ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Za pacijente

HR – Patient-Centred Healthcare – Zdravstvena skrb koja je usmjerena na pacijenta

Zaposlenici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice upoznati su s načelima Deklaracije Međunarodne zajednice organizacija pacijenata (IAPO-a – International Alliance of Patients organizations). Prema deklaraciji osnovni postulat zdravstvene skrbi je postavljanje pacijenta u središte zdravstvenog sustava (engl. patient-centered health care). Pacijenti imaju pravo na svoje zdravlje, a iz toga proistječe da oni moraju biti u središtu zdravstvene skrbi.

Zato prilikom pružanja zdravstvene skrbi u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice:
• potičemo partnerski odnos između pacijenata i osoblja naše bolnice,
• želimo liječiti pacijente ne samo iz kliničke perspektive, već i iz emocionalne, mentalne, duhovne, socijalne perspektive,
• nastojimo osigurati poštovanje i podršku za pojedinog pacijenta, njegove želje, sklonosti, vrijednosti, potrebe i prava,
• pružiti pacijentima pristup informacijama koje moraju biti točne, relevantne i sveobuhvatne,
• pružiti mogućnost izbora i sudjelovanje pacijenata u zdravstvenoj politici naše bolnice.

ENG – Patient-Centered Healthcare

( https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO_declaration_ENG_2016.pdf )

The staff of the Sestre milosrdnice University Hospital Center are acquainted with the principles of the Declaration of the International Alliance of Patients organizations (IAPO). According to the declaration, the basic postulate of the health care is to place the patient at the center of the patient-centered health care. Patients are entitled to their health, and it follows that they must be at the center of health care.

Therefore, when providing health care at the Sestre milosrdnice University Hospital Center:
• we foster a partnership between patients and our hospital staff,
• we want to treat patients not only from a clinical perspective, but also from an emotional, mental, spiritual, social perspective,
• we strive to ensure respect and support for the individual patient, their wishes, preferences, values, needs and rights,
• provide patients with access to information that must be accurate, relevant and comprehensive to provide choice and patient participation in our institution’s health policies.