ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Prijava neželjenog događaja

Poštovani,

Sukladno zahtjevima Pravilnik-a o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove Primjene (NN 79/2011) dužni smo prepoznavati, otkrivati i pratiti događaje koji utječu ili prijete sigurnosti pacijenata i osoblja. To uključuje i neželjene događaje.

Propisane su (u Priručniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite  načinu njihove primjene)  kategorije neželjenih događaja. Navodi se da je:

 • Neželjeni događaj jest šteta nanesena lijekom ili nekom drugom medicinskom intervencijom (primjeri: bolnička infekcija, poslijeoperacijska infekcija rane, poslijeoperacijska plućna embolija, pogreške u primjeni lijekova, anesteziološki događaj, događaj vezan uz primjenu medicinske opreme, događaj vezan uz primjenu krvi i krvnih pripravaka, dekubitalni ulkus nastao tijekom hospitalizacije, pad s kreveta…).
 • Nuspojava lijeka jest svaka štetna i neželjena reakcija na lijek koji je primijenjen u terapijskim dozama i na ispravan način u odobrenoj indikaciji. Neočekivana nuspojava lijeka jest svaka nuspojava čija priroda, težina ili ishod nije u skladu s navedenim u sažetku opisa svojstava lijeka.
 • Neočekivani neželjeni događaj jest neočekivana smrt ili ozbiljna fizička ili psihološka ozljeda koja nije povezana s prirodnim tijekom bolesti.
 • Neželjeni događaji prema osoblju odnose se na fizičke, materijalne i verbalne incidente od strane pacijenata ili članova njihovih obitelji prema zdravstvenom djelatniku (ili nezdravstvenom djelatniku), ili od strane zdravstvenog djelatnika (ili nezdravstvenog djelatnika) prema drugom zdravstvenom djelatniku (ili nezdravstvenom djelatniku), koji su se dogodili u zdravstvenoj ustanovi.
 • Fizički neželjeni događaj prema osoblju je svaki incident u kojem zdravstveni (ili nezdravstveni) djelatnik biva fizički napadnut od strane pacijenta ili članova njegove obitelji ili drugog zdravstvenog (ili nezdravstvenog) djelatnika. To su incidenti koji uključuju upotrebu fizičke sile prilikom napada na zdravstvenog (ili nezdravstvenog) djelatnika, što može rezultirati tjelesnom povredom ili smrću zdravstvenog (ili nezdravstvenog) djelatnika.
 • Materijalni neželjeni događaj prema osoblju je svaki incident u kojem zdravstveni (ili nezdravstveni) djelatnik biva materijalno oštećen od strane pacijenta ili članova njegove obitelji ili drugog zdravstvenog (ili nezdravstvenog) djelatnika. (npr. krađa ili materijalno oštećenje vlasništva djelatnika).
 • Verbalni neželjeni događaj prema osoblju je svaki incident u kojem zdravstveni (ili nezdravstveni) djelatnik biva verbalno napadnut od strane pacijenta ili članova njegove obitelji ili drugog zdravstvenog (ili nezdravstvenog) djelatnika. To su incidenti koji uključuju verbalne uvrede, psovke, prijetnje i vikanje.

Da bi dodatno poboljšali ovaj sustav potrebna nam je Vaša suradnja.  Molimo Vas da prijavite (elektronskim putem ili pomoću obrasca) ako ste imali iskustvo iz područja neočekivanih neželjenih događaja ili neželjenih događaja prema osoblju. 

Nakon prijave svih incidenata i neželjenih događaja koji se pojavljuju u našoj ustanovi, iste ćemo analizirati, utvrditi njihove uzroke da bi bolje prevenirali one koji mogu u budućnosti nastati i ublažavali postojeće.

Neželjene događaje možete prijaviti:  elektronskim putem (1.način) ili pismenim putem (2.način) ili putem elektroničke pošte (3. način)

1. način: Prijava elektronskim putem

  2. način: Prijava pismenim putem

  Prvi korak je da se obrazac preuzme sa linka. Potom se obrazac popuni, te kao posljednji korak potrebno je popunjeni obrazac predati u Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice.

  Link za preuzimanje: Obrazac – Prijava neželjenog događaja

   

  3. način: Prijava elektroničkom poštom

  Preuzimanjem dokumenta sa linka te popunjavanjem istog i slanjem na sljedeću e-mail adresu: uredzakvalitetu@kbcsm.hr