ZATVORIX

Page details Vrati me natrag

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Kontakt podaci:

Tel: +385 1 37 87 248

E-mail: marijana.bregni@kbcsm.hr

Voditelj/ica klinike:

prof. dr. sc. Simeon Grazio, email: simeon.grazio@kbcsm.hr

Info ikona

On-line naručivanje

Rezervirajte termin u par klikova.

Naručite se

Više informacija

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – Zagreb

Predstojnik:

Glavni fizioterapeut:

Osoba za kontakt:

Lokacije:

  • Vinogradska cesta 29

O Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

Poliklinika za odrasle

 

Poliklinika za djecu

  • adresa: Draškovićeva 19 (Rehabilitacija traumatoloških bolesnika)
    • Tel. 01/4697117
    • radnim danom od 8-9h i 13-14h
  • e-mail: fizth.draskoviceva@kbcsm.hr
  • Ilica 197 (Rehabilitacija onkoloških bolesnika)
    • Tel. 01/3783506 – radnim danom 12-14h

E-mail: narucivanje.ilica@kbcsm.hr

 

Klinika za traumatologiju Zagreb
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Klinika za tumore Zagreb