Klinika za traumatologiju

Klinika za traumatologiju osnovana je kao samostalna zdravstvena ustanova 16. kolovoza 1948. godine pod nazivom Traumatološka bolnica u zgradi sagrađenoj za potrebe Više djevojačke škole u Draškovićevoj ulici 19 u Zagrebu. Naime, u I. svjetskom ratu ova je zgrada pretvorena u rezervnu ratnu bolnicu, u razdoblju od 1921. – 1941. u njoj djeluje Prva kirurška klinika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata u zgradu u Draškovićevoj 19 se smješta novoosnovana Traumatološka bolnica. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine Traumatološka bolnica postaje Klinikom za traumatologiju Zagreb. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, Klinika aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu formiranjem ratnih bolnica na prvim crtama bojišnice u razdoblju od 1991.g. do kraja ratnih zbivanja. Djelatnici Klinike su sudjelovali ukupno 1.400 dana u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u ratnim bolnicama, a u Klinici je liječen veliki broj civilnih i bojnih ranjenika. Od dana 20.07.2010. djeluje kao Klinika za traumatologiju u sklopu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

U svojoj svijetloj povijesti, rad Klinike obilježili su velikani hrvatske kirurgije i medicine. Među njima vodeće mjesto zauzima prof. dr. sc. Miroslav Grujić, koji je, između ostalog, i utemeljitelj Hrvatskog traumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora koje ove godine proslavlja pedesetu obljetnicu postojanja i djelovanja.

Danas je Klinika jedina klinika u Republici Hrvatskoj specijalizirana za zbrinjavanje traumatoloških i ortopedskih bolesnika. Kao takva, zauzima vodeće mjesto u uvođenju najsuvremenijih metoda liječenja, kao i znanstvenog pristupa u zbrinjavanju ozljeda i bolesti lokomotornog sustava te najtežih, politraumatiziranih pacijenata. Klinika je i sveučilišna institucija te sudjeluje u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i u trajnoj edukaciji u okviru specijalizacija iz kirurgije, ortopedije i subspecijalizacije iz traumatologije. Također nosi ulogu nastavne baze za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (studija sestrinstva, fizikalne terapije, laboratorijske medicine i radiološke tehnologije). Djelatnici Klinike su mentori studentima Zdravstvenog veleučilišta u obavljanju praktičnog dijela nastave. Na odjelima Klinike svoju praksu obavljaju i učenici srednjih medicinskih škola u Zagrebu (medicinske sestre i tehničari te fizioterapeutski tehničari).

Klinika za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice predstavlja danas državni centar izvrsnosti traumatološke struke te, uz svakodnevno standardno liječenje traumatološkog bolesnika, pruža određene specifične oblike skrbi, koje se drugdje u RH ne izvode na tako visoko stručnom nivou ili se izvode u, statistički gledano, znatno manjem opsegu. U ove specifičnosti Klinike za traumatologiju ubrajamo:
1. Zavod za kirurgiju Kralješnice - Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za kirurgiju kralješnice
2. Zavod za opekline, izdvojeni odjel za opekline sa zasebnom operacijskom salom i jedinicom za intenzivno liječenje.
3. Zavod za kirurgiju zdjelice
4. Klinička jedinica – Banka tkiva za bankiranje koštanih presadaka živih darivatelja te uzgoj i bankiranje ljudske kože

Sve to je prepoznato i od međunarodnih institucija pa je danas Klinika za traumatologiju dio izabrane međunarodne obitelji AO-klinika u kojima se provodi edukacija i primjena AO metode. Naziv AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) je sinonim za metodu liječenja koštanih prijeloma osteosintezom. Uvrštavanjem Klinike u društvo AO-klinika svrstava Kliniku u isti rang s najvećim svjetskim traumatološkim klinikama koje vode brigu o kvaliteti zbrinjavanja traumatiziranih i kontinuiranoj edukaciji generacija traumatologa. Priznanje dosadašnjem radu je i potpisivanje ugovora o suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom 2009. g. čime je Klinika prepoznata kao vodeća institucija u skrbi dijagnostike i liječenja naših olimpijaca.

