ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Page details Vrati me natrag

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Kontakt podaci:

Tel: +385 1 37 87 111

E-mail: krfmr.tajnistvo@kbcsm.hr

Predstojnik/ica klinike:

izv.prof.dr.sc. Frane Grubišić, dr.med., e-mail: frane.grubisic@kbcsm.hr

Info ikona

On-line naručivanje

Rezervirajte termin u par klikova.

Naručite se

Više informacija

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice – Zagreb

Predstojnik:

Glavni fizioterapeut:

Tajnica klinike:

  • Marijana Bregni

Lokacije ambulanti i zgrada:

Vinogradska cesta 29

Fizijatrijska ambulanta i fizikalna terapija za odrasle, EMNG
Ordinacija logopeda, Ordinacija rehabilitatora
zgrada br. 5, V.kat

Fizijatrijska ambulanta i fizikalna terapija za djecu, Dnevna bolnica za rehabilitaciju djece
zgrada br. 28, prizemlje

Reumatološka ambulanta za odrasle, Dnevna bolnica za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih zgrada br. 28, I. kat

Fizijatrijska ambulanta, Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sustava zgrada br. 31, prizemlje

Draškovićeva 19

Rehabilitacija traumatoloških bolesnika – fizijatrijske ambulante, fizikalna terapija, ambulanta za osteoporozu (s denzitometrijom)

Ilica 197

Rehabilitacija traumatoloških bolesnika – fizijatrijske ambulante, fizikalna terapija, ambulanta za osteoporozu (s denzitometrijom)

Organizacija klinike:
Odjel za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih – van funkcije zbog poslijepotresne obnove

Odjel za rehabilitaciju djece – van funkcije zbog poslijepotresne obnove

Dnevna bolnica za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih

Dnevna bolnica za rehabilitaciju djece

Poliklinika: fizijatrijske ordinacije za odrasle, za djecu, za traumatološke bolesnike, za onkološke bolesnike , za osteoporozu; reumatološka ordinacija, ordinacija za spondiloartritise, ordinacija za elektro- i ultrazvučnu dijagnostiku.

Klinika je utemeljena 1941. god. kao Odjel za fizikalnu terapiju i reumatologiju, da bi se do danas razvila u centar sa multidisciplinarnim pristupom bolesnicima – dijagnostika, liječenje i rehabilitacija različitih bolesti i stanja lokomotornog sustava što uključuje upalne i neupalne reumatske bolesti, bolne i degenerativne sindrome, ometenost djece u razvoju, posttraumatska stanja, stanja nakon operacija te stanja povezana sa liječenjem onkoloških bolesnika. U radu sa bolesnicima sudjeluju liječnici specijalisti i subspecijalisti, fizioterapeuti, radni terapeut, medicinske sestre, logopedi, rehabilitator i psiholog.

Od 2007. god. klinika ima naziv Referentni centar za spodiloartritise Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Na klinici se provodi usavršavanje liječnika na specijalizaciji i subspecijalizaciji te nastava za više fakulteta i veleučilišta. Klinika uspješno surađuje sa drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu te je organizator/suorganizator brojnih stručnih skupova.

Klinika za traumatologiju Zagreb
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Klinika za tumore Zagreb