ZATVORIX

Vrati me natrag

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

Pročelnik Zavoda: 

 • doc.dr.sc. Davor Hrabar, dr. med.

Glavna sestra/tehničar Zavoda:

 • Jure Erceg, bacc.med.techn.

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju sastoji se od dva klinička odjela, Centra za intervencijsku gastroenterologiju te Polikliničkog odjela. Funkcionira sa sveukupno 38 bolesničkih postelja, a godišnje se obrađuje i liječi oko 2500 bolesnika. U sklopu dijagnostičke i terapijske obrade bolesnika izvode se sve suvremene neinvazivne i invazivne gastroenterološke pretrage. Od suvremenih standardnih invazivnih pretraga i intervencijskih zahvata obavljaju se svakodnevno ezofagogastroduodenoskopiju, kolonoileoskopija, endoskopska retrogradna kolecistopankreatografija (ERCP), endoskopija kaspulom, enteroskopija, pH metrija i kolangioskopija. Rutinski se primjenjuje kolangioskopija s primjenom lasera u razbijanju velikih kamenaca koledokusa koji se ne mogu ekstrahirati uobičajenim metodama. Od isključivo dijagnostičkih pretraga u prostorima Poliklinike radi se ultrazvuk abdomena, endoskopski ultrazvuk (EUS) sa citopunkcijom, postavljanjem stenta ili transgastričnim dreniranjem pseudocista pankreasa. Ukupno se unutar Zavoda godišnje učini napravi gotovo 8000 specijalističkih pregleda, 6500 ultrazvuka abdomena, više od 6000 gastroskopija, gotovo 2000 kolonoskopija, 500 ERCP-a i više od 450 EUS-a. Rad Zavoda podrazumijeva i 24-satno dežurstvo za intervencije u bolesnika s krvarenjem iz gastrointestinalnog sustava što omogućuje adekvatno zbrinjavanje akutnih bolesnika.

Odjel za hepatologiju

Voditelj odjela: v.d.  doc.dr.sc. Lucija Virović Jukić,dr.med.
Glavna sestra odjela: Ružica Šimunković,bacc.med.tech.

Liječnici specijalisti:

 • dr. Vedran Tomašić,dr. med.
 • Sanja Stojsavljević, dr. med.
Odjel za upalne bolesti crijeva

Voditelj odjela: prim.dr.sc. Alen Bišćanin,dr.med.

Glavna sestra odjela:  v.d. Vujeva Božica bacc. med.techn.

Liječnici specijalisti:

 • dr. Zdravko Dorosulić, dr. med.
 • prim.dr.sc. Ivan Budimir, dr. med.
Odjel za intervencijsku gastroenterologiju (dijagnostičko-terapijski)

Voditelj odjela: doc.dr.sc. Tajana Pavić, dr. med.

Glavna sestra: Božana Škeljo, bacc.med.techn.

Lijećnici specijalisti: dr. Ivan Lerotić,dr.med.

Poliknika i dnevna bolnica za gastroenterologiju

Voditelj Poliklinike i Dnevne bolnice: doc.dr.sc. Marko Nikolić, dr. med,

Glavna sestra Poliklinike i Dnevne bolnice: v.d. Suzana Bolješić,bacc.med.techn.

Liječnici specijalisti:

 • doc.dr.sc. Neven Baršić,dr.med.
 • prof.dr.sc. Neven Ljubičić,dr.med.

Ordinacije:

 • Opća gastroenterološka ordinacija I i II
 • Ordinacija za hepatologiju
 • Ordinacija za upalne bolesti crijeva
 • Ordinacija ua intervencijsku gastroenterologiju
 • Ordinacija za pankreato-bilijarne bolesti
 • Ordinacija za kliničku prehranu
 • Ordinacija za gornju endoskopiju I i II
 • Ordinacija za donju endoskopiju I i II
 • Savjetovalište za gastroenterološke bolesnika
 • Ordinacija za gastroenterološki UZV
 • Ordinacija za funkcionalno dijagnostičke testove
 • Ordinacija za ERCP
 • Ordinacija za hitnu endoskopiju  i hitni ERCP
 • Ordinacija za EUS