupa_5

Troskovnik_Grupa_6

Troskovnik_Grupa_7

Troskovnik_Grupa_8

Troskovnik_Grupa_9

Troskovnik_Grupa_10 


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu nabave: Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice , ev.br. 197/2023

Evidencijski broj: 197/2023

Poziv na dostavu ponuda ev.br. 197-2023

1. ispravak Poziva na dostavu ponuda za provedbu nabave za provedbu nabave:Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, ev.br. 197/2023
Evidencijski broj: 197/2023

PONIŠTENJE: Odluka o poništenju nabave: Nadogradnja postojećeg sustava besprekidnog napajanja glavnog komunikacijskog središta vezano uz obnovu zgrada oštećenih u potresu KBC Sestre milosrdnice, ev.br. 197/2023

Evidencijski broj: 197/2023

Odluka o poništenju 197-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu nabave: Usluga međunarodnog nadzora/vanjskog audita certifikacija i re-certifikacija Klinika i Zavoda KBCSM sukladno međunarodnoj normi ISO 9001:2015 , ev.br. 199/2023

Evidencijski broj: 199/2023

Poziv na dostavu ponuda ev.br. 199-2023


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu nabave:  Pogrebne usluge za potrebe Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.br. 39-1/2024

Evidencijski broj: 39-1/2024

Poziv na dostavu_ponuda__ev.br._39-1-2024


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za provedbu nabave: Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, ev.br. 62-1/2024

Evidencijski broj: 62-1/2024

Poziv na dostavu ponuda, ev.br.62-1-2024
Obrazac_7_-_TROŠKOVNIK

1. ispravak Poziva na dostavu ponuda za provedbu nabave za provedbu nabave: Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, ev.br. 62-1/2024

Evidencijski broj: 62-1/2024

Obrazac 7 – TROŠKOVNIK 1. ISPRAVAK

1. POJAŠNJENJE

2. POJAŠNJENJE


POZIV NA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za adaptaciju prizemlja zgrade B za ugradnju linearnih akceleratora, brahiterapije i CT simulatora u Kliniku za tumore KBC Sestre milosrdnice, ev. broj: 50-2/2024

Evidencijski broj: 50-2/2024

Tehnička dokumentacija i obrasci

Poziv na dostavu ponuda 50-2_2024

1.ISPRAVAK Poziv na dostavu ponuda 50-2_2024


POZIV NA DOSTAVU PONUDA Defibrilator s višeparametarskim monitorom za potrebe Klinike za tumore KBCSM, ev. broj: 139/2023

Evidencijski broj: 139/2023

Poziv na dostavu ponuda, ev.br. 139-2023

Obrazac_7 – TROŠKOVNIK

 

Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.broj 108/2022

Obavijest 2 – SN,K2 potres

DON – 1. dio – 2. ISPRAVAK – SN,K2 potres

Obavijest 1 – SN,K2 potres

DON – 1. dio – 1. ISPRAVAK – SN,K2 potres

DON – 2. dio – 1. ISPRAVAK – prijedlog ugovora – SN,K2 potres

DON – 1. dio – SN,K2 potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – SN,K2 potres

DON – 3. dio – troškovnik – SN,K2 potres

DON – 4. dio – tehn.specif – SN,K2 potres

DON – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – SN,K2 potres

DON – 6. dio – idej.rješenje – SN,K2 potres

DON – 7. dio – DNSH načela – SN,K2 potres

Izvješće – 1. savjetovanje 27.09.-03.10.2022. – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 1. dio – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 2. dio – prijedlog ugovora – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 3. dio – troškovnik – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 4. dio – tehn.specif – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – SN,K2 potres

DON – 1. NACRT – 7. dio – DNSH načela – SN,K2 potres


Usluge stručnog nadzora građenja, koordinatora zaštite na radu i revidenta projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.broj 56/2022

DON – 1. NACRT – 1. dio – SN,K,R potres

DON – 1. NACRT – 2. dio – prijedlog ugovora

DON – 1. NACRT – 3. dio – troškovnik – SN,K,R

DON – 1. NACRT – 4. dio – tehn.specif – SN,K,R potres

DON – 1. NACRT – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – SN,K,R potres

DON – 1. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – SN,K,R potres

DON – 1. NACRT – 7. dio – DNSH načela – SN,K,R potres


Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ev.broj 55/2022

Obavijest 4 i odgovori na 1.-5. upit – VP potres

DON – 1. dio – 4. ISPRAVAK – VP potres

DON – 2. dio – 1. ISPRAVAK – prijedlog ugovora – VP potres

DON – 3. dio – 1. ISPRAVAK – troškovnik – VP potres

DON – 6. dio – 1. ISPRAVAK – idej.rješenje – VP potres

Obavijest 3 – Potres 1 – VP

DON – 1. dio – 3. ISPRAVAK – VP potres

Obavijest 2 – Potres 1 – VP

DON – 1. dio – 2. ISPRAVAK – VP potres

Obavijest – Potres 1 – VP

DON – 1. dio – 1. ISPRAVAK – VP potres

DON – 1. dio – VP potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – VP potres

