ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Vodiči za pacijente

OBNOVA KBC-a SESTRE MILOSRDNICE


KBC Sestre milosrdnice jedna od najstarijih, ali i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, nalazi se u procesu realizacije ugovorenih projekata obnove od potresa za čak šest objekata KBC-a.

Obavljene su sve potrebne pripreme za sveobuhvatne zahvate na obnovi objekata oštećenih u dvama potresima kao i izgradnji novih smještajnih kapaciteta koji će pacijentima kao i  zaposlenicima KBC-a stvoriti znatno povoljnije uvjete za pružanje medicinskih usluga u budućnosti.

Uspostavljena je nova organizacija pružanja usluga pacijentima u novonastalim okolnostima. Za mnoge djelatnosti uveden je cjelodnevni rad kako bi se svim pacijentima omogućile sve potrebne usluge, posebno onima koji su preseljeni iz Kliničke bolnice Merkur koja je također u procesu obnove.

Osim nove organizacije pružanja usluga KBC-a Sestre milosrdnice uslijed zahvata obnove od potresa, važno je istaknuti i novu regulaciju prometa za vrijeme trajanja obnove kojom je Vinogradska cesta postala  jednosmjerna u pravcu od Hercegovačke do rotora, te od rotora do ulice Nad lipom. Ulica Nad lipom postala je jednosmjerna u pravcu od Podolja do Ilice.

Sve ove izmjene zahtijevaju prilagodljivost svih djelatnika KBC-a Sestre milosrdnice u koju ne sumnjamo, ali i strpljenje naših pacijenata. Vjerujemo da će se svi moći snalaziti u novonastalim okolnostima.


OBJEKTI KBC-a OBUHVAĆENI POSLIJEPOTRESNOM OBNOVOM

UPRAVNA ZGRADA

KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA

KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI

KLINIKA ZA KIRURGIJU

KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU

KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU


KBC SESTRE MILOSRDNICE – PRIVREMENI PLAN

 

Poveznica za preuzimanje plana KBC Seste milosrdnice.

 

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA – Vinogradska, Podolje i Nad lipom

 

RADNO VRIJEME

Polikliničko-konzilijarne ambulante rade radnim danom u jutarnjoj i/ili popodnevnoj smjeni. Informacije o radnom vremenu su izvješene na vratima svake ambulante i možete ih dobiti telefonski. Hitni bolesnici primaju se od 0 od 24 sata.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJEM U BOLNICU:

• osobna iskaznica
• zdravstvena iskaznica
• iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko ste korisnik)
• uputnica liječnika opće prakse ili liječnika iz druge bolnice za bolničko liječenje
• povijest bolesti (sva dokumentacija koju posjedujete: nalazi pretraga, rendgenske snimke…)

Ukoliko se radi o hitnom prijemu, bilo bi poželjno da bolesnik kod sebe ima prethodno navedene dokumente, lijekove koje koristi (ako koristi) i nešto novca za možebitne dodatne troškove. Poželjna je i osobna pratnja bolesnika.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJEMU I BORAVKU U BOLNICI

U prizemlju upravne zgrade, na glavnom ulazu, nalazi se mjesto informacija na kojemu će Vas osoblje uputiti prema traženoj lokaciji. Na samom ulazu u bolnički krug stoji i plan bolničkog kompleksa koji Vam omogućuje lakše snalaženje. Prijem u KBC može biti hitan ili redovan. Kod redovnog prijema bolesnik i pratnja se prvo javljaju na odjel, gdje će dobiti daljnje upute o proceduri prijema. U slučaju hitnog prijema bolesnik i pratnja se javljaju u Centar za hitni prijem.

Vodič za pacijente – HR

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08)  pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te istu može zahtijevati o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati i priložiti presliku svoje osobne iskaznice.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: medicinska.dokumentacija@kbcsm.hr

Zahtjev

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid i na pristup njegovoj  medicinskoj dokumentaciji ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta o svom trošku.

Postupak izdavanja preslike medicinske dokumentacije:

Potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije, vlastoručno ga potpisati, priložiti presliku svoje osobne iskaznice, presliku dokaza o srodstvu i presliku Smrtnog lista umrle osobe.

Popunjeni Zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije može se predati osobno, poštom ili putem e-maila.

Osobno se može predati u Službu pravnih poslova Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Poštom na adresu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

E-mailom na adresu: medicinska.dokumentacija@kbcsm.hr

Zahtjev

Cijena preslike medicinske dokumentacije iznosi 1,00 kn po stranici, a sukladno odluci Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Plaćanje se može izvršiti na Blagajni Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice prije preuzimanja preslike medicinske dokumentacije u Službi pravnih poslova ili po primitku medicinske dokumentacije, poštom na kućnu adresu, na žiroračun Bolnice, a temeljem dostavljenog računa.

 

Izvod pravilnika o kućnom redu