ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Page details Vrati me natrag

Klinika za unutarnje bolesti

Kontakt podaci:

Tel: +385 1 3787 967

E-mail: tajnistvo.interne@kbcsm.hr

Predstojnik/ica klinike:

prof.dr.sc. Petar Gaćina

Info ikona

On-line naručivanje

Rezervirajte termin u par klikova.

Naručite se

Više informacija

Vinogradska cesta 29,
10 000 Zagreb
Hrvatska
tel. 01 3787 967

Predstojnik Klinike:
prof.dr.sc. Petar Gaćina, dr.med.
E-mail: petar.gacina@kbcsm.hr

Glavna sestra Klinike:
Mira Pavličić, dipl.med.techn.
E-mail: mira.pavlicic@kbcsm.hr

Tajnica Klinike

Linda Pervan, mag.oec.
Tel. 01 3787 967

Organizacija:

  • Poliklinika
  • Dnevna bolnica Klinike
  • Broj kreveta 125
  • Dnevna bolnica dijabetes 6 kreveta
  • Dnevna bolnica endokrinologije 6 kreveta
  • Dnevna bolnica hematologije 5 kreveta
  • Dnevna bolnica kliničke imunologije, pulmologije i reumatologije 6 kreveta
  • Dnevna bolnica nefrologije 3 kreveta
  • Dnevna bolnica gastroenterologije 5 kreveta

Klinika za unutarnje bolesti najstarija je klinika u KBC Sestre milosrdnice, izrasla je iz prvog internog odjela na našim prostorima osnovanog 1875. godine. Danas je to Klinika s visokim stručnim i znanstvenim dometima suvremene medicine, koja zbrinjava veliki broj bolesnika iz Zagreba i njegove okolice, a u pojedinim segmentima i cijele Hrvatske. Tijekom godine hospitalizira se više od 12000 bolesnika, a polikliničko-konzilijarna djelatnost s razgranatom dijagnostikom zbrinjava godišnje 108 000 bolesnika.

Na Klinici je zaposleno sveukupno 73  liječnika ( specijalista interne medicine, od kojih više od 90% užih specijalista, 1 specijalist kliničke farmakologije, 5 specijalista pneumoftiziologa, te 23  liječnika na specijalizaciji iz interne medicine), 71 viših i diplomirani medicinskih sestara, 133 srednjih medicinskih sestara.

Klinika za unutarnje bolesti je nastavna baza Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U nastavi predmeta interne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uključeno je 15 liječnika-specijalista internista i užih specijalista  (11 nastavnika i 4 postdoktoranta).

Klinika je također sjedište Katedre za internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U nastavu je uključeno 7  liječnika-specijalista internista i užih specijalista 6 nastavnika i 1 postdoktorant). Nastava se odvija kroz predavanja, seminare i vježbe. Posjedujemo kabinet vještina gdje se uvježbavaju metode i postupci oživljavanja, te edukacija vlastitog osoblja, liječnika i medicinskih sestara, za potrebe diplomske nastave, organizacije tečajeva i poslije diplomske nastave.

Zavodi

Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma “Mladen Sekso”
Saznajte više
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Saznajte više
Zavod za intenzivnu medicinu
Saznajte više
Zavod za nefrologiju i dijalizu
Saznajte više
Zavod za pulmologiju
Saznajte više
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Saznajte više
Zavod za hematologiju
Saznajte više
Dijagnostičko terapijski odjel za kliničku farmakologiju
Saznajte više
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice