ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Klinički zavod za kemiju

KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

VINOGRADSKA CESTA 29
ZAGREB – 10 000

UPRAVA (TEL/FAX): +385-1-3768-280, +385-1-3787-238
AMBULANTA (TEL):
+385-1-3787-383
narucivanje.kzzk@kbcsm.hr


Predstojnik Zavoda

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije
mario.stefanovic@kbcsm.hr


Tajnica Zavoda

Nikolina Božić, bacc. med. lab. dijagn.
kzzk@kbcsm.hr


Glavni inženjer

Vesna Matišić, bacc. med. lab. dijagn.
kzzk@kbcsm.hr


Voditelj kvalitete

doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije
kzzk@kbcsm.hr


HRN EN ISO
15189

Za vađenje krvi se možete naručiti putem sljedećeg OBRASCA (linka)

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE

Lokacija Vinogradska 29, Klinički zavod za kemiju (zgrada 27)
Odjel za prijem bolesnika, predanalitiku i kontrolu kvalitete
AMBULANTA ZA VAĐENJE KRVI (prizemlje)

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet): 7.00-15.00

Vađenje krvi:

7:00-11:30 (samo za prethodno naručene pacijente izuzev trudnica za test probira)

Broj telefona za informacije (12.00-15.00): 01/3787-383


 

POSEBNA NAPOMENA:

Poštovani pacijenti,

od 1. travnja 2024., vanjskim će se pacijentima krv vaditi u:

 • ambulanti Kliničkog zavoda za kemiju (zgrada 27), dok će vađenje krvi u zgradi Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu biti obustavljeno.

S obzirom na ograničen prostor zajedničke ambulante, uvodi se obavezno naručivanje pacijenata, što možete izvršiti putem:

Kako bismo Vam za vađenje krvi osigurali pravovremeni termin, molimo Vas da prilikom naručivanja navedete sljedeće informacije:

 • predviđeni datum kontrolnog pregleda ili
 • predviđeni datum liječenja

 

IZUZETAK:
Onkološki pacijenti koji su trenutno na aktivnom liječenju i imaju naručen termin liječenja, ne trebaju se dodatno naručivati. Molimo ih da u ambulantu Kliničkog zavoda za kemiju (zgrada 27) dođu na vađenje krvi dan prije termina liječenja (ili u petak, ako prethodi vikend). Pacijente molimo da na vađenje krvi dođu između 10-12h, kako bismo izbjegli gužvu u čekaonici, te da sa sobom ponesu zadnji nalaz onkologa.
Preporuča se ne jesti 3h prije vađenja.

Zahvaljujemo na Vašem razumijevanju!

NARUČIVANJE:

 • Bolesnici koji na uputnici imaju samo pretrage primarne zdravstvene zaštite – neće biti primljeni (osim ako imaju i specijalističke pretrage koje se rade u našem laboratoriju)
 • Bolesnici sa uzorkom stolice, bez vađenja krvi (ako je zadano na uputnici) – ne moraju se naručivati!

IZDAVANJE NALAZA:

 • Laboratorijske nalaze šaljemo izravno liječniku u sustav! Nalazi su vidljivi na portalu zdravlja u sustavu e-Građani (https://portal.zdravlje.hr )
  • Iznimno, nalaze možemo dostaviti emailom, ili poštom (ISKLJUČIVO ako prilikom uzimanja uzoraka osobno potpišete suglasnost).
  • Ne preuzimamo odgovornost ako zbog krivo upisane mail adrese nalazi ne budu dostavljeni. Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.
 • NEMA POTREBE OSOBNO PODIZATI NALAZ, no moguće je doći osobno u terminu 12:00-15:00, uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka

VAĐENJE KRVI:

 • na vađenje krvi ponijeti zdravstvenu iskaznicu (i iskaznicu dopunskog)
 • u čekaonicu se ne ulazi bez poziva

Preporučuje se korištenje medicinskih maski ili maski za lice za osoblje, posjetitelje i bolesnike našeg KBC-a koji nemaju zdravstvene kontraindikacije za nošenje maski, kada se nalaze u zatvorenom prostoru s više ljudi u kojem nije moguće održavati fizički razmak veći od metar i pol. Međutim, korištenje medicinskih maski ili maski za lice za osoblje, posjetitelje i bolesnike našeg KBC-a ostaje obavezno ukoliko osoblje, posjetitelji i bolesnici (hospitalizirani i/ili vanjski) imaju simptome respiratorne i/ili febrilne bolesti.

