ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sektor tehničkih poslova

Rukovoditelj, Milan Rendulić, dipl. ing.

Ustrojstvo Sektora za tehničke poslove omogućava obavljanje aktivnosti od zaprimanja prijave kvara s odjela preko obrade korisničke prijave kroz efikasnu komunikaciju do rješavanja i izvještavanja o statusu prijave. Zadatak Sektora za tehničke poslove je i prepoznavanje kritičnih elemenata, odnosno zastoja i problema u procesu obrade, statističkih izvještaja i otvaranja mogućnosti učinkovitog korištenja ljudskih i materijalnih potencijala.

Rad Sektora za tehničke poslove organiziran je tako da sve djelatnosti koje su navedene kontinuirano prate i primjenjuju nove tehnologije uz mnoštvo već poznatih i uobičajenih.

Koristeći vlastita znanja i iskustva te pomoć stručnjaka iz ostalih bolnica, fakulteta, domaćih i stranih tvrtki partnera, bolnica je uvela ili je u fazi uvođenja najnovijih svjetskih tehnologija koje izvodi samostalno ili s partnerima.

Bolnica je svojim temeljnim opredjeljenjem za uvođenjem svjetskih visoko tehnoloških dostignuća u svoj radni proces u poziciji da u svijetu potvrđene postupke nudi i svim korisnicima – pacijentima svojih usluga. Usvajanja novog znanja, uvođenja novih tehnologija i stvaranje uvjeta za prilike, ali i rizike koje nosi globalizacija, ne bi bilo moguće bez suradnje sa stručnjacima s fakulteta, znanstvenim institucijama i strukovnim udruženjima.

Djelatnosti Sektora za tehničke poslove:

 • održavanje,
 • inženjering, projektiranje i konstruiranje,
 • izgradnja i servis,
 • izrada novih proizvoda i rezervnih dijelova,
 • tehnička kontrola,
 • transport,
 • građevinarstvo,
 • pranje rublja,
 • uređenje,
 • zaštita i zbrinjavanje okoliša,
 • zaštita zdravlja,
 • nabava i skladište,
 • sigurnost na radu i zaštita od požara.

Održavanje i popravak objekata, opreme i medicinskih aparata, instalacija, grijanja i hlađenja objekata, proizvodnja tople sanitarne vode, održavanje čistoće bolničkog kruga. Inženjering je djelatnost u sklopu kojeg se organiziraju i vode poslovi:

 • planiranja,
 • razrade planova,
 • izvođenja.

Izgradnja je djelatnost koja podrazumijeva:

 • izgradnja postrojenja,
 • izgradnja prostora, objekata i prateće infrastrukture,
 • adaptacija i rekonstrukcija objekata, cesta i pristupnih puteva.

Izrada proizvoda i rezervnih dijelova odnosi se na:

 • rezervne dijelove za medicinsku i nemedicinsku opremu,
 • rezervne dijelove na objektima-zgradama.

Tehnička kontrola je djelatnost koja vrši kontrolu, nadzor, ispitivanje, preuzimanje opreme, dijelova i postrojenja u fazi izgradnje, instaliranja i uporabe.

Transport omogućava prijevoz stvari, roba i osoba teretnim i osobnim vozilima, a odnosi se na prijevoz hrane, rublja, tehničke robe i rezervnih dijelova i prijevoz pacijenata i djelatnika bolnice.

Građevinarstvo uključuje aktivnosti čiji rezultati su izgradnja i održavanje objekata, prometnica, instalacijskih trasa.

Nabava obuhvaća kontinuiranu opskrbu materijalima i opremom u potrebnim količinama, vrstama i vremenu, te nabavu tehničkog materijala i rezervnih dijelova. Uređenje, zaštita i zbrinjavanje okoliša je djelatnost unutar koje se sanira okoliš nakon puknuća i havarije na postrojenju, sanira propuštanje cjevovoda i zbrinjavaju i obrađuju sve vrste otpada (komunalni, infektivni, citostatici, razne kemikalije, staklo, papir,…)

Osoba za kontakt:

Valentina Đunđuš, valentina.dundus@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 311