Klinički zavod za kemiju

KZZK

KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

VINOGRADSKA CESTA 29
ZAGREB – 10 000

TEL/FAX: +385-1-3768-280
E-mail: kzzk@kbcsm.hr

http://klinkemija.kbcsm.hr


RADNO VRIJEME AMBULANTE ZA VAĐENJE KRVI

Zbog aktualne situacije, za vrijeme trajanja epidemije Coronavirusa radno vrijeme ambulante za vađenje krvi biti će:

Pon-Pet

Vađenje krvi:

8:00-10.00

Administracija:

8.00-11.00

Mole se bolesnici da ne dolaze ako nije nužno. Osnovne pretrage mogu se napraviti i u laboratorijima domova zdravlja.

Primat će se samo bolesnici sa jasnom indikacijom koju je moguće dokazati (prema povijest bolesti, laboratorijske pretrage za pregled koji je dogovoren kod našeg liječnika, te vrsti pretraga na uputnici).

Ukoliko smatrate da je nužno doći na vađenje krvi, a niste sigurni hoćete li biti primljeni – nazovite ambulantu u vremenu 8.00-11.00 na broj 01/3787-383.

Laboratorijske nalaze šaljemo emailom, (ili poštom)!

Iznimno, možete podići nalaz u radnom vremenu ambulante 8.00-11.00.

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije
Predstojnik Kliničkog zavoda za kemijuPredstojnik Zavoda

PredstojnikKZZK

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 37 68 280, 37 87 185
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr


Voditelj kvalitete

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

doc. dr. sc. Ines Vukasović, spec. med. biokemije
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
kzzk@kbcsm.hr


Glavni tehničar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vesna Matišić, bacc. med. lab. dijagn.
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 37 87 238
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr


Tajnica Zavoda

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nikolina Božić, bacc. med. lab. dijagn.
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 37 68 280
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hr


Voditelj EU projekta

Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti
Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić, spec. med. biokemije
Vinogradska cesta 29,
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 37 68 280, 37 87 185
Fax: 37 68 280
kzzk@kbcsm.hrUSTROJBENE JEDINICELokacija Vinogradska cesta 29

Vinogradska cesta 29
kzzk@kbcsm.hr

Tel: 01/37 68 280


Jedinica za prijem bolesnika i distribuciju uzoraka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

voditelj Jedinice:  dr. sc. Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i laboratorijske medicine


Odjel za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

voditelj Odjela: dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analit. toksikologije


Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju

Andrea

voditelj Odjela: dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije


Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

voditelj Odjela: dr. sc. Sandra Margetić, spec. med. biokemije


Odjel za molekularnu dijagnostiku

voditelj Odjela: doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemijeLokacija Draškovićeva 19

Draškovićeva 19
kzzk@kbcsm.hr
Tel: 01/46 97 170


Odjel za medicinsku biokemiju u traumatologiji i ortopediji

voditelj Odjela: dr. sc. Marina Pavić, spec. med. biokemije