Važno upozorenje za osiguranike HZZO-a:
Osiguranici bez dopunskog zdravstvenog osiguranja imaju obavezu platiti participaciju, a ako to ne žele uputnica će biti poništena na njihovu odgovornost.
Ukoliko odustanete od plaćanja participacije, morate od liječnika primarne zdravstvene zaštite zatražiti novu uputnicu i zatražiti novi termin narudžbe.

 


Lokacija Draškovićeva 19 (Klinika za traumatologiju), Klinički zavod za kemiju
Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji
AMBULANTA ZA VAĐENJE KRVI

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet)

Vađenje krvi:

8:00-10.00 (za naručene pacijente)

Potrebno je prethodno naručivanje Informacije na Tel: 01/46 97 186 od 13-14 h ili osobno

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza: isključivo radnim danom od 14:00 -16:00 sati u laboratoriju

 

INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE

Informacije za bolničko osoblje se nalaze na samostalnim web stranicama Kliničkog zavoda za kemiju na sljedećem linku:

 

 


Informacije za sve korisnike usluga (bolesnici i bolničko osoblje)

Brošuru ‘Kako se pripremiti za laboratorijsku pretragu’ (PDF) možete skinuti OVDJE

Obrasci za probir u trudnoći mogu se skinuti OVDJE


 • Na sljedećem linku moguće je pristupiti aktualnom popisu testova koji se rade u Zavodu:

CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA – ZA NEOSIGURANE OSOBE


Pretrage u drugim laboratorijima:

TRAŽILICA LABORATORIJSKIH PRETRAGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Uprava Zavoda

Lokacija Vinogradska cesta 29
Vinogradska cesta 29
email: kzzk@kbcsm.hr
tel: 01/37 68 280


1. Odjel za prijem pacijenata i upravljanje kvalitetom

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokem.

2. Odjel za medicinsku biokemiju i analitičku toksikologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikologije

3. Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Sandra Margetić, spec. med. biokemije

4. Odjel za laboratorijsku imunologiju i proteinsku dijagnostiku

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije

5. Odjel za molekularnu dijagnostiku

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije

6. Odjel za laboratorijsku endokrinologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije

7. Odjel za medicinska istraživanja i nove tehnologije

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i laboratorijske medicine

8. Odjel za laboratorijsku onkologiju

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i laboratorijske medicine


Lokacija Draškovićeva 19
Draškovićeva 19
email: kzzk@kbcsm.hr
tel: 01/46 97 170


9. Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji

voditelj Odjela: dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije

O Zavodu

KZZK

Klinički zavod za kemiju
stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije i imunologije, farmakološko-toksikološke analitike, molekularne dijagnostike te hitne laboratorijske dijagnostike.

Navedena dijagnostika predstavlja kontinuirani proces izrade svih dogovorenih pretraga u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse, u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka specijalista medicinskebiokemije i laboratorijske medicine te specijalista analitičke toksikologije.

Svoje usluge pruža klinikama i zavodima Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pojedinačnim ispitanicima te ostalim zdravstvenim ustanovama u RH, a godišnje izradi oko 3,000.000 pretraga.

Zavod u svom stručnom radu obnaša i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, specifične pretrage i metode te nove tehnologije prema preporukama domaćih i internacionalnih stručnih društava. Kroz standardizaciju i procjenu analitičke i kliničke valjanosti specifičnih pretraga, a u timskom radu s kliničkim strukama, postavlja algoritme dijagnostike, praćenja uspješnosti terapije i procjene prognoze bolesti. Zavod je 2000. godine imenovan Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja, a na temelju postignutih rezultata tijekom petogodišnjih razdoblja 2006. i 2012. Ministarstvo potvrđuje i nadalje status Referentnog centra.

