ZATVORIX

Vrati me natrag

Odjel za molekularnu dijagnostiku

voditelj Odjela:

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

8.00-16.00

Broj telefona:

3787-432

Djelatnici:

Ivana Ćelap, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine (zamjenica voditelja Odjela)
Tomislav Pavičić, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Edin Halilović, bacc. med. lab. dijagn. (glavni inženjer Odjela)
Jasmina Gaća, bacc. med. lab. dijagn.


Odjel za molekularnu dijagnostiku ustanovljen je unutar Kliničkog zavoda za kemiju 1996. godine. Odjel prati razvoj analitičkih i tehnoloških dostignuća s područja molekularne dijagnostike, poglavito iz područja kliničke molekularne dijagnostike i farmakogenetike. Opremljen je suvremenim analitičkim sustavima za umnažanje DNA (LightCycler tvrtke Roche i MasterCycler Gradient tvrtke Eppendorf) te suvremenim elektroforetskim sustavom tvrtke Elchrom.

Od samog početka, djelatnici Odjela su posvećeni znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, s naglaskom na kliničku primjenu. Odjel dugi niz godina surađuje i s klinikama i zavodima unutar Bolnice te s mnogim zavodima drugih zdravstvenih ustanova i fakulteta.

Odjel za molekularnu dijagnostiku nudi sljedeće pretrage molekularne dijagnostike:

  • molekularni biljezi nasljedne trombofilije: mutacija faktora V Leiden i protrombina (faktor II)
  • molekularni biljezi za procjenu cerebro- i kardiovaskularnog rizika: ApoE, angiotenzin konvertirajući enzim (ACE), MTHFR, PAI-1
  • molekularni biljezi nasljednih poremećaja: mutacije gena HFE (H63D, S65C, C282Y – nasljedna hemokromatoza), UDP glukuronil transferaze (UGT1A1 – Gilbertov sindrom), polimorfizam gena alfa-1-antitripsina (AAT)
  • molekularni biljezi stečenih poremećaja: stečena mutacija tirozin kinaze JAK2 (Val617Phe)
  • farmakogenetsko testiranje: CYP2C9, VKORC1, CYP2C19, serotoninski transporter (5HTTLPR), COMT

Budućnost unosi značajne promjene u područje molekularne dijagnostike, a stalan razvoj tehnologije omogućuje potpuno nov pristup bolesniku. Moderna medicina nastoji biti preventivna, prediktivna i personalizirana, što za molekularnu dijagnostiku znači implementaciju metoda i tehnologije koje će takav pristup omogućiti.

Odjel teži praćenju razvojnih tokova, implementaciji novih metoda i testova dokazane kliničke značajnosti, te unapređuje aplikacije molekularno dijagnostičkih metoda i znanja u područjima kliničkog ili znanstvenog interesa.

DSC_0057