ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Kemoterapijska / opća onkološka ordinacija

KBC SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

KEMOTERAPIJSKA ORDINACIJA

OPĆA ONKOLOŠKA ORDINACIJA

U Kemoterapijskoj ordinaciji Klinike za onkologiju i nuklearnu medicine provodi se kemoterapijsko ambulantno liječenje bolesnika oboljelih od malignih bolesti, dok se u Općoj onkološkoj ordinaciji vrše prvi i kontrolni pregledi naručenih bolesnika. Ukupno tijekom godine dana terapiju primi te bude pregledano oko 11000 bolesnika.

Kemoterapija je korištenje protutumorskih lijekova sa ciljem usporavanja ili zaustavljanja rasta brzodijelećih tumorskih stanica u tijelu. Može biti korištena kao primarno liječenje, prije nekog drugog liječenja da smanji tumorsku masu (i primjerice smanji opseg kasnije operacije), nakon drugog liječenja da uništi preostale stanice, te kao palijativna metoda da olakša simptome uznapredovale bolesti. Najčešći načini primjene su oralni (uzimanje tablete ili tekućine na usta), intravenski (infuzija u venu), topički (krema primijenjena na kožu), te u obliku injekcije. Kemoterapija se može primijeniti sama ili u kombinaciji s drugim modalitetima liječenja, poput ciljanih lijekova, operacije i/ili radioterapije.

Prilikom prijema u bolnicu, onkolog će proučiti Vašu medicinsku dokumentaciju i provesti potpunu dijagnostičku obradu, te Vam prezentirati plan liječenja ovisno o postavljenoj dijagnozi. Kemoterapija je važan dio liječenja za mnoge bolesnike. Na našoj Klinici koriste se vodeći terapijski protokoli temeljeni na medicine zasnovanoj na dokazima, te se tijekom liječenja koordinira shema liječenja te doza primijenjenih citostatika. Također se prati učinkovitost terapije, koja se prema potrebi može modificirati.