Svake godine, statistički podaci ukazuju na povećanje kako broja pregleda, hospitaliziranih bolesnika i broja operacija. U proteklom petogodišnjem razdoblju prosječno je na godišnjoj razini ambulantno pregledano 120.000 bolesnika, hospitalizirano preko 6.500 bolesnika, a učinjeno 6.000 velikih i 6.000 malih operacijskih zahvata. Sastavni dio Poliklinike u prizemlju zgrade Klinike je, osim prostora ambulanti, i tzv. „šok soba“ za inicijalni prijem politraumatiziranih te „gipsaonica“ gdje se godišnje obavi oko 40.000 sadrenih zavoja i udlaga kod konzervativnog liječenja ozljeda lokomotornog sustava. Veliki operacijski zahvati obavljaju se u Operacijskom bloku koji se sastoji od 6 suvremeno opremljenih operacijskih dvorana temeljito renoviranih tijekom 2010. godine. Osim operacijskih dvorana u bloku se nalazi i soba za rani postoperativni oporavak bolesnika. Zavod za opekline zbog svoje specifičnosti ima vlastitu operacijsku salu i odjeljke za intenzivno liječenje

Od 1.1.2010. u Klinici za traumatologiju je u cijelosti oživio Bolnički informacijski sustav (BIS) koji je podigao obradu medicinske dokumentacije na viši nivo, a k tome treba pribrojiti i potpuno digitalizirani prijenos i arhiviranje cjelokupne radiološke dijagnostike (MR, CT, RTG, UZV) koji je u primjeni od 2005. godine. Na taj su način objedinjeni svi podaci o pojedinom bolesniku na jednom mjestu pa je administrativno djelovanje liječnika i drugih zaposlenika svedeno na minimum što značajno doprinosi protočnosti u procesu rada.

Dana 7.travnja 2009. Klinika za traumatologiju dobila je europski certifikat EN ISO 9001:2000 za traumatološku struku i to specificirano za zbrinjavanje politraumatiziranih pacijenata, posttraumatskih stanja, degenerativnih promjena lokomotornog sustava te liječenje najteže opečenih pacijenata. Na taj način Klinika se uvrstila u vodeće institucije traumatološke struke u priznatim svjetskim razmjerima. Ustrojeni ISO standardi podrazumijevaju procesni pristup organizaciji cijelog radnog procesa uz transparentno vidljive sve faze liječenja. Na taj način je mogućnost pojave neželjenog ishoda i komplikacija liječenja svedena na najmanju moguću mjeru, a kod zaposlenika se razvija svijest i samoodgovornost glede savjesnog obavljanja rada.

Klinika surađuje s više kirurških ustanova u zemlji i svijetu. Liječnici Klinike sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima te djeluju kao konzultanti traumatološke struke u svim bolnicama i klinikama RH.

Organizacija Klinike za traumatologiju

Uprava
Zavod za kirurgiju zdjelice
Zavod za kirurgiju kralješnice
Zavod za endoprotetiku
Zavod za sportsku traumatologiju
Zavod za kirurgiju šake
Zavod za opekline
Klinička jedinica - Operacijski blok
Poliklinika sa hitnim prijemom i gipsaonicom
Klinička jedinica – Banka tkiva

Broj postelja: 174

Djelatnici ukupno: 223
Liječnici: 42 (25 spec.opće kirurgije, 6 spec. ortopedije,
3 spec.neurologa, 1 spec. interne medicine, 3 specijalizanta
iz opće kirurgije, 2 specijalizanta iz ortopedije, 2 specijalizanta
iz interne medicine)
Sveučilišni nastavnici: 4 (2 profesora, 2 docenta)
Primarijusi: 3
Doktori znanosti: 6
Magistri znanosti: 7
Znanstveno istraživačko zvanje: 1

Ostali djelatnici: 156 medicinskih sestara (25 VŠS i 2 VSS),
25 instrumentarki, 8 med.gipsera, 1 zdr.tehničar sanitarnog smjera,
2 prvostupnika sanitar.inženjerstva, 1 zdrav.tehničar fitioterapeut, 1
prvostupnik fizioterapije, 1 zdrav.lab. tehničar, 1 prvostupnik med.
lab. dijagnostike, 15 administrativnih djelatnika, 1 tajnica, 1 dipl.inž.
prehrambene tehnologije, 1 dipl.inž. molekularne biotehnologije.

