ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Zavod za hematologiju

Pročelnik Zavoda: prof.dr.sc.Petar Gaćina, dr.med.
Glavna sestra Zavoda: v.d. Nataša Išlić, dipl.med.techn.

Zavod za hematologiju raspolaže s 18 kreveta  na odjelu i 4 kreveta  u obrnutoj izolaciji gdje se liječe diferentni bolesnici s hematološkim malignomima i benignim hematološkim bolestima.

Zasebno funkcionira dnevna bolnica s kapacitetom od  pet kreveta koji se koriste za primjenu kemoterapije, davanje krvnih pripravaka, parenteralnu primjenu željeza, venepunkcije i invazivne hematološke zahvate. U dnevnoj bolnici se dobrom organizacijom i planiranjem pretraga provode opsežne obrade hematoloških bolesnika, najčešće u jednom danu, čime se postiže velika protočnost bolesnika.  Godišnje se u Zavodu za hematologiju hospitalno liječi oko 1000 bolesnika.

U poliklinici se godišnje obavi preko 10 000 prvih i kontrolnih pregleda, a u dnevnoj bolnici preko 3000 terapija i obrada  godišnje.

U našem Zavodu hematološki bolesnici mogu obaviti gotovo sve najmodernije i najsloženije dijagnostičke i terapijske procedure. Napominjemo i poseban interes za nasljedne i stečene poremećaje koagulacije što je dugogodišnja tradicija ovog Zavoda.

Dijagnostičko terapijski odjel za hemostazu, trombozu i nemaligne hematološke bolesti

Glavna sestra : v.d. Paličić Štefica ,bacc.med.tech.

Dnevna bolnica i poliklinika za Hematologiju

Voditelj Poliklinike i Dnevne bolnice: v.d.  prim.dr. Dubravka Čaržavec, dr. med.

Glavna sestra: v.d. Genzić Zvjezdana, bacc.med.techn.

Specijalisti Zavoda za hematologiju:

 • Prof. dr.sc. Petar Gaćina
 • Prim.dr. Dubravka Čaržavec
 • Prim. dr. Goran Rinčić
 • Dr.sc. Hrvojka Bošnjak Šipoš
 • Dr.sc. Hana Matijaca
 • Dr.med. Iva Ivanko
 • Dr.med. Sabina Novaković Coha
 • Dr.med. Dajana Deak

Liječnici na specijalističkom usavršavanju:

 • Dr.med. Tomislav Brblić
 • Dr.med. Andrija Agejev
 • Dr.med. Klara Brčić
 • Dr.med. Fran Petričević
 • Dr.med. Antonia Mrdeža

Ordinacije:

 • Opća hematološka ordinacija
 • Hematološko onkološka ordinacija
 • Ordinacija za trombofiliju
 • Ordinacija za limfoproliferativne bolesti
 • Ordinacija za mijeloproliferativne bolesti
 • Ordinacija za bolesti plazma stanica