ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Politika kvalitete norme HRN EN ISO 9001:2015

Politika kvalitete norme HRN EN ISO 9001:2015

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice kroz primjenu međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2015 obvezuje se:

  • kontinuirano poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom, na način da se sustav neprekidno analizira i unapređuje u skladu sa zaključcima o njegovoj djelotvornosti uz stalnu edukaciju svih djelatnika Klinike koji sudjeluju u njezinoj primjeni kako bi isti bili na vrijeme upoznati s promjenama u sustavu
  • osnovna svrha Klinike je pružanje zdravstvene usluge dijagnostike i terapije iz područja onkologije i nuklearne medicine
  • pružiti adekvatnu skrb svim bolesnicima upućenima u Kliniku uz važeće etičke standarde i pridržavanje nacionalnih i međunarodnih etičkih normi
  • sudjelovati u komunikaciji s korisnicima usluge (bolesnici, ostale klinike i odjeli u KBC Sestre milosrdnice ali i u drugim bolnicama u/i izvan Hrvatske)
  • postupati prema znanstvenim dokazima i pravilima medicinske struke (medicina temeljena na dokazima) radi osiguranja adekvatne zdravstvene skrbi za svakog pojedinog bolesnika
  • raditi na smjernicama za liječenje bolesnika u okviru multidisciplinarnih timova, radi što veće razine usklađivanja načina liječenja između pojedinih liječnika, a sve u svrhu poboljšanja usluge zdravstvene skrbi i sprečavanja potencijalnih pogrešaka, te raditi na provedbi navedenih smjernica kontinuiranom edukacijom djelatnika
  • primjenjivati najbolju dostupnu opremu i surađivati s ovlaštenim dobavljačima opreme
  • kontinuirano provoditi analizu adekvatnosti trenutne opreme te prema potrebi provesti nabavu dodatne nove, a sve kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje djelatnosti Klinike i smanjile liste čekanja, te tijekom vremena proširio raspon usluga Klinike
  • pozitivno djelovati na zaposlenike Klinike u smislu omogućavanja njihovog profesionalnog razvoja i daljnje edukacije, sudjelovanja u nastavi i rada sa studentima

Predstojnica Klinike:

Prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med.