ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Klinički zavod za kemiju

KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

VINOGRADSKA CESTA 29
ZAGREB – 10 000

UPRAVA (TEL/FAX): +385-1-3768-280, +385-1-3787-238
AMBULANTA (TEL):
+385-1-3787-383
E-mail: kzzk@kbcsm.hr


Predstojnik Zavoda

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije
mario.stefanovic@kbcsm.hr


Tajnica Zavoda

Nikolina Božić, bacc. med. lab. dijagn.
kzzk@kbcsm.hr


Glavni inženjer

Vesna Matišić, bacc. med. lab. dijagn.
kzzk@kbcsm.hr


Voditelj kvalitete

doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije
kzzk@kbcsm.hr


HRN EN ISO
15189

Za vađenje krvi se možete naručiti putem sljedećeg OBRASCA (linka)

INFORMACIJE ZA BOLESNIKE

Lokacija Vinogradska 29

AMBULANTA ZA VAĐENJE KRVI

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet): 7.00-15.00

Vađenje krvi:

7:00-11.00 (za naručene pacijente)

Broj telefona za informacije (12.00-15.00): 01/3787-383


NARUČIVANJE:

 • Bolesnici koji na uputnici imaju samo pretrage primarne zdravstvene zaštite – neće biti primljeni (osim ako imaju i specijalističke pretrage koje se rade u našem laboratoriju)
 • Bolesnici sa uzorkom stolice, bez vađenja krvi (ako je zadano na uputnici) – ne moraju se naručivati!

IZDAVANJE NALAZA:

 • Laboratorijske nalaze šaljemo izravno liječniku u sustav!
 • Na Vaš zahtjev možemo Vam ih dostaviti i emailom, ili poštom (ISKLJUČIVO ako je pacijent prethodno prilikom uzimanja uzoraka osobno potpisao suglasnost). Naknadni zahtjevi zatraženi e-mailom ili telefonski, ne uvažavaju se jer nije moguće identificirati osobu na telefonu ili e-mailu.
 • NEMA POTREBE OSOBNO PODIZATI NALAZ, no moguće je – u terminu 12:00-15:00, uz predočenje zdravstvene iskaznice ili kontrolnog listića koji ste dobili prilikom uzimanja uzorka

COVID-19 TESTIRANJE:

 • kod nas je moguće:
  • PCR testiranje na SARS-CoV-2 na uputnicu ili uz plaćanje
  • IgG ili IgM antitijela (nakon cijepljenja ili nakon prebolijevanja) na uputnicu ili uz plaćanje
 • brisevi na COVID19/SARS-CoV-2 uzimaju se na kolnom ulazu u bolnicu, isključivo radnim danom, uz prethodno naručivanje (obrazac) ili na email covid.testiranje@kbcsm.hr (od 27.10.2021.)
 • uzimanje briseva za pacijente koji su naručeni za bolničko liječenje u KBCSM je od 8.00-9.00h
  • uzimanje briseva za vanjske korisnike je od  9:00-12.00h
 • nalaze za koje postoji E-UPUTNICA liječnika šalje izravno liječniku u sustav
 • nalaze se može dobiti i putem emaila (molimo da pacijenti dolaze osobno po nalaze) što treba naznačiti na obrascu koji treba ispuniti prije uzimanja brisa i ponijeti sa sobom:
 • zbog preopterećenosti do daljnjega ne izdajemo nalaze na engleskom jeziku

VAĐENJE KRVI:

 • na vađenje krvi ponijeti zdravstvenu iskaznicu (i iskaznicu dopunskog)
 • nošenje maske i držanje razmaka minimalno 2 m (BEZ maske ne možete pristupiti u prostor za vađenje krvi!)
 • u čekaonicu se ne ulazi bez poziva

INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE


Lokacija Draškovićeva 19, Klinika za traumatologiju

Prijem bolesnika

RADNO VRIJEME AMBULANTE (Pon-Pet)

Vađenje krvi:

8:00-10.00 (za naručene pacijente)

Potrebno je prethodno naručivanje Informacije na Tel: 01/46 97 186 od 13-14 h ili osobno

Molimo doći natašte!

