ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Vodiči za pacijente

Informacije za snalaženje u našim ustanovama.

RADNO VRIJEME

Polikliničko-konzilijarne ambulante rade radnim danom u jutarnjoj i/ili popodnevnoj smjeni. Informacije o radnom vremenu su izvješene na vratima svake ambulante i možete ih dobiti telefonski. Hitni bolesnici primaju se od 0 od 24 sata.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJEM U BOLNICU

• osobna iskaznica
• zdravstvena iskaznica
• iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
• uputnica liječnika opće prakse ili liječnika iz druge bolnice za bolničko liječenje
• povijest bolesti (sva dokumentacija koju posjedujete: nalazi pretraga, rendgenske snimke…)

Ukoliko se radi o hitnom prijemu, bilo bi poželjno da bolesnik kod sebe ima prethodno navedene dokumente, lijekove koje koristi (ako koristi) i nešto novca za možebitne dodatne troškove. Poželjna je i osobna pratnja bolesnika.

OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMU I BORAVKU U BOLNICI

U prizemlju upravne zgrade, na glavnom ulazu, nalazi se mjesto informacija na kojemu će Vas osoblje uputiti prema traženoj lokaciji. Na samom ulazu u bolnički krug stoji i plan bolničkog kompleksa koji Vam omogućuje lakše snalaženje. Prijem u KBC može biti hitan ili redovan. Kod redovnog prijema bolesnik i pratnja se prvo javljaju na odjel, gdje će dobiti daljnje upute o proceduri prijema. U slučaju hitnog prijema bolesnik i pratnja se javljaju u Centar za hitni prijem.

Vodič za pacijente – HR

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08)  pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te istu može zahtijevati o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati i priložiti presliku svoje osobne iskaznice.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: medicinska.dokumentacija@kbcsm.hr

Zahtjev

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i na pristup njegovoj  medicinskoj dokumentaciji ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati, priložiti presliku svoje osobne iskaznice, presliku dokaza o srodstvu i presliku Smrtnog lista umrle osobe.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: medicinska.dokumentacija@kbcsm.hr

Zahtjev

Cijena preslike medicinske dokumentacije iznosi 1,00 kn po stranici, a sukladno odluci Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Plaćanje se može izvršiti na Blagajni Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice prije preuzimanja preslike medicinske dokumentacije u Službi pravnih poslova ili po primitku medicinske dokumentacije, poštom na kućnu adresu, na žiroračun Bolnice, a temeljem dostavljenog računa.