Pozivi na dostavu ponuda

 

Usluga izrade dokumentacija o nabavi za provođenje postupaka javne nabave i poziva na dostavu ponuda za provođenje postupaka nabave potrebnih za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice

Evidencijski broj 88/2018

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 3. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – Dio C. Troškovnik – 2. ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Usluga izrade DONova – poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Transportna ležeća kolica za potrebe KBCSM, ev.br. 43/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Monitori i defibrilatori za kardiološku angio salu za potrebe KBCSM, ev.br. 44/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Oprema za kardiološku angio salu za potrebe KBCSM, ev.br. 45/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Održavanje kompresorskih stanica za potrebe KBCSM, ev.br. 49/2019

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Servisiranje pumpi za centralno grijanje za potrebe KBCSM, ev.br. 50/2019-1.dio

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Servisiranje pumpi za centralno grijanje za potrebe KBCSM, ev.br. 50/2019-2.dio

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Održavanje vakuum pumpi za potrebe KBCSM, ev.br. 51/2019