ZATVORIX

Vrati me natrag

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

voditelj Odjela:

dr. sc. Sandra Margetić, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

0.00-24.00

Djelatnici:  

mr. sc. Dragica Ružić, spec. med. biokem.
Ivana Vuga, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Renata Novosel, bacc. med. lab. dijagn. (glavni inženjer Odjela)
Tihana Butorac, bacc. med. lab. dijagn.
Ivančica Jelenić, bacc. med. lab. dijagn.
Jasna Lovreković, bacc. med. lab. dijagn.
Višnjica Samoran, bacc. med. lab. dijagn.
Gordana Dobrinić, zdr. lab. tehničar
Nikola Galić, zdr. lab. tehničar
Davor Glavak, zdr. lab. tehničar
Željka Ivković, zdr. lab. tehničar
Tamara Nađ, sanit. lab. tehničar
Zdenkica Novoselec, zdr. lab. tehničar
Jecinta Pavuna, zdr. lab. tehničar
Ivana Piculek, zdr. lab. tehničar
Ivo Radić, zdr. lab. tehničar
Natalija Štor, zdr. lab. tehničar


Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju u svom punom sastavu djeluje unutar Kliničkog zavoda za kemiju od 2005. godine kad je Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti organizacijski pripojen Zavodu.

U 78 godina postojanja Hematološkog laboratorija izdvajaju se dva jedinstvena podatka bitna za razvoj laboratorijske dijagnostike na ovim prostorima:

  • Određivanje protrombinskog vremena po Quicku uvedeno je 1949. godine među prvim laboratorijima na svijetu.
  • Brojači krvnih stanica uvedeni su već 1978. godine.

Razvoj tehnologije i organizacija rada omogućili su da se u ovom Odjelu Zavoda integrira redovita i hitna laboratorijska hematološka dijagnostika. Kontinuirana unutarnja i vanjska kontrola kvalitete rada svih analitičkih sustva, uz informatičku podršku, osiguravaju pouzdanost i brzinu za više od 600 hitnih nalaza kroz 24 sata za sve kliničke odjele. U skladu sa zavodskim statusom Referentnog centra za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja Ministarstva zdravlja RH, laboratorijski stručnjaci u suradnji s kliničarima proširuju promptno hitnu hematološku i koagulacijsku dijagnostiku te suvereno interpretiraju ukupnost pretraga hemostaze i morfološke hematologije.

Više od 60 raznovrsnih pretraga iz područja hemostaze i laboratorijske hematologije izrađuje se u Odjelu za potrebe ambulantnih bolesnika, kliničkih odjela i suradnih ustanova.

Laboratorijska dijagnostika sustava hemostaze uključuje pretrage kojima se prate nasljedne i stečene promjene funkcionalne aktivnosti pojedine faza hemostaze. Stvaranje ugruška procjenjuje se određivanjem broja trombocita, ocjenom morfoloških pokazatelja i testovima agregacije trombocita. Stvaranje fibrina prati se testovima probira s APTV, TV, PV i mjerenjem aktivnosti pojedinih faktora od FII do FXIII. Fibrinolitička aktivnost ocjenjuje se određivanjem vremena euglobulinske lize, mjerenjem aktivnosti plazminogena te testom degradacijskih produkata fibrina FDP.

Određuje se i aktivnost prirodnih inhibitora zgrušavanja – AT III, PC, PS i prisustvo stečenih inhibitora faktora zgrušavanja. U suradnji sa Odjelom za molekularnu dijagnostiku postavljen je racionalan pristup pretragama za probir na nasljednu ili stečenu sklonost razvoja tromboze (trombofilije) sukladno međunarodnim smjernicama odabirom klinički značajnih mutacija faktora zgrušavanja i njihova fenotipa. Istovremeno se kroz 24 sata provodi laboratorijska dijagnostika tromboza (D-dimeri) te praćenje djelotvornosti dugotrajne oralne antikoagulantne, trombolitičke i fibrinolitičke terapije (pretragama INR, APTV te heparin anti-Xa aktivnost).

Najsuvremena tehnologija hematoloških analizatora za brojenje i ispitivanje morfologije krvnih stanica podržava diferencijalnu dijagnostiku poremećaja sve tri stanične loze iz minimalne količine uzorka, štoviše i u hitnim stanjima, osobito važnim za posebnosti novorođenačke populacije. Uvođenjem novih staničnih pokazatelja (IRF i IPF) ubrzana je i poboljšana diferencijalana dijagnostika anemija i trombocitopenija. Stručnjaci u Odjelu iskusni su u poznavanju citomorfologije leukocitne loze te obnašaju prvi dijagnostički stupanj u dijagnostici hematoloških bolesti, ponajprije zloćudnih tumora krvotvornog sustava. Organizacija rada Odjela omogućava kroz 24 sata pregled citomorfologije za sve klinike.

Medicinski biokemičar prisutan je kontinurano u radu Odjela te je pozvan na suradnju s kliničarima i na odgovornost pravovremene dojave patoloških nalaza koji su značajni za dalje medicinske postupke i uopće skrb o bolesniku.