Zavod sa onkologiju i radioterapiju

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

ZAVOD ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU

Pročelnica zavoda: prim.dr.sc. Jasna Radić, dr.med.

                                                    
       

Na Zavodu za onkologiju i radioterapiju zaposleno je 17 liječnika (12 specijalista onkologije i radioterapije te 5 specijalizanta), 18 medicinskih sestara (od toga 10 prvostupnica sestrinstva), 5 diplomiranih inžinjera fizike, te 10 inžinjera medicinske radiologije. Zavod se sastoji od:

1. Klinički odjel

Na Kliničkom odjelu hospitaliziraju se onkološki bolesnici, te se primjenjuju kompleksni dijagnostički i terapijski postupci, uključujući kemoterapiju, imunoterapiju i radionuklidnu terapiju. Tijekom godine dana, kroz Klinički odjel bude hospitalizirano oko 900 bolesnika.

2. Dnevna bolnica

U sklopu Dnevne bolnice zavoda provodi se kemoterapija i složena dijagnostička obrada, te se vrši praćenje onkoloških bolesnika. Tijekom godine dana obrađeno i liječeno bude oko 1050 bolesnika.


3. Opća onkološka ordinacija


4. Ordinacija za kemoterapiju


5. Ordinacija za radioterapiju


6. Ordinacija za brahiterapiju

7. Ordinacija za radionuklidnu terapiju

U sklopu Ordinacije za radionuklidnu terapiju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicine primjenju se dijagnostičke i terapijske aplikacije radioaktivnog joda. Navedeni otvoreni izvor zračenja koriste se prvenstveno u sklopu liječenja karcinoma štitnjače te neuroblastoma.

Narudžbe:

Za pregled u Općoj onkološkoj ordianciji potrebna je narudžba. Naručivanje je moguće putem:

  • e-mail-a: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr
  • fax-a: 01/ 3787-792

Telefonski brojevi samo za informacije: 01/ 3787-593, 01/ 3787-958.

Za naručivanje je potrebna uputnica.

Popis liječnika specijalista:

prof.dr.sc. Ante Bolanča

prim.dr.sc. Nina Dabelić

prof.dr.sc. Ana Fröbe

dr.sc. Blanka Jakšić

prim. Marijana Jazvić

dr.sc. Davor Kust

dr.sc. Jasmina Marić Brozić

dr.sc. Jure Murgić

Angela Prgomet Sečan

dr.sc. Marin Prpić

prim.dr.sc. Jasna Radić

prim. Željko Soldić

Specijalizanti:

Marija Miletić

Neva Purgar Levarda

Marin Šunjić

Kristina Urch

Dora Franceschi