Podizanje nalaza: isključivo radnim danom od 14:00 -16:00 sati u laboratoriju

 

INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE

VAŽNA OBAVIJEST – PCR testiranje na SARS-CoV-2 za zaposlenike!!!

Zbog čestih slučajeva da nam djelatnici našeg KBC dostavljaju briseve s nepotpunim podacima koji su nužni za upis i povlačenje e-uputnica, obavještavamo Vas da se od 24.1.2022.

 •  više neće zaprimati brisevi zadani na e-uputnicama koji nemaju ispunjen obrazac za testiranje!
 • Obrazac se može uzeti na prozorčiću za prijem bolničkog materijala ili isprintati sa sljedeće stranice:
 • Brisevi donešeni bez ispunjenog obrasca neće se uzimati u obradu!
 • Molimo ne zovite nas za nalaze, nalazi će čim budu završeni biti poslani e-mailom te prebačeni u CEZIH i vidljivi u sustavu!

PRILIKOM DOSTAVE BOLNIČKOG MATERIJALA OBAVEZNO POZVONITI NA ŠALTERU I PRIČEKATI DJELATNIKA KOJI ĆE PREUZETI UZORKE!

VAŽNO!


ZA IZVAĐENE UZORKE ZA KOJE POSTOJI E-UPUTNICA OD LOM-A POTREBNO JE DOSTAVITI I SLJEDEĆE PODATKE:

 • Ime i prezime pacijenta
 • Datum rođenja
 • Matični broj osiguranja (MBO)
 • Kontakt telefon

bez ovih podataka uzorci neće biti zaprimljeni!


Obilježavanje uzoraka krvi i zadavanje laboratorijskih pretraga

Na sljedećim linkovima možete pronaći aktualne upute vezano za slanje i obilježavanje uzoraka za laboratorij:

Obavijest za Klinike i Zavode – Označavanje uzoraka za laboratorij KZZK (7.1.2022.)

Prilog 1 (v2) – BIS uzorkovanje laboratorij (ažurirana verzija 21.7.2020.)


O Zavodu

KZZK

Klinički zavod za kemiju
stručna je, znanstvena i nastavna jedinica u sastavu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice s osnovnom djelatnošću medicinsko-laboratorijske dijagnostike iz područja opće i specijalističke medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije i imunologije, farmakološko-toksikološke analitike, molekularne dijagnostike te hitne laboratorijske dijagnostike.

Navedena dijagnostika predstavlja kontinuirani proces izrade svih dogovorenih pretraga u skladu sa standardima i pravilima dobre laboratorijske prakse, u organizaciji i pod nadzorom priznatih laboratorijskih stručnjaka specijalista medicinskebiokemije i laboratorijske medicine te specijalista analitičke toksikologije.

Svoje usluge pruža klinikama i zavodima Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pojedinačnim ispitanicima te ostalim zdravstvenim ustanovama u RH, a godišnje izradi oko 3,000.000 pretraga.

Zavod u svom stručnom radu obnaša i uvodi najsloženije dijagnostičke postupke, specifične pretrage i metode te nove tehnologije prema preporukama domaćih i internacionalnih stručnih društava. Kroz standardizaciju i procjenu analitičke i kliničke valjanosti specifičnih pretraga, a u timskom radu s kliničkim strukama, postavlja algoritme dijagnostike, praćenja uspješnosti terapije i procjene prognoze bolesti. Zavod je 2000. godine imenovan Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja, a na temelju postignutih rezultata tijekom petogodišnjih razdoblja 2006. i 2012. Ministarstvo potvrđuje i nadalje status Referentnog centra.

Referentni centar uključuje medicinsko biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja vezanih za internističku, urološku, neurološku, ginekološku, pedijatrijsku patologiju, hitna stanja uslijed i nakon kirurških zahvata, odnosno trovanja, te pritom jednako obrađuje uzorke krvi, likvora, mokraće i drugih tjelesnih tekućina poput plodove vode, ascitesa, pleuralnog izljeva, bronhoalveolarnog lavata ili zglobne tekućine. Rad Referentnog centra odvija se kontinuirano pa istovremeno osigurava hitni nalaz bolesnika iz područja općih, specijalističkih i subspecijalističkih laboratorijskih pretraga tijekom 24 sata, uz organizaciju, nadzor i medicinskobiokemijsku konzultaciju educiranih laboratorijskih stručnjaka.