DON – 3. dio – troškovnik – VP potres

DON – 4. dio – tehn.specif – VP potres

DON – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – VP potres

DON – 6. dio – idej.rješenje – VP potres

DON – 7. dio – DNSH načela – VP potres

Izvješće – 2. savjetovanje 06.-12.09.2022. – VP potres

DON – 2. NACRT – 1. dio – VP potres

DON – 2. NACRT – 2. dio – prijedlog ugovora – VP potres

DON – 2. NACRT – 3. dio – troškovnik – VP potres

DON – 2. NACRT – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – VP potres

DON – 2. NACRT – 6. dio – idej.rješenje – VP potres

DON – 2. NACRT – 7. dio – DNSH načela – VP potres

DON -2. NACRT – 4. dio – tehn.specif – VP potres

Izvješće – 1. savjetovanje 09.-16.08.2022. – VP potres

DON – 1. dio – VP potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – VP potres

DON – 3. dio – troškovnik – VP potres

DON – 4. dio – tehn.specif – VP potres

DON – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – VP potres

DON – 6. dio – idej.rješenje – VP potres

DON – 7. dio – DNSH načela – VP potres


Usluge izrada i izmjena idejnih projekata s izradom projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola i izradom projekata opreme za projekte broj KK.01.1.1.09.0024 i KK.01.1.1.09.0025, evidencijski broj nabave  10/2022

Odgovor na 1. upit – IRI projektiranje

DON – 1. ISPRAVAK – 1. dio – IRI projektiranje

DON – 1. ISPRAVAK – 2. dio – troskovnik – 1.g – IRI projektiranje

DON – 1. ISPRAVAK – 3. dio – troškovnik – 2.g – IRI projektiranje

DON – 1. dio – IRI projektiranje

DON – 2. dio – troskovnik – 1.g – IRI projektiranje

DON – 3. dio – troškovnik – 2.g – IRI projektiranje

DON – 4. dio – proj.zadatak – 1.g – IRI projektiranje

DON – 5. dio – proj.zadatak – 2.g – IRI projektiranje


Poziv na sastanak na temu ekonomsko tehničkih konzultacija za predmet nabave 3 D RTG C-luka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM – ev.br. 67/2022

POZIV na sastanak na temu ekonomsko tehničkih konzultacija za predmet nabave 3 D RTG C-luka za potrebe Klinike za traumatologiju KBCSM


Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – ev.br. 27/2022

DON – 1. dio – potres – 6. ISPRAVAK

Obavijest – Potres

Odgovor na 12. upit – Potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – potres – 3. ISPRAVAK

DON – 1. dio – potres – 5. ISPRAVAK

Odgovor na 11. upit – Potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – potres – 2. ISPRAVAK

DON – 1. dio – potres – 4. ISPRAVAK

Odgovor na 8.-10. upit – Potres

DON – 1. dio – potres – 3. ISPRAVAK

Odgovor na 7. upit – Potres

Informacija o izjavljenoj žalbi na DON ili izmjenu DON-a

Odgovori na 4.-6. upit – Potres

DON – 1. dio – potres – 2. ISPRAVAK

Odgovori na 1.-3. upit – Potres

DON – 1. dio – potres – 1. ISPRAVAK

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – potres – 1. ISPRAVAK

DON – 3. dio – troškovnik – potres – 1. ISPRAVAK

DON – 7. dio – DNSH načela

DON – 1. dio – potres

DON – 2. dio – prijedlog ugovora – potres

DON – 3. dio – troškovnik – potres

DON – 4. dio – tehn.specif – potres

DON – 5. dio – Elab.ocj.PSGK – potres

DON – 6. dio – idej.rješenje – potres

Izvješće – 1. savjetovanje 31.01.-09.02.2022. – Potres

Prvo savjetovanje


Rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – ev.br. 40/2021

Odgovor na 2. upit – Radovi rekonstr.zgrade Tehn.sektora

Sheme stolarije

Odgovor na 1. upit – Radovi rekonstr.zgrade Tehn.sektora

DON – 1. IZMJENA – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora

DON – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora

Troškovnik – rekonstrukcija zgrade Tehničkog sektora – ZA OBJAVU

Projetno-tehnička dokumentacija

Izvješće – savjetovanje 22.-27.01.2021. – rekonstr.zgrade Tehn.sektora

DON – 1. NACRT

Troškovnik – 1. NACRT

Projetno-tehnička dokumentacija


Nabava automatskih varijabilnih pipeta u sklopu analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 37/2020

DON – automatske varijabilne pipete

Troškovnik – automatske varijabilne pipete

Izvješće o 1. savjetovanju sa ZGS

DON – 1.NACRT – automatske varijabilne pipete

Troškovnik – 1.NACRT – automatske varijabilne pipete


Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 30/2020

DON – informatička oprema

Troškovnici – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 10.03.-16.03.2020.