Liječnici

prof.dr.sc. Aljoša Matejčić, dr.med., predstojnik Klinike za traumatologiju

dr.sc.Ante Muljačić, dr.med., spec.kirurgije-traumatolog
E-mail: ante.muljacic@trauma.hr

Slaven Babić, dr.med., spec.opće kirurgije

Banić Tihomir, dr.med., spec. opće kirurgije
E-mail: tihomir.banic@gmail.com

dr.sc.prim.Vladimir Barbarossa, dr.med., spec.ortoped
E-mail: barbarossa.vladimir@gmail.com

Ivan Benčić, dr.med., spec.opće kirurgije

Mr.sc.Vide Bilić, dr.med., spec.opće kirurgije
E-mail: vide.bilic@net.hr

dr.sc. Draško Boljkovac,dr.med., spec.opće kirurgije-traumatolog

mr.sc.prim. Dolores Car, spec.interne medicine

Ivan Coc, dr.med., spec.opći kirurg

Tomislav Ćuti, dr.med., spec.ortoped , traumatolog lokomotornog sustava
E-mail: t_cuti@yahoo.com

Dr.sc. Nikica Daraboš, dr.med., spec.opći kirurg

doc.dr.sc. Ivana Dovžak, dr.med., spec.opći kirurg-traumatolog

mr.sc. Dragan Đurđević, dr.med., spec.opći kirurg

prof.dr.sc. Ismat Elabjer, dr.med., spec.opći kirurg-traumatolog,
spec.ortoped-traumatolog lokomot. sustava
E-mail:

Mirko Grgurev,dr.med., spec.opći kirurg

prim. Breda Gustinčić Uzelac, dr.med., spec.opći kirurg

Ivan Karlak, dr.med., spec.ortoped

prim. Zvonko Kejla, dr.med., spec.opći kirurg

prof.dr.sc.prim. Robert Kolundžić, dr.med., spec ortoped

Igor Krpan, dr.med., spec.opći kirurg

Dr.sc. Antonija Krstačić, dr.med., spec. neurolog
E-mail: antonija.krstacic@zg.t-com.hr

Darko Mađerić, dr.med., spec.opći kirurg
E-mail: drmaderic@yahoo.com

Mario Malović, dr.med., spec.opći kirurg-plastični kirurg
E-mail: mario1986@net.hr

Živko Milošević, dr.med., spec.opći kirurg-plastični kirurg

Aleksandra Munjiza, dr.med., spec.opći kirurg

prof.dr.sc. Roman Pavić, prim.dr.med., spec. opći kirurg, spec. hitne medicine, subspecijalist plastične kirurgije, subspecijalist traumatologije
E-mail: roman.pavic@os.t-com.hr

dr.sc. Vladimir Pavić, dr.med., spec. ortoped
E-mail: vladimir-pavic@hotmail.com

mr.sc. Domagoj Rabić, dr.med., spec.opći kirurg-plastični kirurg
E-mail: domagojrabic@yahoo.com

Andrej Rastovski, dr.med., spec.opći kirurg

mr.sc. Srećko Sabalić, dr.med., spec.opći kirurg

mr.sc. Nenad Somun, dr.med., spec.opći kirurg
E-mail: nenad.somun@zg.t-com.hr

mr.sc. Mirica Šušnić Rišavi, dr.med., spec. neurolog

Hrvoje Tomičić, dr.med., spec.opći kirurg

Dinko Veledar, dr.med., spec. neurolog
E-mail: dinko.veledar@gmail.com

Tomislav Vlahović, dr.med., spec.opći kirurg-plastični kirurg
E-mail: t_vlahovic@yahoo.com