Uz Referentni centar i hitnu laboratorijsku dijagnostiku usko je vezana pred-terapijska procjena primjene lijeka budući da terapijske nuspojave uvelike ovise o genotipu enzima koji metaboliziraju lijek. Predterapijsku procjenu omogućuje farmakogenetsko testiranje, na temelju kojeg se mogu raspoznati osobe s fenotipom slabog, dobrog ili prejakog metaboliziranja lijeka te predvidjeti mogući ishod – nuspojavu i/ili intoksikaciju, uspješno liječenje ili pak nedostatnu terapiju. Farmakogenetsko testiranje za potrebe optimiranja terapije provodi se na Odjelu za molekularnu dijagnostiku.

Uz temeljni stručni rad, Klinički zavod za kemiju kao nastavna baza Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u diplomskoj i poslijediplomskoj izobrazbi studenata te u izobrazbi svih profila zdravstvenih djelatnika na stručnom usavršavanju. Zavod provodi specijalizaciju iz struke medicinska biokemija i laboratorijska medicina te specijalizaciju iz analitičke toksikologije, a ujedno obnaša dio specijalizacije iz medicinskih specijalnosti (obiteljske medicine, ginekologije, transfuziologije, interne medicine te mnogih subspecijalizacija). U Zavodu se provodi pripravnički staž magistara medicinske biokemije, prvostupnika medicinske laboratorijske dijagnostike i zdravstvenih tehničara. Stručnjaci zavoda organiziraju i podučavaju na tečajevima trajne izobrazbe liječnika i medicinskih biokemičara, sudjeluju u organizaciji i održavaju predavanja na mnogim domaćim i inozemnim kongresima i simpozijima.

U posljednjih 10 godina djelatnici zavoda rukovodili su u kontinuitetu s tri znanstvena i jednim tehnološkim projektom koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a znanstvena djelatnost Zavoda, samostalno ili u suradnji s kliničkim strukama, prožima sva područja stručnog rada Zavoda i čini ga prepoznatljivim u domaćoj i svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Primjerice, u posljednje 3 godine stručno-znanstvena aktivnost ogleda se u 89 objavljenih znanstvenih i stručnih radova, 98 kongresnih priopćenja, 70 pozvanih predavanja, 5 priručnika te 27 poglavlja u priručnicima. Najveći dio visokoobrazovanih djelatnika znanstveno je napredovao u znanstvenim stupnjevima i znanstvenim zvanjima pa zavod danas ima 2 magistra znanosti, 9 doktora znanosti, 5 doktoranada, 5 znanstvenih suradnika i 2 viša znanstvena suradnika. Tri djelatnika stekla su znanstveno-nastavno zvanja: docent i izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te docent na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Specijalistički se usavršilo 16 djelatnika, a za 6 djelatnika usavršavanje je u tijeku u razdoblju od 2016. do 2018.
U Zavodu radi 86 djelatnika – 20 visokoobrazovanih sveučilišnih stručnjaka, 33 prvostupnika, 29 zdravstveno-laboratorijskih tehničara i 4 specijalizanta koji će po završetku usavršavanja biti spremni za smjenu generacija.

Od 2007. godine Zavod je postigao status akreditiranog laboratorija u skladu s normom HR EN ISO 15189 čime se potvrđuje najviši stupanj europske kvalitetePROJEKTI:

HRZZ: Novi oralni antikoagulansi LAB-NOAC (IP-2016-06-8208)

EU PROJEKT: Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

SAMOSTALNE WEB STRANICE KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU

http://klinkemija.kbcsm.hr

Osim službenih stranica na Internet stranicama KBC Sestre milosrdnice,

pozivamo Vas da nas posjetite i na našim samostalnim stranicama na kojima možete dobiti više informacija o nama:

 

 

Upute pacijentima za testiranje na COVID-19