Prethodna analiza tržišta

 

Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice
Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
Stručni i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu i geodetske usluge za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i rekonstrukcije-dogradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska