ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sektor ekonomsko financijskih poslova

Financijska služba objedinjuje osnovne skupine financijskih poslova koji se obavljaju na razini sljedećih odjela:

 • Računovodstvo
 • Plan i analiza
 • Obračun zdravstvenih usluga
 • Informatička obrada podataka i Investicije i razvoj.

Proteklih godina provodi se kontinuirana informatizacija poslovanja, te su danas u Službi svi odjeli posve digitalizirani. Od 1994. godine izgrađuje se i proširuje informatička mreža koja omogućuje funkcionalnu povezanost unutar Službe, a dio sustava postupno se širi prema ostalim odjelima Bolnice.

Na taj način izgrađuje se, uz horizontalnu, i vertikalna povezanost svih financijskih funkcija Bolnice, te u ovom trenutku u širem sustavu informacijsko-financijskog poslovanja sudjeluje 108 računala s pripadajućom opremom.

Usporedo s hardverskim širenjem informatičkog sustava unapređuju se programska rješenja, te je dostignuta razina programa koja omogućuje kvalitetan, kontinuiran i brz uvid u poslovanje Bolnice.

Tim se pristupom racionalizira sveukupno, a osobito financijsko poslovanje Bolnice. Posebna pozornost posvećuje se ostvarenju prihoda, te kontroli rashoda Bolnice, kao i svakodnevnom praćenju učinaka poslovanja putem posebnog informatičkog programa.

Uz navedeno, u Službi je tijekom posljednjih godina znatno poboljšana struktura naobrazbe zaposlenih, koja je uvjet daljnjeg uspješnog razvoja. Mnoga organizacijska i informatička rješenja razvijena u Službi preuzele su kao osnovu i druge srodne zdravstvene ustanove.

Organizacija Radne jedinice:

 • Odjel za računovodstvo
 • Odjel za plan i analizu
 • Odjel za obračun zdravstvenih usluga
 • Odjel za investicije i razvoj

Osobe za kontakt:

Rukovoditelj Službe kontrolinga:

Jasna Dimec, dipl. oec., jasna.dimec@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 162

Rukovoditelj Službe računovodstva:

Štefanija Jamaković, dipl. oec., stefanija.jamakovic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 050

Rukovoditelj Službe financija:

Vesna Sminderovac, dipl. oec., vesna.sminderovac@kbcsm.hr,  Tel: +385 1 3787 753

v.d. rukovoditelja Službe fakturiranja:

Ljiljana Montana, bacc.jav.upr., ljiljana.montana@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 292

Financijski plan

Financijski plan – integralna verzija – 2019. – 2021

Financijski plan – prema proračunu – 2019. – 2021

Financijski plan – prema proračunu – 2020. – 2022.

Financijski plan – integralna verzija – 2020. – 2022.

Financijski plan – razdoblje – 2021. – 2023.

Financijski plan – razdoblje – 2022. – 2024.

Financijski plan – razdoblje 2023. – 2025.

Izmjene i dop.fin.plana 2023.god.-potpisano (UV 30.06.2023.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana KBCSM 2023.

Rebalans II financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu

TEKUĆI PLAN – KRETANJE 2022.


Prijedlog financijskog plana 2024.-2026.

 1. Prijedlog financijskog plana 2024.-2026. – Opći i posebni dio
 2. Prijedlog financijskog plana 2024.-2026. – Obrazloženje
 3. Prijedlog financijskog plana 2024.-2026. – Tablica A i Tablica B
 4. Prijedlog financijskog plana 2024.-2026. – Stanje obveza
 5. Prijedlog financijskog plana 2024.-2026. – Odluka UV

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja

 1. Opći i posebni dio – prijedlog Rebalansa II 2023
 2. Obrazloženje općeg i posebnog dijela prijedloga Rebalansa II

Izmjene i dopune financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za razdoblje 2023.-2025. godine (Rebalans II)

 1. Opći i posebni dio – Rebalans II 2023
 2. Obrazloženje FP -Rebalans II

Preraspodjela financijskog plana KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu

 1. Opći i posebni dio – Preraspodjela 2023
 2. Obrazloženje FP – Preraspodjela 2023

Financijski plan za 2024. godinu

1. Opći i posebni dio

2. Obrazloženje financijskog plana

Prilog – Stanje obveza