ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za onkologiju i radioterapiju

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

ZAVOD ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU

                                                          

Pročelnica Zavoda: doc. dr. sc. Jasna Radić, dr. med.

Glavna sestra Zavoda: Jasmina Borgudan, bacc. med. techn.

Glavni radiološki inženjer: Julijana Paunović, bacc. radiol. techn.

Zavod se sastoji od:

1. Klinički odjel

Na Kliničkom odjelu hospitaliziraju se onkološki bolesnici, te se primjenjuju kompleksni dijagnostički i terapijski postupci, uključujući kemoterapiju, imunoterapiju i radionuklidnu terapiju. Tijekom godine dana, kroz Klinički odjel bude hospitalizirano oko 900 bolesnika.

2. Dnevna bolnica

U sklopu Dnevne bolnice zavoda provodi se kemoterapija i složena dijagnostička obrada, te se vrši praćenje onkoloških bolesnika. Tijekom godine dana obrađeno i liječeno bude oko 1050 bolesnika.

3. Poliklinika

Pročelnik: prim. Željko Soldić, dr. med.

Glavna sestra: Branka Svetec, bacc. med. techn.

U sklopu Ordinacije za radionuklidnu terapiju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicine primjenjuju se dijagnostičke i terapijske aplikacije radioaktivnog joda. Navedeni otvoreni izvor zračenja koriste se prvenstveno u sklopu liječenja karcinoma štitnjače te neuroblastoma.

Narudžbe:

Za pregled u Općoj onkološkoj ordinaciji potrebna je narudžba. Naručivanje je moguće putem:

  • e-mail-a: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr
  • fax-a: 01/ 3787-792

Telefonski brojevi samo za informacije: 01/ 3787-593, 01/ 3787-958.

Za naručivanje je potrebna uputnica.