Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije

ZAVOD ZA MIKROBIOLOGIJU,  PARAZITOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE

 

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije je jedna od medicinskih ustrojstvenih jedinica Kliničke bolničkog centra Sestre milosrdnice. Najvažniji i najveći dio svakodnevne djelatnosti Zavoda predstavlja mikrobiološka dijagnostika raznih vrsta infekcija.

 

Dijagnostički postupci koji se provode u Zavodu su:

1. Kultura, identifikacija i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove aerobnih i anaerobnih bakterija iz raznih kliničkih materijala,

2. Kultura i identifikacija gljiva i testiranje osjetljivosti na protugljivične lijekove kandida iz raznih kliničkih materijala,

3. dokaz i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum,

4. parazitološke pretrage

5. pretrage stolice na adeno i  rota viruse

6. pregled stolice na antigen Helicobacter pylori

7. pretraga stolice na Clostridium difficile toxin A i B

 

Sastavni dio dijagnostike jest određivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike i/ili protugljivične lijekove, koje se provodi disk-difuzijskom metodom i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija, a određeno standardima i smjernicama EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava kao i dijagnostika infekcija dišnog sustava određena je Smjernicama za mikrobiološku dijagnostiku Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju: Bakteriološka dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava, 2017 i Bakteriološka dijagnostika infekcija dišnog sustava, 2015.

Upute za uzimanje uzoraka za vanjske bolesnike se  nalaze ovdje.

U 2017. godini se u Zavodu mikrobiološki obradilo 63.963 uzoraka. Od toga: 6.157 uzoraka za dijagnostiku crijevnih infekcija, 7.893 uzoraka za dijagnostiku respiratornih infekcija, 23.696 uzoraka za dijagnostiku urogenitalnih infekcija, 7.976 uzoraka za dijagnostiku anaerobnih infekcija,  209 uzoraka za dijagnostiku infekcija središnjeg živčanog sustava, 7.068 uzoraka za dijagnostiku sepse, 2.822 uzoraka za parazitološke pretrage, 195 uzoraka za dijagnostiku gljiva, 2.358 uzoraka za virusološku serologiju, te 5.589 ostalih uzoraka.

U Zavodu se posebno razvija djelatnost sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te je tako u Zavodu pripremljen čitav niz pisanih preporuka i smjernica za postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika s ciljem sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija.

U Zavodu je sada zaposleno 16 djelatnica. Od toga su 4 VSS, liječnice specijalisti mikrobiolozi, 7 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 zdravstvenih tehničara laboratorijskog smjera i 1 administrator.

Zavod sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u republici Hrvatskoj pri akademiji medicinskih znanosti Hrvatske.

Radno vrijeme Zavoda je radnim danom od 7.30 do 15.30. Uzorci vanjskih bolesnika s crvenom uputnicom se primaju svakim radnim danom od 7.30  do 10.00 sati. Uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših redovnih ili hitnih ambulanti te bolesnika iz dnevne bolnice se primaju radnim danom od 7.30 do 15 sati.

Nalazi za vanjske bolesnike se podižu radnim danima u tjednu od 13. do 14.00 sati.

Radno vrijeme Zavoda subotom je od 7.00 do 15.00 sati, a nedjeljom od 8 do 14 sati, kada se primaju uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših hitnih ambulanti, bolesnika iz dnevne bolnice.

 

Osobe za kontakt:

Prim. dr. sc. Ines Jajić, dr. med., specijalist mikrobiolog, viši znanstveni suradnik, v.d. Predstojnice Zavoda, ines.jajic@kbcsm.hr

Dobrila Momčilović, bacc.med.lab.diagn., glavna inženjerka Zavoda, dobrila.momcilovic@kbcsm.hr

Telefon: 3787400

v.d. predstojnica Prim.dr.sc. Ines Jajić