ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Služba za dijetetiku i prehranu

Odjel prehrane (3 lokacije – Vinogradska 29, Ilica 197, Draškovićeva 19)

Odjel dijetetike (lokacija – Vinogradska 29)

Osobe za kontakt: 

Rukovoditeljica Službe:

Vedrana Škoro Rendulić, mag. nutr., vedrana.skoro@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 357

Voditeljica Odjela prehrane (lokacija Vinogradska):

Sonja Marković, ing. preh. tehn., sonja.markovic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 438

Voditeljica Odjela prehrane (lokacija Ilica):

Ksenija Ivošević, mag. ing., ksenija.ivosevic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3783 541

Voditelj Odjela prehrane (lokacija Draškovićeva):

Krunoslav Šimunec, mag. ing., krunoslav.simunec@kbcsm.hr, Tel: +385 1 4697 172

Voditeljica Odjela dijetetike (lokacija Vinogradska):

Ivana Đurkan, mag. nutr., ivana.durkan@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 357

Djelatnost Službe za dijetetiku i prehranu

  • planiranje i izrada jelovnika za bolesnike na standardnoj ili posebnoj dijeti ovisno o dijagnozi (sukladno bolničkim uvjetima i Odluci o standardu prehrane bolesnika u bolnicama, NN 59/15);
  • kontrola namirnica od dostave, ulaska u proces pripreme do distribucije gotovog dijetalnog obroka za pacijente u skladu s HACCP-om;
  • savjetovanje naših pacijenata o dijetoterapiji kod određenih dijagnoza (za vrijeme i nakon hospitalizacije – uz prethodnu najavu Odjelu dijetetike na gore navedeni kontakt telefon ili mail)  u   svrhu liječenja i sprječavanja komplikacija bolesti (kompletna analiza tjelesne mase, analiza nutritivnog statusa, izrada programa prehrane ovisno o dijagnozi, edukacija o prehrani, nutritivna prevencija).

Rezultati brojnih istraživanja upućuju na činjenicu da odgovarajuća prehrana može indicirati remisiju bolesti, a može poslužiti i kao jedno od terapijskih sredstava u liječenju akutnog stanja bolesti. Dakle, dijetalna prehrana (dijeta, dijetoterapija) koja se prepisuje određenim bolesnicima često ima terapijsku ulogu i zajedno s drugim mjerama liječenja pridonosi ozdravljenju.

Stoga, bolesnike je potrebno educirati o važnostima dijetalne prehrane te ukazati na njezine prednosti i terapijske učinke. Potrebno ih je upoznati s količinom i sastavom pojedinih obroka, energetskom vrijednosti i vremenom uzimanja dnevnih obroka.