ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Profil

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice osnovan je 1846. godine i time je jedna od najstarijih, ali i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj. Svoj ugled i značaj održava više od 170 godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanje studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.

Zdravstvenu djelatnost obavlja na najvišoj razini poštujući načela medicinske etike i deontologije. Osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarnu djelatnost.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao nastavna baza Stomatološkog, Medicinskog, Farmaceutsko – biokemijskog, Filozofskog, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta, organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.

Specijalističko usavršavanje mladih liječnika postoji više od sto godina, a od 1950. godine ima pravo provođenja specijalističkih ispita iz svih područja medicine. Provodi i specijalizaciju iz užih specijalnosti zdravstvenih djelatnika.

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice odvija se raznovrsna i dinamična znanstvena aktivnost koju provodi i organizira Institut za klinička medicinska istraživanja osnovan 1989. godine; djeluje i 28 referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u KBC Sestre milosrdnice usavršavaju se i znanstveni novaci.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ukupno ima: 16 klinika i 6 zavoda / 3 klinička, Objedinjeni hitni bolnički prijem, Bolničku ljekarnu, Institut za klinička medicinska istraživanja te nemedicinske ustrojbene jedinice.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010. godine, Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, sa sjedištem u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, 20. srpnja 2010. godine pripojene su slijedeće ustanove:

Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197

Klinika za traumatologiju Zagreb, Draškovićeva ulica 19