ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Deklaracija o zaštiti privatnosti i osobnih podataka u okviru rada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Poštovani,

kao članica Europske unije, Republika Hrvatska, od 25. svibnja 2018. godine, neposredno primjenjuje Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba), a koja predstavlja važan iskorak u području zaštite osobnih podataka i privatnosti.

U Republici Hrvatskoj na snazi je i Zakon o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) koji dodatno normira primjenu Uredbe. Sukladno navedenom regulatornom okviru, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice (u daljnjem tekstu: KBC SM) redovno usklađuje svoje poslovanje sukladno zahtjevima Uredbe, kako bi se korisnicima njegovih usluga tj. pacijentima, osigurala zaštita osobnih podataka koji se prikupljaju po zakonskoj osnovi, a primarno poradi pružanja zdravstvene skrbi i medicinskih dijagnoza. Shodno tome, KBC SM, donio je Politiku zaštite osobnih podataka i imenovan  je Službenik za zaštitu osobnih podataka, zajedno s pratećim timom, koji dodatno brine da se Vaši osobni podaci u KBC SM obrađuju na zakonit način, pritom pridržavajući se propisanih načela obrade osobnih podataka, kao što je zakonitost, poštenost i transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost,  ograničenje pohrane, cjelovitost, povjerljivost i pouzdanost.

KBC SM prikuplja i obrađuje osobne podatke prvenstveno s  ciljem pružanja zdravstvene skrbi, medicinske dijagnoze, preventivne medicine i medicine rada te kliničkih medicinskih istraživanja ali i ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnog odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja drugih zadaća od javnog interesa.

Pridržavajući se načela ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, KBC SM, prikuplja samo onoliko podataka koliko je to nužno, a da je povezano s vrstom usluge koju pruža. Uz podatke koji su nužni za ispunjenje te svrhe, postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka, koji su potrebni, a poradi ispunjenja svih zakonskih obveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših osobnih podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu s odredbama Uredbe i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske, sa željom da opravdamo Vaše povjerenje, a ove postupke ujedno shvaćamo kao priliku da to iskazano povjerenje dodatno i osnažimo.

Ukoliko imate bilo kakvu potrebu za daljnjim informacijama i pojašnjenjima slobodno nam se obratite se na mail zastita.podataka@kbcsm.hr

S poštovanjem

Izvori informacija o zaštiti osobnih podataka:
EU- Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni