ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Predstojništvo

Pročelnik Zavoda       
doc. prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
E-mail: marinko.vucic@kbcsm.hr

Glavna sestra Zavoda                                                                          
Sabina Babić, mag.med.techn.
E-mail: sabina.babic@kbcsm.hr

Tajnica Zavoda
Julijana Obrst
E-mail: julijana.obrst@kbcsm.hr

Anesteziološki pregled i upute za bolesnike

Što je anestezija?

Anesteziologija je grana medicine koja se bavi uklanjanjem boli i/ili svijesti za vrijeme dijagnostičkog ili terapijskog postupka te perioperacijskim liječnjem bolesnika što uključuje i preoperacijsku pripremu te postoperacijsko praćenje, bilo u jedinicama intenzivnog liječenja, bilo u sobama za buđenje/bolesničkim sobama, ovisno o vrsti operacije i stanju samog bolesnika. Osim za vođenje anestezije i intenzivno liječenje najtežih bolesnika, liječnici anesteziolozi obučeni su i za zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima, te su najčešće upravo oni članovi reanimacijskih/hitnih bolničkih timova.

Anestezija je danas vrlo siguran postupak koji omogućuje bolesniku da uz minimalnu bol, patnju ili nelagodu podnese invazivni medicinsku postupak (operacija ili dijagnostički/terapijski postupci). Anesteziju izvode specijalist anesteziolog i anesteziološki tehničar. Tijekom anestezije liječnik redovito prati bolesnikove životne funkcije (krvni tlak i puls, srčani ritam, disanje, zasićenje krvi kisikom, temperaturu…) te brine o bolesniku.

Vrste anestezije

U općoj anesteziji bolesnik je u stanju sličnom dubokom snu. Lijekovi (anestetici) se daju putem vene (intravenska anestezija) ili se za vrijeme operacije udišu putem maske ili cjevčice za disanje (tubusa) postavljene u dušnik. Danas se najčešće koriste kombinacije ove dvije metode. Upotrebljava se kod većih operacija glave, vrata, prsnog koša i trbuha.

Regionalna anestezija je postupak apliciranja lokalnog anestetika koji ostavlja samo dio tijela bez osjeta. Bolesnik je obično lagano uspavan (sediran). Najčešće se koristi kod ortopedskih zavata, pri porodu te kod starijih i ugroženih bolesnika.

 • Spinalna anestezija tehnika je kojom se blokiraju bolni impulsi na razini kralješničke moždine apliciranjem lokalnog anestetika u cerebrospinalni likvor – tekućinu koja ispunjava kralješnički kanal. Izvodi se u području slabinske kralješnice, a pogodna je za operacije ispod razine pupka. Prilikom davanja anestetika ili neposredno nakon, bolesnik može osjetiti toplinu i trnce u nogama te ih ubrzo neće moći pomicati. Ovisno o vrsti anestetika ova slabost u nogama traje 2 – 5 sati.
 • Epiduralna anestezija također je tehnika kojom se blokiraju impulsi na razini kralješničke moždine, no za razliku od spinalne ovdje se postavlja epiduralni kateter koji omogućava liječenje boli u postoperacijskom razdoblju, tako da nije neuobičajeno da se kateter vadi tek nakon nekoliko dana.
 • Regionalni blokovi primjenjuju se za anesteziju dijela tijela (npr. rame, šaka, stopalo, potkoljenica…) davanjem lokalnog anestetika u okolicu živca/živčanog snopa koji provodi impulse iz te regije.

Lokalna anestezija je postupak davanja anestetika u operacijsko područje koji izvodi kirurg kod manjih ambulantnih zahvata.

Priprema za operacijski zahvat

Prijeoperacijski anesteziološki pregled obavlja se nakon pregleda kirurga i odluke o operacijskom liječnju, kada se dobivaju i upute o potrebnim pretragama i obrasci koje je potrebno ispuniti i donijeti na anesteziološki prijeoperacijski pregled (obrazac “Anesteziološki upitnik i pristanak na anesteziju” možete preuzeti na dnu stranice). Nakon pregleda anesteziolog će procijeniti sposobost bolesnika za operaciju te odrediti moguće dodatne pretrage i preglede.

Na anesteziološki pregled potrebno je donijeti:

 • tražene laboratorijske nalaze i rezultate pretraga
 • ispunjen i potpisan anesteziološki upitnik
 • sve lijekove koje bolesnik koristi, uključujući i inhalatore i kapljice, te sve pripravke koji su kupljeni bez recepta kao što su vitamini, biljni pripravci i razni dodaci prehrani

Priprema 24h prije operacije

 • potrebno se okupati, eventualno obrijati, skinuti lak s noktiju, šminku, sav nakit, satove i sl.
 • uzeti lijekove prema preporuci anesteziologa
 • potpisati pristanak za operaciju i anesteziju

Noć uoči operacije

 • slijediti upute glede jela i pića (redovito od ponoći do jutra biti nataše – minimalno 6 sati)

Jutro na dan operacije

 • izvaditi zubnu protezu, kontaktne leće i sl.
 • lijekove uzeti prema preporuci anesteziologa sa što manje vode (gutljaj)
 • ½ sata do 1 sat prije operacije bolesnik će dobit tabletu ili injekciju koja će ga pripremiti za anesteziju/operaciju te će se osjećati opušteno i uspavano.

Priprema za ambulanti zahvat/pretragu u anesteziji

Takvi zahvati se izvode u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Za ovakvu vrstu anestezije potrebno je biti natašte minimalno 6 sati, ispuniti i potpisati suglasnost za anesteziju i operacijski zahvat. Nakon zahvata bolesnik ostaje pod nadzorom 1 – 2 sata. Unos hrane i pića dozvoljen je tek 2 sata nakon zahvata, dok motornim vozilima nije dopušteno upravljati sljedeća 24 sata.

Preuzmite, pažljivo pročitajte i detaljno popunite pristanak za anesteziju

Radno vrijeme Anesteziološke ambulante

 • Lokacija Vinogradska 29
  • Anesteziološka ambulanta: ponedjeljak, srijeda, petak 7.30 – 15.30 sati, utorak i srijeda 7.30 – 19.30 sati
  • Dječja anesteziološka ambulanta: ponedjeljak od 14.30 – 19.30
  • Narudžbe na telefon: 01/3787 748, svaki radni dan 12 – 14 sati ILI osobno, svaki radni dan 7.30 – 14 sati
  • email: anestezioloska.amb@kbcsm.hr
 • Lokacija Draškovićeva 19
  • Anesteziološka ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7.30 – 11.30 sati, srijeda 14.00 – 18.00 sati
  • Narudžbe:
  • osobno na šalteru informacija, svaki radni dan 7.30 – 14 sati ILI
  • e-mail za narudžbe: narucivanje.draskoviceva@kbcsm.hr ILI
  • fax za narudžbe: 01/4697-029

Liječenje boli

“Bol je neugodni osjetilni i emotivni doživljaj povezan sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili opisima u smislu takvog oštećenja. Bol je uvijek subjektivna.”(IASP, 1979.)

“Bol je što god osoba koja je doživjela kaže da jest i postoji kad ona kaže da postoji.” (McCaffery, Beebe, 1994.)

Liječenje akutne perioperativne i kronične boli jedna je od važnih djelatnosti Zavoda, a provodi se u sklopu Dnevne bolnice i Ambulante za liječenje boli te Službe za liječenje akutne boli (Acute Pain Service). 

Ambulanta za liječenje boli i Dnevna bolnica

 • U Ambulanti za liječenje boli i Dnevnoj bolnici provode se prvi i kontrolni pregledi bolesnika, odnosno farmakološko (peroralna, parenteralna, transkutana terapija), nefarmakološko (akupunktura) i minimalno invazivno liječenje boli (blokada trigger točki, pojedinačna blokada zglobova, epiduralna primjena steroida, blok ganglija stelatuma, blokada SI zgloba, regionalne kontinuirane tehnike suzbijanja bolova, epiduroliza).
 • Najčešće tegobe bolesnika koji se liječe u Ambulanti za bol jesu koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, kronične i akutne križobolje, neuropatski bolovi, kronični i akutni bolovi kod malignih bolesti i migrenske glavobolje.

Služba za liječenje akutne boli (Acute pain sevice)

 • Neliječena akutna bol tijekom perioperacijskog razdoblja je snažan okidač stresnog odgovora koji pokreće niz metaboličkih i upalnih odgovora, te lako može progredirati u kronični bolni sindrom. 
 • Prema zaključcima specijalne interesne grupe za liječenje akutne boli (SIGAP) IASP-a u više od 50% svih bolnica u Europi nema pisanih vodiča ili protokola za zbrinjavanje boli, a bol se liječi samo na zahtjev bolesnika. Postoji tendencija da se ne prihvaća intenzitet boli koji navodi bolesnik, a u većini se bolnica procjena intenziteta boli ne provodi i ne postoji interdisciplinarna suradnja kliničara u liječenju boli te odgovornost za loše liječenje.
 • Zato je dana 14.12.2015. s radom započela Služba za liječenje akutne boli (APS), prvo u Klinici za ženske bolesti i porodništvo, a zatim i u Klinici za kirurgiju te su definirani protokoli postoperativne analgezije za svaki operativni zahvat.
 • Članovi tima za liječenje akutne boli jesu posebno educirana medicinska sestra i liječnik anesteziolog.
 • U okviru Službe za liječenje akutne boli uspostavljen je sustav multidisciplinarnog i multimodalnog pristupa bolesnicima koji uključuje optimalno planiranje tehnike analgezije i farmakoterapije, edukaciju bolesnika, procjenu čimbenika rizika za razvoj kroničnoga bolnog sindroma i svakodnevno praćenje intenziteta boli i nuspojava kao i  procjenu zadovoljstva bolesnika. Učinkovitije liječenje akutne postoperativne boli pridonosi provođenju fizikalne terapije te ukupne funkcionalne rehabilitacije bolesnika.