DON – 2. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 2. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija

Biokemija – inf.oprema – savjetovanje-izvješće 28.02.-05.03.2020.

DON – 1. NACRT – informatička oprema

Troškovnici – 1. NACRT – informatička oprema

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava projektiranog namještaja s uslugom izrade po mjeri, tipskog laboratorijskog i uredskog namještaja i opreme, te samostojećih i ugradbenih hladnjaka i zamrzivača za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 10/2019

DON – 1. ISPRAVAK Namještaj, hladnjaci i ledenice

1. obavijest – biokemija – namještaj

DON – Namještaj. hladnjaci i ledenice

Troškovnici

Projektno – tehnička dokumentacija


Nabava informatičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 11/2019

Objava

1.  eSavjetovanje


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014 – ev.br. 48/2019

Objava

4. eSavjetovanje

3. eSavjetovanje

2. eSavjetovanje

1. eSavjetovanje


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – Ev. br. 47/2019

DON – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 09.-14.05.2019. – 2. ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019. – ISPRAVAK

Biokemija – radovi savjetovanje – izvješće – 9-14.5.2019.

Biokemija – radovi – DON – 1.  nacrt

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Nabava analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014

Biokemija – oprema – savjetovanje-izvješće 23.-28-02-2019-

DON – 1.NACRT – Oprema

Troškovnici – 1. NACRT – Oprema

Projektno-tehnicka dokumentacija-biokemija


Koordinator zaštite na radu i stručni nadzor nad radovima adaptacije i opremanja dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – koordinator ZNR i str.nadzor – izvješće sa savjetovanja 04.-10.01.2019.

DON – 1. NACRT – Koordinator ZNR i stručni nadzor

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor

Troskovnik – 2. grupa – koordintor ZNR

Biokemija – projektno-tehnička dokumentacija


Radovi adaptacije dijela prostora Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Biokemija – radovi – savjetovanje-izvješće 06.-11.02.2019.

DON – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

DON – 1. NACRT – biokemija – radovi

Troškovnici – biokemija – radovi

Projektno-tehnička dokumentacija – biokemija – radovi

Biokemija – radovi – izvješće sa savjetovanja 28.12.2018.-03.01.2019.

Biokemija – radovi – DON

Biokemija – radovi – troškovnici

Biokemija – radovi – projektno-tehnička dokumentacija


Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska

Odgovor na 5. i 6. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 3. i 4. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 3. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 2. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 2. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Odgovor na 1. upit – stručni i proj.nadzor, koord.ZNR i geodetske usluge

DON – 1. ISPRAVAK – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

DON – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge

Troskovnik – 1. grupa – stručni nadzor DB

Troskovnik – 2. grupa – stručni nadzor OHBP

Troskovnik – 3. grupa – projektantski nadzor DB

Troskovnik – 4. grupa – projektantski nadzor OHBP

Troskovnik – 5. grupa – koordintor ZNR DB

Troskovnik – 6. grupa – koordinator ZNR OHBP

Troskovnik – 7. grupa – geodetske usluge DB

Troskovnik – 8. grupa – geodetske usluge OHBP

IZVJEŠĆE – stručni i projekt.nadzor, koordinator ZNR i geodetske usluge


Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

OHBP – radovi – troškovnik – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 4. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 4. obavijest

OHBP – radovi – troškovnik – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 3. obavijest

OHBP – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

OHBP – radovi – 2. ispravak

OHBP – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

OHBP – radovi – odgovor na 1. upit

OHBP – radovi – dokumentacija

OHBP – radovi – troškovnik

OHBP – Glavni projekt

OHBP – Izvedbeni projekt

OHBP – Sprinkler instalacije – izvedbeni

OHBP – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

OHBP – izvješće o preth savjetovanju 22.-28.12.2017


Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

DB – troškovnici – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 3. ISPRAVAK

DB – radovi – 3. obavijest

DB – troškovnici – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – DON – 2. ISPRAVAK

DB – radovi – 2. odgovor na upite

DB – radovi – DON – 1. ISPRAVAK

DB – radovi – odgovor na 1. upit

DB – radovi – dokumentacija

DB – troškovnici

DB – glavni projekt

DB – izvedbeni projekt

DB  – radovi – savjetovanje 27.04.-03.05.2018. – izvješće

DB  – radovi – savjetovanje 17.-25.04.2018. – izvješće

DB – izvješće o preth savjetovanju 22.28.12.2017


Javno savjetovanje za prikupljanje iskaza interesa potencijalnih ponuditelja

Javni poziv