ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Politika kvalitete norme HRN EN ISO 9001:2015

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice kroz primjenu međunarodne norme HRN EN ISO 9001:2015 obvezuje se:

· kontinuirano raditi na poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom, na način da se sustav neprekidno analizira i unapređuje u skladu sa zaključcima o njegovoj djelotvornosti te da se vrši stalna edukacija svih djelatnika Klinike koji sudjeluju u njegovoj primjeni kako bi isti bili na vrijeme upoznati s promjenama u sustavu

· osnovna svrha Klinike je pružanje zdravstvene usluge u smislu dijagnostike i terapije s područja onkologije i nuklearne medicine, u prvom redu bolesnicima koji boluju od malignih bolesti, ali u djelatnost Klinike ulazi i dijagnostika širokog spektra ostalih oboljenja s obzirom da Klinika u svom sastavu ima i imunološki i endokrinološki laboratorij

· pružiti adekvatnu skrb svim bolesnicima upućenima na Kliniku uz visoke etičke standarde i pridržavanje nacionalnih i međunarodnih etičkih normi

· sudjelovati u komunikaciji s korisnicima usluge (pacijenti, ostale klinike i odjeli u KBC Sestre milosrdnice ali i u drugim bolnicama u i izvan Hrvatske) radi adekvatnog informiranja te s vremenom raditi i na poboljšanju navedene usluge, i to na način da se provodi dvosmjerna komunikacija te uvode promjene koje komunikaciju čine jednostavnijom i informativnijom

· u radu se voditi znanstvenim dokazima i pravilima medicinske struke (medicina temeljena na dokazima) radi osiguranja adekvatne zdravstvene skrbi za svakog pojedinog bolesnika

· raditi na smjernicama za liječenje bolesnika s dijagnozama koje su često prisutne na Klinici, radi što veće razine usklađivanja načina liječenja između pojedinih liječnika, a sve u svrhu poboljšanja usluge zdravstvene skrbi i sprečavanja potencijalnih pogrešaka, te raditi na provedbi navedenih smjernica kontinuiranom edukacijom djelatnika

· primjenjivati najbolju dostupnu opremu i surađivati sa ovlaštenim dobavljačima opreme

· pozitivno djelovati na zaposlenike Klinike u smislu omogućavanja njihovog profesionalnog razvoja i daljnje edukacije, sudjelovanja u nastavi i rada sa studentima, te poticanja individualnih kvaliteta, a sve radi konačno što produktivnijeg rada Klinike kao cjeline

                                                                                          predstojnica Klinike:
                                                                                 Prof. dr. sc. Ana Fröbe, dr. med.