Istine i predrasude o liječenju boli

Radno vrijeme

 • Lokacija Vinogradska 29
  • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak od 07.30 – 15.30
  • utorak, četvrtak 14.00 – 20.00
  • Narudžbe na tel: 01/3787-761,
  • email: ambulanta.bol@kbcsm.hr

Lokacija Draškovićeva 19

 • Pon – Pet: 07:30 – 15:30
 • Čet: 07:00 – 19:00 (pacijenti se primaju od 07:30-18:30)

Za pregled u ambulanti za liječenje boli možete se naručiti svakim danom:

O nama i stručna djelatnost

O nama

Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ je samostalan i jedinstven, a svojom djelatnošću pokriva potrebe svih operacijskih struka, dijagnostičkih postupaka (invazivnih i neinvazivnih) te pruža konzilijarne usluge u cijelom Kliničkom bolničkom centru.

Na Zavodu radi 41 specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, od toga 18 subspecijalista i 5 liječnika na subspecijalizaciji iz intenzivne medicine te 30 liječnika specijalizanata, 136 medicinskih sestara i tehničara, 4 prvostupnika fizioterapije te 1 tajnica i 3 administratora .

Zavod raspolaže s ukupno 28 bolesničkih kreveta i to:

 • lokacija Vinogradska: polivalentna jedinica intenzivnog liječenja s 15 kreveta (10 općih i 5 neurokirurških)
 • lokacija Vinogradska: Dnevna bolnica (3 kreveta)
 • lokacija Draškovićeva: jedinica intenzivnog liječenja (10 kreveta)

Organizacija Zavoda

Danas Zavod djeluje na 2 lokacije:

 • Lokacija Vinogradska:
  Adresa: Vinogradska cesta 29
  Telefon /centrala/: (01)3787 111

Postupci se izvode u 20 operacijskih dvorana (5 kirurških, 2 neurokirurške, 4 otorinolaringološke, 3 urološke, 4 ginekološke, 1 okulističkoj te u rodilištu), u polivalentnoj Jedinici intenzivnog liječenja, 2 ambulante (Ambulanta za liječenje boli i Anesteziološka ambulanta) te na ostalim radilištima (ERCP, CT, MR, kolonoskopije, hitna kirurška ambulanta).

 • Lokacija Draškovićeva:
  Adresa: Draškovićeva 19
  Telefon /centrala/: (01)4697 000

Rad se odvija u 7 operacijskih dvorana, 2 jedinice intenzivnog liječenja (opća traumatološka i opeklinska), te 2 ambulante (Anesteziološkoj ambulanti i Ambulanti za liječenje boli)

 

Stručna djelatnost

Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb organizacijski obuhvaća pet djelatnosti: anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje, liječenje boli i eksplantaciju.

Posebna važnost se u Odjelu intenzivnog liječenja (lokacija Vinogradska) pridaje postupku dokazivanja moždane smrti i provođenju eksplantacije organa i tkiva, u čemu sudjeluje eksplantacijski tim anesteziologa i medicinskih sestara. Na lokaciji Draškovićeva anesteziolozi su članovi multidisciplinarnog tima za liječenje bolesnika s teškim opeklinama.

Voditelji organizacijskih jedinica

Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

 • pročelnik Zavoda: doc. prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
 • glavna sestra Zavoda: Sabina Babić, dipl. med. techn.

Lokacija Vinogradska

 • v.d. voditeljica Odjela anesteziologije : doc. prim. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, dr. med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • glavna sestra Odjela anesteziologije: Nikolina Vratan, mag.med.techn.
 • voditelj Odjela intenzivnog liječenja: prim. Mladen Širanović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
 • glavni tehničar Odjela intenzivnog liječenja: Dijana Borovčak,  bacc.med.techn.
 • v.d. voditelj Dnevne bolnice za liječenje boli : Željko Ivanec, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
 • glavna sestra Dnevne bolnice: Irena Zlatar, bacc.med.techn.

Lokacija Draškovićeva

 • voditeljica Odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja: dr. sc. Tihana Magdić Turković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
 • glavna sestra Odjela: Mara Martić, bacc. med. techn.
 • voditelj Dnevne bolnice za liječenje boli: Tatjana Beker, dr.med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine