ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Page details Vrati me natrag

Objedinjeni hitni bolnički prijam

Kontakt podaci:

Tel: +385 1 37 87 930

E-mail: chp@kbcsm.hr

Predstojnik/ica klinike:

Aljoša Šikić, dr.med.

Info ikona

On-line naručivanje

Rezervirajte termin u par klikova.

Naručite se

Više informacija

Telefonske informacije (djelatnici na šalteru) :

  • 01/3787-930 (od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 20:00h)
  • 01/ 3787 910

Pohvale i pritužbe:

Predstojnik: 

Aljoša Šikić, dr.med.

Glavna sestra:

Martina Dušak, dipl. med. techn.

Voditelj odjela:
Aljoša Šikić, dr.med.

Organizacija hitnog prijema

Ø Trijažnog pulta: – trijaža po ATS-u (determinacija hitnosti stanja i procjena dozvoljenog vremena čekanja na početak pregleda liječnika i samog liječenja, pet stupnjeva hitnosti od 0-120 min).

Ø Reanimacijska sala – zbrinjavanje vitalno najugroženijih pacijenata i njihovo održavanje do premještaja u JIL ili operacijsku salu.

Ø Akutni trakt: – osam kreveta, kompletno opremljen za zbrinjavanje pacijenata visokog stupnja hitnosti

Ø Opservacijsko – subakutni trakt: – šest kreveta, pripreme i nadzor pacijenata za/tijekom/nakon invazivnih i neinvazivnih terapijskih i dijagnostičkih postupaka

Ø (punkcija, transfuzija i kardioverzija te 24-satni monitoring).

Ø 3 ambulante za obradu pacijenata nižeg stupnja hitnosti.

Ø Sala za male zahvate

Centru gravitira oko 300 000 stanovnika, a dnevno se primi i obradi oko 150 pacijenta. Biti suosjećajan i objektivan u istom trenutku od velike je važnosti kako bi djelovali brzo i odlučno za dobrobit bolesnika.

Zbog sve većeg priljeva pacijenata bile su nužne reforme u svrhu bolje organizacije rada hitnog prijema. Suvremenost u radu hitnog prijema očituje se u primjeni najnovijih smjernica u zbrinjavanju hitnog bolesnika, kompletnoj tehnološkoj i informativnoj potpori te primjeni Australsko-azijske ljestvice trijaže. Primjenom Australsko-Azijske ljestvice trijaže omogućavamo organizirani sustav protoka pacijenata, koji nam pruža informacije o pacijentima od trijaže do procjene, liječenja i zbrinjavanja. Kroz godinu dana sve med. sestre i tehničari Centra su uspješno položili Tečaj trijaže organiziran od strane Ministarstva zdravlja RH i HZHM.

Kontinuirana edukacija, usavršavanje i obnavljanje postojećeg znanja osnovni je preduvjet za kvalitetan rad medicinske sestre i tehničara u hitnom prijemu. Kako bi medicinske sestre i medicinski tehničari Centra bili korak uz sve nove promjene hitnih postupaka kod pacijenta koji to zahtjeva, prolaze razne tečajeve prve kategorije organizirane od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obavijest za bolesnika i obitelj

U Centralnom hitnom prijemu dežuraju specijalisti i specijalizanti interne, hitne medicine, kirurgije, neurologije i psihijatrije.
Za vrijeme boravka u hitnom prijemu za Vaše liječenje zadužen je odgovorni liječnik, zdravstvenu skrb provodi odgovorna medicinska sestra/tehničar, a tu je i pomoćno osoblje koji će vam pomagati prilikom odlaska na različite dijagnostičke postupke unutar bolnice.
Prijem bolesnika se u hitnim situacijama provodi bez dokumentacije, ali je dokumentaciju (zdravstvenu iskaznicu, osobnu iskaznicu, medicinsku dokumentaciju) potrebno čim prije dostaviti.
Tijekom boravku našem KBC-u molimo da poštujete upute osoblja bolnice.
Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini terapijski ili dijagnostički postupak što izražavate potpisivanjem obrasca suglasnosti, a odbijanje potpisivanjem izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.
Svi podaci o Vašem zdravstvenom stanju i boravku u našem KBC-u zaštićeni su propisima o čuvanju profesionalne tajne I zaštiti osobnih podataka. Stoga, imate pravo ovlastiti osobe kojima se ti podaci smiju dati, kao I imenovati osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.
Molimo vas da prije otpusta pažljivo saslušate upute liječnika za daljnje liječenje.
Pri otpustu bolesnik ili pratnja bolesnika dužni su na prijemnom šalteru podmiriti eventualne troškove (participacija…) i preuzeti osobne stvari koje ste predali medicinskoj sestri/tehničaru na čuvanje. U suprotnom KBC Sestre milosrdnice ne odgovara za ne prijavljene osobne predmete.
Pri otpustu Vam vraćamo svu medicinsku dokumentaciju koju ste donijeli pri prijemu.

Sanitetski prijevoz kod otpusta naručuje osoblje bolnice.
Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika daje liječnik članovima najuže obitelji.
Molimo Vas na razumijevanje, jer svaki trenutak pri telefonu smanjuje nam vrijeme koje bismo mogli korisno iskoristiti uz Vašeg bližnjeg.


KBC Sestre Milosrdnice je jedna od prvih ustanova u RH koja se odlučila na reorganizaciju unutarbolničke hitne službe, kako bi podigla kvalitetu zbrinjavanja hitnih pacijenata. Prvi koraci formiranja Centra nastali su u svibnju 2012., a službeno je postao Centar za hitan prijem u drugoj polovici 2013. god.  Zbog daljnjeg podizanja kvalitete u zbrinjavanju hitnih pacijenata u planu je izgradnja novog Centra za hitnu medicinu.

U ovom trenutku Centar objedinjuje pet specijalističkih grana medicine (interna, kirurgija, neurologija i psihijatrija). Osam medicinskih tehničara i dvadeset četri medicinske sestre zbrinjavaju hitna stanja iz gore navedenih područja.

Timski rad Centra je temelj za kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata. On se ne očituje samo unutar njegovog osoblja, već i kvalitetnog odnosa sa vanjskim suradnicima. Da bi se pacijent zbrinuo na najkvalitetniji način nužna je  logistička potpora ostalih subjekata izvan hitnog prijema kao što je na primjer  izvanbolnička hitna služba. Pravovremena dojava o dolasku vitalno ugroženog pacijenta od strane izvanbolničke hitne službe uvelike pomaže u  zbrinjavanju i u konačnici utječe na krajnji ishod liječenja. Od ostalih subjekata bez kojih se pacijent ne može zbrinuti u okviru Centra najvažniji su; Zavod za radiologiju, Zavod za biokemiju, Zavod za anestezologiju, Klinička jedinica za invazivnu kardiološku dijagnostiku, Zavod za transfuziju i sve ostale specijalističke hitne službe koje su u ovom trenutku izdvojene iz Centra zbog nedostatka prostora.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice