Zavod sa onkologiju i radioterapiju

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

ZAVOD ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU

 

Pročelnik zavoda: prof.dr.sc. Ante Bolanča, dr.med.

                                                    
       

 

Na Zavodu za onkologiju i radioterapiju zaposleno je 15 liječnika (12 specijalista onkologije i radioterapije te 3 specijalizanta), 18 medicinskih sestara (od toga 10 prvostupnica sestrinstva), 5 diplomiranih inžinjera fizike, te 10 inžinjera medicinske radiologije. Zavod se sastoji od:

 

1. Klinički odjel

Na Kliničkom odjelu hospitaliziraju se onkološki bolesnici, te se primjenjuju kompleksni dijagnostički i terapijski postupci, uključujući kemoterapiju, imunoterapiju i radionuklidnu terapiju. Tijekom godine dana, kroz Klinički odjel bude hospitalizirano oko 900 bolesnika.

 

2. Dnevna bolnica

U sklopu Dnevne bolnice zavoda provodi se kemoterapija i složena dijagnostička obrada, te se vrši praćenje onkoloških bolesnika. Tijekom godine dana obrađeno i liječeno bude oko 1050 bolesnika.


3. Opća onkološka ordinacija


4. Ordinacija za kemoterapiju


5. Ordinacija za radioterapiju


6. Ordinacija za brahiterapiju

 

7. Ordinacija za radionuklidnu terapiju

U sklopu Ordinacije za radionuklidnu terapiju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicine primjenju se dijagnostičke i terapijske aplikacije radioaktivnog joda. Navedeni otvoreni izvor zračenja koriste se prvenstveno u sklopu liječenja karcinoma štitnjače te neuroblastoma.

 

 

Narudžbe:

Za pregled u Općoj onkološkoj ordianciji potrebna je narudžba. Naručivanje je moguće putem:

  • e-mail-a: narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr
  • fax-a: 01/ 3787-792

Telefonski brojevi samo za informacije: 01/ 3787-593, 01/ 3787-958.

Za naručivanje je potrebna uputnica.

 

 

 

Popis liječnika specijalista:

prof.dr.sc. Ante Bolanča

prim.dr.sc. Nina Dabelić

prof.dr.sc. Ana Fröbe

Blanka Jakšić

prim. Marijana Jazvić

dr.sc. Jasmina Marić Brozić

dr.sc. Jure Murgić

dr.sc. Marin Prpić

prim.dr.sc. Jasna Radić

prim. Željko Soldić

 

Specijalizanti:

dr.sc. Davor Kust

Marija Miletić

Angela Prgomet Sečan

Neva Purgar

Marin Šunjić

Kristina Urch

Dora Franceschi