ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Klinički zavod za patologiju i citologiju “Ljudevit Jurak”

Klinički zavod za patologiju i citologiju“Ljudevit Jurak”

http://www.kbcsm.hr/jurak

V. d. predstojnika: prof. dr. sc. Božo Krušlin
Glavna inženjerka Zavoda: Jelena Barać Žutelija, mag. med. lab. dijag.
Tajnica Predstojnika: Renata Martinčić, tel: 01/3787-244
Kontakt: patologija.kbcsm@kbcsm.hr
Informacije – tel: 01/3787-907

Ukratko o Zavodu:

Klinički zavod za patologiju i citologiju “Ljudevit Jurak” najstariji je i prvi zavod za patologiju u Hrvatskoj koji kontinuirano radi od 1913. godine. Prvi predstojnik i osnivač Zavoda bio je prof. dr. Ljudevit Jurak (1913-1945). Njega je naslijedio prof. dr. Mirko Knežević (1949-1979) čijom zaslugom je izgrađena zgrada u kojoj Zavod i sada djeluje. Od 1980. do 2007. predstojnik je bio prof. dr. Mladen Belicza koji je uveo subspecijalističke grane patologije i modernizirao dijagnostičke metode. Od 2007. je predstojnik Zavoda prof. dr. sc. Božo Krušlin. U Zavodu radi 30 specijalista i 3 specijalizanta patologije i citologije. Osim 33 liječnika u Zavodu rade 2 magistre molekularne biologije, 24 inženjera laboratorijsko-medicinske dijagnostike, 18 zdravstveno laboratorijskih tehničara, 4 pomoćnika obducenta, medicinski fotograf, tajnica predstojnika, 2 administratora i 4 pomoćne djelatnice.Zavod je organiziran u odjele koji pokrivaju sve kliničke specijalističke djelatnosti, a prema sistematizaciji to su: Odjel za obdukcije i mrtvozorstvo, Odjel za kiruršku patologiju i kliničku citologiju – lokacija Vinogradska i Odjel za onkološku patologiju i kliničku citologiju – lokacija Ilica. Rad Zavoda je prilagođen zahtjevima kliničke medicine te se odvija i u vrijeme vikenda, a osobito je prilagođen intraoperacijskim biopsijama tijekom rada svih kirurških odjela. Liječnici zavoda održavaju redovite tjedne ili mjesečne kliničkopatološke konferencije s kliničkim odjelima.
Zavod ima 9 nastavnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od kojih su 4 u kumulativnom radnom odnosu (1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 2 docenta) dok su preostali u naslovnom zvanju (2 profesora, 2 docenta). Tri su nastavnika u kumulativnom radnom odnosu na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 profesor, 1 viši asistent).  Jedan liječnik je u nastavnom zvanju (docent) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
U Zavodu je od njegovog osnutka 1913. specijaliziralo više od 130 specijalizanata patologije, kliničke citologije i sudske medicine, a obavlja se nastava za studente medicine i stomatologije (za više od 300 studenata godišnje), nastava za postdiplomante raznih struka te nastava za više i srednje medicinske škole. Zavod je akreditiran za većinu područja specijalizacije iz patologije i citologije, za potrebe odjela KBC-a i bolnica iz cijele Hrvatske.
Prema opsegu posla je jedan od najvećih zavoda za patologiju u državi u kojem se godišnje analizira oko 35 000 biopsija i napravi oko 32 000 citoloških nalaza, što uključuje rutinska bojenja kao i specijalne histokemijske i imunohistokemijske metode, in situ hibridizaciju i drugo. Na Zavodu se godišnje učini i oko 150 obdukcija.
U Zavodu je 1998. godine provedena potpuna informatizacija pisanja i arhiviranja svih patohistoloških i obdukcijskih nalaza s dijagnozama koje su šifrirane na temelju međunarodne klasifikacije bolesti MKB10, a kojima su pridodani i relevantni klinički podaci te mikroskopske i makroskopske digitalne fotografije. Time je stvorena kompjutorska baza podataka koja, uz retrogradno upisane nalaze pojedinih patoloških entiteta, seže i do 30 godina unatrag. Zavod posjeduje banku od preko 1,000.000 tkivnih uzoraka kroz desetgodišnji period od čega banka tumora predstavlja jednu trećinu s oko 350,000 tkivnih uzoraka i benignih i malignih tumora. Gore navedeno omogućuje da se u Zavodu godišnje izradi i objavi 20-30 stručnih i znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.
Zavod ima vrlo dobro razvijenu trajnu suradnju s inozemnim prominentnim institutima za patologiju, kao što su instituti u Innsbrucku, Münchenu, Pittsburgu, Ljubljani, Grazu, Beču, Trstu, Birminghamu, Plzenu i dr.
Od 1990. godine, pod pokroviteljstvom Europskog udruženja patologa i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Zavod je organizator međunarodno priznatog godišnjeg znanstvenog skupa “Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology” (https://www.kbcsm.hr/jurak/category/simpoziji/) na kojem se svake godine dodjeljuje prestižna nagrada “Ljudevit Jurak”. Ono što Simpozij, uz njegov međunarodni karakter, izdvaja je suradnja s veterinarskim patolozima te komparacija patoloških promjena u humanoj i veterinarskoj medicini, po čemu je prepoznatljiv i u svjetskim razmjerima.
Osim toga, svake godine, Zavod u suradnji sa Zavodom za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu sudjeluje u organizaciji European School of Pathology. Ova škola, vođena najvećim europskim stručnjacima iz pojedinih područja patologije namijenjena je specijalizantima i mladim patolozima iz cijele Europe i mjesto je učenja te sklapanja brojnih poznanstava.

Odjeli:

Lokacija Vinogradska 29

Odjel za obdukcije i mrtvozorstvo
Voditeljica Odjela: prof. dr. sc. Majda Vučić, dr. med.
Glavna inženjerka Odjela: Maja Horvat, bacc. med. lab. dijag.
Kontakt: patologija.kbcsm@kbcsm.hr

Odjel za kiruršku i ginekološku patologiju
Voditelj Odjela: v. d. prof. dr. sc. Hrvoje Čupić, dr. med.
V. d. glavnog inženjera Odjela: Danijel Terzić, bacc. med. lab. dijag.
Kontakt: patologija.kbcsm@kbcsm.hr

Odjel za citologiju I
Voditeljica Odjela: doc. prim. dr. sc. Ankica Vasilj, dr. med.
Glavna inženjerka Odjela: Sandra Šlegl, bacc. med. lab. dijag.
Kontakt: citologija.vinogradska@kbcsm.hr
– naručivanje isključivo telefonom: 12-14,30 sati na tel: 01/3787-390
– informacije na tel: 01/3787-390 i 01/3787-095

Lokacija Ilica 197

Odjel za onkološku patologiju
Voditeljica Odjela: prim. dr. sc. Melita Perić Balja, dr. med.
Glavni inženjer Odjela: Zoran Aćimović, bacc. med. lab. dijag.
Kontakt: patologija.kzt@kbcsm.hr
Informacije od 11 do 12 sati na tel: 01/3783-523

Odjel za citologiju II
Voditeljica Odjela: doc. prim. dr. sc. Vesna Ramljak, dr. med.
Glavna inženjerka Odjela: Renata Peša, bacc. med. lab. dijag.
Kontakt: citologija.tumori@kbcsm.hr
UZV i citološka ambulanta
– mailom: narucivanje.ilica@kbcsm.hr
– osobno od 10 do 14 sati
– informacije na tel: 01/3783-518