Pozivi na dostavu ponuda

 

Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Uređaj za izlijevanje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda za potrebe KBCSM, ev.br. 13/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Cryo aparat za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM, ev.br. 15/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Protupožarna vrata za potrebe Klinike za očne bolesti KBCSM ev.br. 20/2019