Referentni centar uključuje medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, urološku, neurološku, ginekološku, pedijatrijsku patologiju, hitna stanja uslijed i nakon kirurških zahvata, odnosno trovanja, te pritom jednako obrađuje uzorke krvi, likvora, mokraće i drugih tjelesnih tekućina poput plodove vode, ascitesa, pleuralnog izljeva, bronhoalveolarnog lavata ili zglobne tekućine. Rad Referentnog centra odvija se kontinuirano pa istovremeno osigurava hitni nalaz bolesnika iz područja općih, specijalističkih i subspecijalističkih laboratorijskih pretraga tijekom 24 sata, uz organizaciju, nadzor i medicinskobiokemijsku konzultaciju educiranih laboratorijskih stručnjaka.

Uz Referentni centar i hitnu laboratorijsku dijagnostiku usko je vezana pred-terapijska procjena primjene lijeka budući da terapijske nuspojave uvelike ovise o genotipu enzima koji metaboliziraju lijek. Predterapijsku procjenu omogućuje farmakogenetsko testiranje, na temelju kojeg se mogu raspoznati osobe s fenotipom slabog, dobrog ili prejakog metaboliziranja lijeka te predvidjeti mogući ishod – nuspojavu i/ili intoksikaciju, uspješno liječenje ili pak nedostatnu terapiju. Farmakogenetsko testiranje za potrebe optimiranja terapije provodi se na Odjelu za molekularnu dijagnostiku.

Uz temeljni stručni rad, Klinički zavod za kemiju kao nastavna baza Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj izobrazbi studenata te u izobrazbi svih profila zdravstvenih djelatnika na stručnom usavršavanju. Zavod provodi specijalizaciju iz struke medicinska biokemija i laboratorijska medicina te specijalizaciju iz analitičke toksikologije, a ujedno obnaša dio specijalizacije iz medicinskih specijalnosti (obiteljske medicine, ginekologije, transfuziologije, interne medicine te mnogih subspecijalizacija). U Zavodu se provodi pripravnički staž magistara medicinske biokemije, prvostupnika medicinske laboratorijske dijagnostike i zdravstvenih tehničara. Stručnjaci zavoda organiziraju i podučavaju na tečajevima trajne izobrazbe liječnika i medicinskih biokemičara, sudjeluju u organizaciji i održavaju predavanja na mnogim domaćim i inozemnim kongresima i simpozijima.

U posljednjih 10 godina djelatnici zavoda rukovodili su u kontinuitetu s tri znanstvena i jednim tehnološkim projektom koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a znanstvena djelatnost Zavoda, samostalno ili u suradnji s kliničkim strukama, prožima sva područja stručnog rada Zavoda i čini ga prepoznatljivim u domaćoj i svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Primjerice, u posljednje 3 godine stručno-znanstvena aktivnost ogleda se u 89 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, 98 kongresnih priopćenja, 70 pozvanih predavanja, 5 priručnika te 27 poglavlja u priručnicima. Najveći dio visokoobrazovanih djelatnika znanstveno je napredovao u znanstvenim stupnjevima i znanstvenim zvanjima pa zavod danas ima 2 magistra znanosti, 9 doktora znanosti, 5 doktoranada, 5 znanstvenih suradnika i 2 viša znanstvena suradnika. Tri djelatnika stekla su znanstveno-nastavno zvanja: docent i izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Specijalistički se usavršilo 16 djelatnika, a za 6 djelatnika usavršavanje je u tijeku u razdoblju od 2016. do 2018.
U Zavodu radi 86 djelatnika – 20 visokoobrazovanih sveučilišnih stručnjaka, 33 prvostupnika, 29 zdravstveno-laboratorijskih tehničara i 4 specijalizanta koji će po završetku usavršavanja biti spremni za smjenu generacija.

Od 2007. godine Zavod je postigao status akreditiranog laboratorija u skladu s normom HR EN ISO 15189 čime se potvrđuje najviši stupanj europske kvalitetePROJEKTI:

HRZZ: Novi oralni antikoagulansi LAB-NOAC (IP-2016-06-8208)

EU PROJEKT: Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

SAMOSTALNE WEB STRANICE KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU

http://klinkemija.kbcsm.hr

Osim službenih stranica na Internet stranicama KBC Sestre milosrdnice,

pozivamo Vas da nas posjetite i na našim samostalnim stranicama na kojima možete dobiti više informacija o nama: