ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Page details Vrati me natrag

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

Kontakt podaci:

Tel: +385 1 3787 510

E-mail: zeljka.rakvin@kbcsm.hr

Predstojnik/ica klinike:

prof. dr. sc. Ana Fröbe

Info ikona

On-line naručivanje

Rezervirajte termin u par klikova.

Naručite se

Više informacija

Vinogradska cesta 29
HR-10 000 Zagreb, Hrvatska

Iso certifikat kvalitete Klinike 9001:2015

 

European Reference Network eUROGEN – Urogenital Diseases

Associated National Center

 EU IRI infrastrukturni projekt-K.K.01.1.1.09.0025

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za kliničku onkologiju i Katedra za nuklearnu medicinu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za onkologiju i nuklearnu medicinu, Katedra za imunologiju

Referentni centar za bolesti štitnjače
Referentni centar za imunodijagnostiku i imunoterapiju solidnih zloćudnih tumora
Referentni centar za melanom u suradnji s Klinikom za kožne i spolne bolesti

Informacije:   tel.:  +385 1 3787 593 / 958

             fax:  +385 1 3787 792

    e-mail: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr

PREDSTOJNICA:

prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med.

https://www.esmo.org/Profiles/Ana-Froebe

Glavni medicinski tehničar: Mateo Kosier, mag.med.tech.

  • e-mail: mateo.kosier@kbcsm.hr

Tajnica: Željka Rakvin, bacc. med. lab. diag.

  • e-mail: zeljka.rakvin@kbcsm.hr

Ukupan broj djelatnika: 94

U Klinici je trenutno zaposleno 31 medicinskih sestara i tehničara (od toga 7 medicinskih sestara/tehničara srednje stručne spreme, 16 prvostupnika/ca sestrinstva i 8 magistara sestrinstva), 35 liječnika (od toga 26 specijalista i 8 specijalizanta), 24 inženjera radiološke tehnologije i 1 inženjer laboratorijske dijagnostike, 1 radiokemičar, te 2 njegovatelja/ce.

Broj bolničkih kreveta: 16

Broj mjesta u dnevnoj bolnici: 17

Broj liječnika: 35 (14 specijalista radioterapije i onkologije, 2 specijalistice internističke onkologije, 11 specijalista nuklearne medicine, 7 liječnika na specijalizaciji iz onkologije i radioterapije, 1 liječnica na specijalizaciji iz nuklearne medicine)

Broj nastavnog osoblja: 13 (3 sveučilišna profesora, 6 docenta, 4 doktora znanosti)

Zavodi i odjeli:

O Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu

Kontaktirajte nas:
Tel.: +385 1 3787 111

Zavodi

Zavod za nuklearnu medicinu
Saznajte više
Zavod za onkologiju i radioterapiju
Saznajte više
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice