Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije

Zavod za mikrobiologiju, parazitologiju i hospitalne infekcije je jedna od medicinskih ustrojstvenih jedinica Kliničke bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Najvažniji i najveći dio svakodnevne djelatnosti Zavoda predstavlja mikrobiološka dijagnostika raznih vrsta infekcija.

Dijagnostički postupci koji se provode u Zavodu su:

1.kultura, identifikacija i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove aerobnih i anaerobnih bakterija iz raznih kliničkih materijala,
2.probir na multiplorezistentne bakterije iz raznih kliničkih materijala
3.kultura i identifikacija gljiva i testiranje osjetljivosti na protugljivične lijekove kvasnica iz raznih kliničkih materijala,
4.dokaz i testiranje osjetljivosti na antimikrobne lijekove Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum,
5.parazitološke pretrage
6.pretrage stolice na adeno i  rota viruse
7.pregled stolice na antigen Helicobacter pylori
8.pretraga stolice na Clostridium difficile toxin A i B
9.serološke pretrage na hepatitis B (HBs antigen, anti HBs, anti HBc ukupni, anti HBc IgM, HBe antigen i anti HBe) i HIV (HIV duo)

 

Sastavni dio dijagnostike jest određivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike i/ili protugljivične lijekove, koje se provodi disk-difuzijskom metodom i određivanjem minimalnih inhibicijskih koncentracija, a određeno standardima i smjernicama EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava kao i dijagnostika infekcija dišnog sustava određena je Smjernicama za mikrobiološku dijagnostiku Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju: Bakteriološka dijagnostika infekcija mokraćnog i spolnog sustava, 2017 i Bakteriološka dijagnostika infekcija dišnog sustava, 2015.

Upute za uzimanje uzoraka za vanjske bolesnike se  nalaze ovdje.

U 2018. godini se u Zavodu mikrobiološki obradilo 66.323 uzoraka. Od toga: 7.880 uzoraka za dijagnostiku crijevnih infekcija, 8.212 uzoraka za dijagnostiku respiratornih infekcija, 25.448 uzoraka za dijagnostiku urogenitalnih infekcija, 4.322 uzoraka za dijagnostiku anaerobnih infekcija,  230 uzoraka za dijagnostiku infekcija središnjeg živčanog sustava, 7.865 uzoraka za dijagnostiku sepse, 2.093 uzoraka za parazitološke pretrage, 723 uzoraka za dijagnostiku gljiva, 1.555 uzoraka za virusološku serologiju, te 7.995 ostalih uzoraka.

U Zavodu se posebno razvija djelatnost sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te je tako u Zavodu pripremljen čitav niz pisanih preporuka i smjernica za postupke pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika s ciljem sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija.

U Zavodu je sada zaposleno 17 djelatnica. Od toga su 4 VSS, liječnice specijalisti mikrobiolozi, 1 liječnica na specijalizaciji, 7 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 4 zdravstvena tehničara laboratorijskog smjera i 1 administrator.

Zavod sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u republici Hrvatskoj pri akademiji medicinskih znanosti Hrvatske.

Radno vrijeme Zavoda je radnim danom od 7.30 do 15.30. Uzorci vanjskih bolesnika s crvenom uputnicom se primaju svakim radnim danom od 7.30  do 10.00 sati. Uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših redovnih ili hitnih ambulanti te bolesnika iz dnevne bolnice se primaju radnim danom od 7.30 do 15 sati.

Nalazi za vanjske bolesnike se osobno podižu radnim danima u tjednu od 13. do 14.00 sati, a na zahtjev i elektronskim putem.

Radno vrijeme Zavoda subotom je od 7.00 do 15.00 sati, a nedjeljom od 8 do 14 sati, kada se primaju uzorci hospitaliziranih bolesnika, bolesnika naših hitnih ambulanti, bolesnika iz dnevne bolnice.

 

Osobe za kontakt:

Prim. dr. sc. Ines Jajić, dr. med., specijalist mikrobiolog, viši znanstveni suradnik, v.d. Predstojnice Zavoda, ines.jajic@kbcsm.hr

Dobrila Momčilović, bacc.med.lab.diagn., glavna inženjerka Zavoda, dobrila.momcilovic@kbcsm.hr

Telefon: 01/3787-400