ZATVORIX

Vrati me natrag

INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE

Obilježavanje uzoraka krvi i zadavanje laboratorijskih pretraga

Na sljedećim linkovima možete pronaći aktualne upute vezano za slanje i obilježavanje uzoraka za laboratorij:

Obavijest za Klinike i Zavode – Označavanje uzoraka za laboratorij KZZK (17.7.2020.)

Prilog 1 (v2) – BIS uzorkovanje laboratorij (ažurirana verzija 21.7.2020.)

Ostale ažurne informacije vezano uz usluge laboratorija potražite na samostalnim stranicama laboratorija (klinkemija.kbcsm.hr): INFORMACIJE ZA BOLNIČKO OSOBLJE