ZATVORIX

Vrati me natrag

Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju

voditelj Odjela:

dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

8.00-16.00

Djelatnici:

 dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije (zamjenica voditelja)
Milena Njegovan, spec. med. biokemije

Sanja Brajković, bacc.med.lab.dijagn.(glavni inženjer Odjela)
Štefica Vrbanec, bacc.med.lab.dijagn.
Ivanka Pleše, bacc.med.lab.dijagn.
Vesna Matišić, bacc.med.lab.dijagn.
Marko Bungić, zdr. lab. tehničar
Martina Pernar, zdr. lab. tehničar


Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju intenzivno se razvija od 2004 godine i u današnjem ustrojstvu objedinjuje dva laboratorija: Laboratorij za specijalnu medicinsku biokemiju i Laboratorij za humoralnu imunodijagnostiku koji su proizašli iz četiri nekadašnja odsjeka: Odsjek za lipoproteine, koštane biljege i vitamine; Odsjek za specifične proteine i izoenzime; Odsjek za neurobiokemiju te Odsjek za laboratorijsku imunologiju.

Povijest laboratorijske dijagnostike iz područja specijalne medicinske biokemije u Kliničkom zavodu za kemiju datira s početkom 70-tih godina prošlog stoljeća uvođenjem prvih kvantitativnih i kvalitativnih imunokemijskih analitičkih tehnika u agaroznom gelu. Brza evolucija tehnologije odražavala se na analitičkim tehnikama tako da se danas pretrage u Odjelu za specijalnu medicinsku biokemiju rade na suvremenim automatiziranim analitičkim sustavima koji koriste tehnologiju imunonefelometrije, elektrokemiluminiscencije te fluorescentne enzimimunoreakcije. Također su i prijašnje elektroforetske i imunoelektroforetske tehnike zamijenjene preporučenim osjetljivijim tehnikama poput kapilarne zonske elektroforeze, imunofiksacije te kombinacije izoelektričnog fokusiranja i imunofiksacije. Osim kontinuiranog praćenja razvoja analitičkih tehnika i njihove primjene, jednaka pažnja se posvećuje uvođenju novih pretraga. Odluka o uvođenju novih pretraga temelji se na rezultatima multicentričnih istraživanja koji potvrđuju korisnost primjene novih biomarkera za određene bolesti, preporukama struke i zahtjevima kliničara.

Rad Odjela za specijalnu medicinsku biokemiju organiziran je u dva laboratorija:

1) Laboratorij za specijalnu medicinsku biokemiju u kojem se rade pretrage biljega koštanog metabolizma, vitamina D, pojedinih specifičnih proteina, izoenzima alkalne fosfataze, fenotipizacije alfa1-antitripsina, zatim visokodiferentne pretrage iz područja neurobiokemije, pretrage u dijagnostici i praćenju monoklonskih gamapatija u skladu s preporukama IMWG (engl. International Myeloma Working Group), pretrage u dijagnostici hemoglobinopatija te dijagnostike proteinurija. S početkom 2016 godine, zbog prirode metode određivanja (kapilarna elektroforeza), u spektar pretraga ovog laboratorija uvrštena je i pretraga HbA1c.

2) Laboratorij za humoralnu imunodijagnostiku obuhvaća pretrage iz područja serološke dijagnostike sistemskih autoimunih bolesti (upalne autoimune reumatske bolesti, sistemski vaskulitisi, antifosfolipidni sindrom) te organ-specifičnih autoimunih bolesti (autoimune bolesti jetre, autoimune bolesti probavnog sustava). Primjenjuju se metode indirektne imunofluorescencije (IIF) na različitim tkivnim supstratima, koje su zlatni standard u pretraživanju na prisutnost određene skupine autoantitijela, dok se u svrhu potvrde specifičnosti autoantitijela koriste enzimimunoanaliza (EIA), fluorescentna enzimimunoanaliza (FEIA) i imunoblot. Od 2015 godine u spektar pretraga ovog laboratorija uključeno je i određivanje kalprotektina u stolici.

Pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza osigurava se sustavnom unutarnjom kontrolom analitičke kvalitete na nekoliko razina kao i periodičkom vanjskom procjenom kvalitete rada. Većina pretraga u Odjelu za specijalnu medicinsku biokemiju je akreditirana prema normi HRN EN ISO 15189.

Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju ostvaruje izvrsnu suradnju s Klinikama i Zavodima unutar naše ustanove, ali i s drugim ustanovama kao što su Klinika za dječje bolesti Zagreb te Dječja bolnica Srebrnjak. Rezultat ove suradnje mnogi su znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima te prikazani na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA