ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Klinički zavod za patologiju i citologiju “Ljudevit Jurak”

Klinički zavod za patologiju i citologiju“Ljudevit Jurak”

http://www.kbcsm.hr/jurak

Klinički zavod za patologiju i citologiju “Ljudevit Jurak” najstariji je i prvi zavod za patologiju u Hrvatskoj koji kontinuirano radi od 1913. godine. Prvi predstojnik i osnivač Zavoda bio je prof. dr. Ljudevit Jurak (1913-1945). Njega je naslijedio prof. dr. Mirko Knežević (1949-1979) čijom zaslugom je izgrađena zgrada u kojoj Zavod i sada djeluje. Od 1980. do 2007. predstojnik je bio prof. dr. Mladen Belicza koji je uveo subspecijalističke grane patologije i modernizirao dijagnostičke metode. Od 2007. je predstojnik Zavoda prof. dr. sc. Božo Krušlin. U Zavodu radi 27 specijalista i 5 specijalizanta patološke anatomije. Osim 32 liječnika u Zavodu radi magistra molekularne biologije, 17 inženjera laboratorijsko-medicinske dijagnostike, 15 zdravstveno laboratorijskih tehničara, 4 pomoćnika obducenta, medicinski fotograf, tajnica predstojnika, 2 administratora i 3 pomoćne djelatnice.

Zavod je organiziran u odjele koji pokrivaju sve kliničke specijalističke djelatnosti, a prema sistematizaciji to su: Odjel za obdukcije i mrtvozorstvo, Odjel za kiruršku patologiju i kliničku citologiju – lokacija Vinogradska i Odjel za onkološku patologiju i kliničku citologiju – lokacija Ilica. Rad Zavoda je prilagođen zahtjevima kliničke medicine te se odvija i u vrijeme vikenda, a osobito je prilagođen intraoperacijskim biopsijama tijekom rada svih kirurških odjela. Liječnici zavoda održavaju redovite tjedne ili mjesečne kliničkopatološke konferencije s kliničkim odjelima.

Zavod ima 9 nastavnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od kojih su 4 u kumulativnom radnom odnosu (1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 1 docent, 1 viši asistent) dok su preostali u naslovnom zvanju (2 profesora, 2 docenta i 1 viši asistent). Tri su nastavnika u kumulativnom radnom odnosu na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1 redoviti profesor, 1 izvanredni profesor, 1 viši asistent).

Po opsegu posla je najveći zavod za patologiju u državi u kojem se godišnje analizira oko 24000 biopsija što uključuje rutinska bojenja kao i specijalne histokemijske i imunohistokemijske metode, in situ hibridizaciju i drugo. Na Zavodu se godišnje učini i oko 200 obdukcija.

U Zavodu je od njegovog osnutka 1913. specijaliziralo više od 130 specijalizanata patologije, kliničke citologije i sudske medicine, a obavlja se nastava za studente medicine i stomatologije, nastava za postdiplomante raznih struka te nastava za više i srednje medicinske škole. Godišnje u Zavodu specijalizira, za potrebe odjela KBC-a i bolnica izvan Zagreba, nekoliko specijalizanata patološke anatomije. Tijekom školske godine se u Zavodu educira u raznim oblicima nastave više od 300 studenata medicine i stomatologije. Zavod ima 8 nastavnika i to 3 u kumulativnom radnom odnosu s Medicinskim fakultetom u Zagrebu (1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 1 docent) i tri nastavnika u kumulativnom radnom odnosu na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu (2 izvanredna profesora, 1 docent). Također Zavod ima 2 viša asistenta u naslovnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

U Zavodu je 1998. godine provedena potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih patohistoloških i obdukcijskih nalaza s dijagnozama koje su šifrirane na temelju međunarodne klasifikacije bolesti MKB10, a kojima su pridodani i relevantni klinički podaci te mikroskopske i makroskopske digitalne fotografije. Time je stvorena kompjutorska baza podataka koja, uz retrogradno upisane nalaze pojedinih patoloških entiteta, seže i do 25 godina unatrag. Svako radno mjesto liječnika povezano je s Internetom što omogućuje stalnu i brzu stručnu i znanstvenu informiranost tijekom stručnog, znanstvenog i nastavnog rada.

Zavod posjeduje banku od preko 1,000.000 tkivnih uzoraka kroz desetgodišnji period od čega banka tumora predstavlja jednu trećinu s oko 350,000 tkivnih uzoraka i benignih i malignih tumora. Gore navedeno omogućuje da se u Zavodu godišnje izradi i objavi 20-30 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Zavod ima vrlo dobro razvijenu trajnu suradnju s inozemnim prominentnim institutima za patologiju, kao što su instituti u Innsbrucku, Münchenu, Pittsburgu, Ljubljani, Grazu, Beču, Trstu, Birminghamu, Plzenu i dr.

Od 1990. godine, pod pokroviteljstvom Europskog udruženja patologa i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Zavod je organizator međunarodno priznatog godišnjeg znanstvenog skupa “Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology” (http://jurak.mef.hr) na kojem se svake godine dodjeljuje prestižna nagrada “Ljudevit Jurak”. Ono što Simpozij, uz njegov međunarodni karakter, izdvaja je suradnja s veterinarskim patolozima te komparacija patoloških promjena u humanoj i veterinarskoj medicini, po čemu je prepoznatljiv i u svjetskim razmjerima.

Osim toga, svake godine, Zavod u suradnji sa Zavodom za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u organizaciji European School of Pathology. Ova škola, vođena najvećim europskim stručnjacima iz pojedinih područja patologije namijenjena je specijalizantima i mladim patolozima iz cijele Europe i mjesto je učenja te sklapanja brojnih poznanstava.

Osoba za kontakt:

  • tajništvo: patologija.kbcsm@kbcsm.hr