ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sektor ekonomsko financijskih poslova

Financijska služba objedinjuje osnovne skupine financijskih poslova koji se obavljaju na razini sljedećih odjela:

  • Računovodstvo
  • Plan i analiza
  • Obračun zdravstvenih usluga
  • Informatička obrada podataka i Investicije i razvoj.

Proteklih godina provodi se kontinuirana informatizacija poslovanja, te su danas u Službi svi odjeli posve digitalizirani. Od 1994. godine izgrađuje se i proširuje informatička mreža koja omogućuje funkcionalnu povezanost unutar Službe, a dio sustava postupno se širi prema ostalim odjelima Bolnice.

Na taj način izgrađuje se, uz horizontalnu, i vertikalna povezanost svih financijskih funkcija Bolnice, te u ovom trenutku u širem sustavu informacijsko-financijskog poslovanja sudjeluje 108 računala s pripadajućom opremom.

Usporedo s hardverskim širenjem informatičkog sustava unapređuju se programska rješenja, te je dostignuta razina programa koja omogućuje kvalitetan, kontinuiran i brz uvid u poslovanje Bolnice.

Tim se pristupom racionalizira sveukupno, a osobito financijsko poslovanje Bolnice. Posebna pozornost posvećuje se ostvarenju prihoda, te kontroli rashoda Bolnice, kao i svakodnevnom praćenju učinaka poslovanja putem posebnog informatičkog programa.

Uz navedeno, u Službi je tijekom posljednjih godina znatno poboljšana struktura naobrazbe zaposlenih, koja je uvjet daljnjeg uspješnog razvoja. Mnoga organizacijska i informatička rješenja razvijena u Službi preuzele su kao osnovu i druge srodne zdravstvene ustanove.

Organizacija Radne jedinice:

  • Odjel za računovodstvo
  • Odjel za plan i analizu
  • Odjel za obračun zdravstvenih usluga
  • Odjel za investicije i razvoj

Osobe za kontakt:

Rukovoditelj Službe kontrolinga:

Jasna Dimec, dipl. oec., jasna.dimec@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 162

Rukovoditelj Službe računovodstva:

Štefanija Jamaković, dipl. oec., stefanija.jamakovic@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 050

Rukovoditelj Službe financija:

Vesna Sminderovac, dipl. oec., vesna.sminderovac@kbcsm.hr,  Tel: +385 1 3787 753

v.d. rukovoditelja Službe fakturiranja:

Ljiljana Montana, bacc.jav.upr., ljiljana.montana@kbcsm.hr, Tel: +385 1 3787 292