ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije je jedna od medicinskih ustrojstvenih jedinica Kliničke bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Najvažniji i najveći dio svakodnevne djelatnosti Zavoda predstavlja mikrobiološka dijagnostika raznih vrsta infekcija.

Dijagnostički postupci koji se provode u Zavodu su:

 • kultura, identifikacija i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove aerobnih i anaerobnih bakterija iz raznih kliničkih materijala
 • probir na multiplorezistentne bakterije iz raznih kliničkih materijala (MRSA, enterobakterije koje produciraju ESBL, enterobakterije koje produciraju karbapenemaze: KPC, OXA-48 i ostale, VRE)
 • kultura i identifikacija gljiva i testiranje osjetljivosti na protugljivične lijekove kvasnica iz raznih kliničkih materijala,
 • dokaz i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum,
 • molekularna detekcija Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae iz uzoraka urina i briseva rodnice
 • detekcija antigena Legionella pneumophila iz uzorka urina
 • parazitološke pretrage
 • pretrage stolice na adeno i  rota viruse
 • pregled stolice na antigen Helicobacter pylori
 • pretraga stolice na Clostridium difficile toxin A i B
 • serološke pretrage na hepatitis B (HBs antigen, anti HBs, anti HBc ukupni, anti HBc IgM, HBe antigen i anti HBe) i HIV (HIV duo)

            Sastavni dio dijagnostike jest određivanje osjetljivosti mikroorganizama (bakterija i gljiva) na antibiotike i/ili protugljivične lijekove, koje se provodi disk-difuzijskom metodom i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija, a određeno standardima i smjernicama EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

            Dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava kao i dijagnostika infekcija dišnog sustava određena je Smjernicama za mikrobiološku dijagnostiku Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju: Bakteriološka dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava, 2017 i Bakteriološka dijagnostika infekcija dišnog sustava, 2015.

Upute za uzimanje uzoraka za vanjske bolesnike se  nalaze ovdje.

            U 2019. godini je u Zavodu učinjeno 71.093 mikrobioloških pretraga. Od toga: 8.277 pretraga za dijagnostiku crijevnih infekcija, 8.565 pretraga za dijagnostiku respiratornih infekcija, 28.243 pretraga za dijagnostiku urogenitalnih infekcija, 4.371 pretraga za dijagnostiku anaerobnih infekcija,  326 pretraga za dijagnostiku infekcija središnjeg živčanog sustava, 9.118 pretraga za dijagnostiku sepse, 1.612 parazitoloških pretraga, 782 mikoloških pretraga, 1.652 pretrage virusološke serologije (hepatitis B, HIV, ospice),  te 8.147 ostalih mikrobioloških pretraga.

            U Zavodu se posebno razvija djelatnost sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te je tako u Zavodu pripremljen čitav niz pisanih preporuka i smjernica za postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika s ciljem sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija.

            U Zavodu je sada zaposleno 20 djelatnika. Od toga su 4 VSS, liječnice specijalisti mikrobiolozi, 1 liječnica na specijalizaciji, 7 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 zdravstvena tehničara laboratorijskog smjera, 1 administrator i 3 pomoćne djelatnice.

            Zavod sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u republici Hrvatskoj pri akademiji medicinskih znanosti Hrvatske.

             Radno vrijeme Zavoda je radnim danom od 7.30 do 15.30. Uzorci vanjskih bolesnika s crvenom uputnicom se primaju svakim radnim danom od 7.30  do 10.00 sati. Uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših redovnih ili hitnih ambulanti te bolesnika iz dnevne bolnice se primaju radnim danom od 7.30 do 15 sati.

Nalazi za vanjske bolesnike se osobno podižu radnim danima u tjednu od 13.00 do 14.00 sati, a na zahtjev bolesnika se šalju i elektronskim putem.

Radno vrijeme Zavoda subotom i blagdanima je od 7.00 do 15.00 sati, a nedjeljom od 8 do 14 sati, kada se primaju uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših hitnih ambulanti te bolesnika iz dnevnih  bolnica.   

Osobe za kontakt:

Prim. dr. sc. Ines Jajić, dr. med., specijalist mikrobiolog, viši znanstveni suradnik, v.d. Predstojnice Zavoda, ines.jajic@kbcsm.hr

Zlatan Mihaljević, bacc.med.lab.diagn., v.d. glavnog inženjera Zavoda, zlatan.mihaljevic@kbcsm.hr

telefon: 3787400

 

Upute pacijentima za testiranje na COVID-19