Zavod za nuklearnu medicinu

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU

Pročelnik zavoda: Doc.dr.sc Maja Franceschi, dr. med.

 

Ordinacija za bolesti štitnjače – PON – PET: 11.00 – 14.00

Doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med.

Dr.sc. Marija Punda, dr. med.

Josip Staničić, dr. med.

Roko Granić, dr. med.

Ordinacija za ultrazučnu dijagnostiku – PON – PET 

Doc.dr.sc Maja Franceschi, dr. med.

Vedrana Gladić Nenadić, dr. med.

Petra Petranović Ovčariček, dr. med.

Ines Šiško Markoš, dr. med.

 

Ordinacija za citologiju štitnjače

Dr.sc. Neven Mateša, prim. dr. med.

 

Ordinacija za radionuklidnu dijagnostiku i terapiju

 

Ordinacija za osteoporozu

PON: 11.00 – 14.00   Doc. dr. sc. Tomislav Jukić, dr. med

    Dr.sc. Marija Punda, dr. med.

 

ODJEL ZA BOLESTI ŠTITNJAČE

ODJEL – NM ONKOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I DIJAGNOSTIKA LOKOMOTORNOG SUSTAVA

ODJEL – NM FUNKCIONALNA I KARDIOVASKULARNA DIJAGNOSTIKA

ODJEL ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU BOLESTI ŠTITNJAČE, ONKOLOŠKU I IMUNOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorij za imunologiju i citogenetiku

Laboratorij za tumorske biljege

Laboratorij za molekularnu dijagnostiku

Laboratorij za radiohematologiju

Laboratorij za dijagnostiku bolesti štitnjače

Laboratorij za endokrinološku i alergološku laboratorijsku dijagnostiku

POPIS LIJEČNIKA

Doc.dr.sc. Maja Franceschi

Doc.dr.sc. Tomislav Jukić

Dr.sc. Neven Mateša

Dr.sc. Marija Punda

Vedrana Gladić Nenadić

Petra Petranović Ovčariček

Josip Staničić

Roko Granić

Ines Šiško Markoš

Ivan Jakšić

Marija Bosak Butković, specijalizant

Tea Varjačić, specijalizant