ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Bolnička ljekarna

Bolnička ljekarna

Postojanje i razvoj ljekarničke službe usko su povezani s razvojem same Bolnice. Na današnjoj lokaciji u Vinogradskoj ulici, Sestre milosrdnice su otvorile bolnicu 15. srpnja 1894. godine gdje je već od prvog dana radila i Bolnička ljekarna.
Ljekarnička djelatnost u KBC Sestre milosrdnice uključuje sigurno, učinkovito i optimalno rukovanje lijekovima: nabavu lijekova i medicinskih proizvoda, njihovo izdavanje na odjele, izradu galenskih i magistralnih pripravaka, prijavljivanje nuspojava lijekova, mjere minimizacije rizika pri primjeni pojedinih lijekova te informiranje ostalih zdravstvenih djelatnika o lijekovima (registrirane indikacije, kontraindikacije, nuspojave, interakcije s drugim lijekovima, inkompatibilnosti, farmakokinetička svojstva lijeka, regulatorni podaci o lijeku: status lijeka u Republici Hrvatskoj, status na Listi lijekova HZZO-a, trenutna dostupnost lijeka na tržištu).

Cilj bolničkih ljekarnika:
● biti dio procesa upravljanja lijekovima u bolnici, što uključuje odabir lijekova, nabavu, isporuku, propisivanje, primjenu i praćenje učinaka liječenja;
● osigurati provođenje financijski optimalne nabave lijekova i medicinskih proizvoda;
● unaprjeđenje sigurnosti i kvalitete svih postupaka vezanih uz lijekove koji mogu utjecati na ishode liječenja;
● osigurati poštivanje svih pravila „pravih“: pravi lijek za pravog bolesnika, u pravoj dozi, pravim putem primjene, u pravo vrijeme s pravom dokumentacijom.

Cilj razvoja Bolničke ljekarne je osigurati stalno poboljšanje skrbi i ishoda liječenja za bolesnike u KBC-u. To se postiže kroz kontinuirano učenje, istraživanje, praksu kao i dijeljenjem znanja i odgovornosti s ostalim zdravstvenim djelatnicima. Ljekarnici su zdravstveni stručnjaci usko obrazovani i odgovorni za sigurnu, učinkovitu i optimalnu uporabu lijekova.

Rad Bolničke ljekarne organiziran je na tri lokacije Kliničkog bolničkog centra: Vinogradska, llica i Draškovićeva.

Bolnička ljekarna danas broji 23 djelatnika:

8 magistara farmacije od kojih su:
● 3 specijalista kliničke farmacije,
● 1 specijalist farmaceutske tehnologije,
● 2 specijalizanta na specijalizaciji iz kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo,
● 1 polaznik doktorskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

te 15 farmaceutskih tehničara.

Pročelnica Bolničke ljekarne
Martina Kranjec Šakić, mag. pharm., specijalist farmaceutske tehnologije
Tel: 01/3787 233

Glavni tehničar Bolničke ljekarne
Ivana Rubinić, farmaceutski tehničar
Tel: 01/3787 426

LOKACIJA VINOGRADSKA
Voditeljica ljekarne – lokacija Vinogradska
Petra Džakula, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije
Tel: 01/3787 059

LOKACIJA ILICA
Voditeljica ljekarne – lokacija Ilica:
v. d. Ana Bilić, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije
Tel: 01/3783 572

LOKACIJA DRAŠKOVIĆEVA
Voditelj ljekarne – lokacija Draškovićeva:
Miroslav Kota, mag. pharm., specijalist kliničke farmacije
Tel: 01/4697 007

E-MAIL LJEKARNE:
ljekarna@kbcsm.hr

PRIJAVA NUSPOJAVE
Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije, tzv. “off-label”, pogrešnu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti.

Neočekivana nuspojava jest svaka nuspojava čija priroda, težina ili ishod nisu u skladu s navedenim u odobrenom Sažetku opisa svojstava lijeka (SmPC), odnosno u uputi za ispitivača za lijekove koji su u kliničkim ispitivanjima.

Štetan događaj jest svaki štetan i neželjen znak, simptom ili bolest (uključujući i odstupanja u laboratorijskim nalazima) vremenski povezan s primjenom lijeka, a koji uzročno-posljedično ne mora biti povezan s primjenom lijeka.

Ozbiljna nuspojava/ozbiljan štetni događaj jest svaka nuspojava/štetni događaj koji uključuje sljedeće: smrt osobe, po život opasno stanje, potrebu za bolničkim liječenjem ili produljenje već postojećega bolničkog liječenja, trajni ili teški invaliditet ili nesposobnost, prirođenu anomaliju/manu od rođenja i ostala medicinski značajna stanja.

SUMNJU NA NUSPOJAVU OBVEZNI SU PRIJAVITI:
● zdravstveni djelatnici koji dolaze u doticaj bolesnikom/korisnikom lijeka (zdravstveni djelatnik koji sudjeluje u kliničkom ispitivanju u svojstvu ispitivača obvezan je sve ozbiljne štetne događaje na lijek odmah prijaviti naručitelju kliničkog ispitivanja);
● proizvođač lijeka;
● nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet;
● nositelj odobrenja za paralelni uvoz;
● uvoznik;
● veleprodaja.

KORISNI LINKOVI:
On-line prijava nuspojava za zdravstvene djelatnike
Mobilna aplikacija za prijavu nuspojava (iOS i Android)
Preuzimanje obrazaca za prijavu nuspojava u obliku .pdf ili .doc