ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Ordinacija za brahiterapiju

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

ORDINACIJA ZA BRAHITERAPIJU

Brahiterapija je oblik radioterapije  kojom se radioaktivni izvor uvodi u tumor ili neposrednu blizinu tumora i smatra se danas optimalnim konformalnim oblikom radioterapije, jer se tom tehnikom može djelovati odgovarajućom dozom na tumorsko tkivo, a istovremeno poštedjeti zdravo tkivo i postići maksimalni terapijski učinak. Primjenom brahiterapije kao metode kojom se može primijeniti veća doza na tumor od radioterapije vanjskim snopom, postiže se veći odgovor na terapiju i optimalna kvaliteta života.

Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC Sestre milosrdnice ima najveću tradiciju u Hrvatskoj u primjeni liječenja brahiterapijom. To je i jedina ustanova u kojoj su počevši od 1996. godine učinjene prve brahiterapijske aplikacije velikom brzinom doze (high dose rate brachytherapy – HDR) u liječenju malignih bolesti. Godišnje se u Centru za brahiterapiju liječi 70-100 bolesnika, te se primjeni 150-300 frakcija terapije, ovisno o sijelu bolesti..

U Centar za brahiterapiju Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu uvodi se novi, suvremeni način liječenja, tzv. intersticijska brahiterapija za liječenje karcinoma prostate i dojke koji se u svijetu provodi, a u Hrvatskoj se do sada nije primjenjivao. Takav oblik liječenja je svjetski standard u liječenju malignih bolesti i zamjenjuje potrebu za operativnim zahvatom u odgovarajućem stadiju bolesti.

Programi liječenja:

·         karcinom dojke

·         karcinom rodnice

·         karcinom vrata maternice

·         karcinom endometrija

·         karcinom vulve

·         tumori glave i vrata

·         karcinom pluća

·         karcinom jednjaka

·         sarkomi mekih tkiva

Inžinjeri medicinske fizike:

·         dr.sc. Mirjana Budanec

·         dr.sc. Iva Mrčela

·         Marin Gregov

·         Mihael Mlinarić

Medicinske sestre:

·         Jadranka Benko

·         Vesna Kartuš

·         Vesna Lelić

Često postavljena pitanja:

1. Što je brahiterapije velike brzine doze (eng. high dose rate – HDR)? Brahiterapija HDR je oblik radioterapije velikog intenziteta i kratkog dometa, koji milimetarskom preciznošću  direktno uništava tumor uz poštedu okolnog normalnog,  zdravog tkiva.

2. Kako radioterapija uništava tumorske stanice? Rak se sastoji od  abnormalnih stanica koje rastu bez kontrole i osjetljivije su  na radioterapiju od normalnih stanica pa velika doza  uništava stanice raka direktno i sprečava njihov rast.

3. Koje su prednosti HDR brahiterapije? Kratko trajanje liječenja u odnosu na ostale oblike radioterapije (1 tjedan), zaštita zdravih struktura i očuvanje funkcije organa uz manje nuspojava, odlična pokrivenost moguće mikroskopske proširenosti tumora, preciznost tumor-specifične doze radioterapije, smanjenje područja predoziranja (“vruće točke”) i subdoziranja (“hladne točke”).

4. Kolika je uspješnost HDR brahiterapije? HDR brahiterapija je  učinkovita u liječenju solidnih tumora  prostate, ginkeoloških tumora, dojke, glave i vrata, jednjaka, pluća, anorektuma, žučnih vodova, sarkoma, te  lokaliziranih metastaza. Učinkovitost ovisi o tipu tumora i stadiju bolesti.

5. Zašto je HDR brahiterapija manje poznat oblik liječenja od ostalih načina radioterapije? Brahiterapija HDR je  relativno novi, napredni oblik liječenja, a zbog multidicipinarnog pristupa u liječenju, vezana je uz sveučilišne bolničke centre..