ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Sektor pravnih, općih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove, Kristina Keser Bonovil, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe pravnih poslova, Kristina Butorac Orlović, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe za upravljanje ljudskim potencijalima, Karmela Tajs Mutić, dipl. iur.
Rrukovoditeljica Službe općih poslova, Gordana Cegledi, dipl. iur.
Rukovoditeljica Službe središnje knjižnice, Antonija Brodarec, mag. bibl., mag. soc.

Sektor pravnih, općih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno do donošenja Statuta iz studenoga 2004. – Tajništvo, osnovan je 1970. godine.
Sektor je organiziran u četiri službe: Služba pravnih poslova, Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, Služba općih poslova i Služba središnje knjižnice.

U okviru djelokruga Službe pravnih poslova obavljaju se poslovi zastupanja Kliničkog bolničkog centra pred sudovima, izrađuju se normativni akti i ugovori, prati se razvoj medicinskog prava te se ta saznanja nastoji što kvalitetnije inkorporirati u funkcioniranje Kliničkog bolničkog centra.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove vezane uz zapošljavanje radnika i pripravnika, uz prava, obveze i odgovornosti radnika i pripravnika iz radnog odnosa, vodi propisane evidencije i očevidnike, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih akata Kliničkog bolničkog centra.

U Službi za opće poslove obavljaju se poslovi uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi vezani za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava, organizira se rad Multimedijskog centra te se obavljaju i brojni pomoćni poslovi.

Služba središnje knjižnice Kliničkog bolničkog centra omogućuje svojim radnicima pristup domaćim i inozemnim medicinskim informacijama i znanju. Ujedno je i informacijsko središte u kojem se uz protok informacija i znanja to isto znanje čuva i pohranjuje.

Osoba za kontakt u Službi pravnih poslova:

Osobe za kontakt u Službi za upravljanje ljudskim potencijalima:

Osobe za kontakt u Službi općih poslova: