ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

O Klinici za traumatologiju

Klinika za traumatologiju osnovana je kao samostalna zdravstvena ustanova 16. kolovoza 1948. godine pod nazivom Traumatološka bolnica u zgradi sagrađenoj za potrebe Više djevojačke škole u Draškovićevoj ulici 19 u Zagrebu. Naime, u I. svjetskom ratu ova je zgrada pretvorena u rezervnu ratnu bolnicu, u razdoblju od 1921. – 1941. u njoj djeluje Prva kirurška klinika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata u zgradu u Draškovićevoj 19 se smješta novoosnovana Traumatološka bolnica. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine Traumatološka bolnica postaje Klinikom za traumatologiju Zagreb. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, Klinika aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu formiranjem ratnih bolnica na prvim crtama bojišnice u razdoblju od 1991.g. do kraja ratnih zbivanja. Djelatnici Klinike su sudjelovali ukupno 1.400 dana u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u ratnim bolnicama, a u Klinici je liječen veliki broj civilnih i bojnih ranjenika. Od dana 20.07.2010. djeluje kao Klinika za traumatologiju u sklopu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

U svojoj svijetloj povijesti, rad Klinike obilježili su velikani hrvatske kirurgije i medicine. Među njima vodeće mjesto zauzima prof. dr. sc. Miroslav Grujić, koji je, između ostalog, i utemeljitelj Hrvatskog traumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora koje ove godine proslavlja pedesetu obljetnicu postojanja i djelovanja.

Danas je Klinika jedina klinika u Republici Hrvatskoj specijalizirana za zbrinjavanje traumatoloških i ortopedskih bolesnika. Kao takva, zauzima vodeće mjesto u uvođenju najsuvremenijih metoda liječenja, kao i znanstvenog pristupa u zbrinjavanju ozljeda i bolesti lokomotornog sustava te najtežih, politraumatiziranih pacijenata. Klinika je i sveučilišna institucija te sudjeluje u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i u trajnoj edukaciji u okviru specijalizacija iz kirurgije, ortopedije i subspecijalizacije iz traumatologije. Također nosi ulogu nastavne baze za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (studija sestrinstva, fizikalne terapije, laboratorijske medicine i radiološke tehnologije). Djelatnici Klinike su mentori studentima Zdravstvenog veleučilišta u obavljanju praktičnog dijela nastave. Na odjelima Klinike svoju praksu obavljaju i učenici srednjih medicinskih škola u Zagrebu (medicinske sestre i tehničari te fizioterapeutski tehničari).

Klinika za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice predstavlja danas državni centar izvrsnosti traumatološke struke te, uz svakodnevno standardno liječenje traumatološkog bolesnika, pruža određene specifične oblike skrbi, koje se drugdje u RH ne izvode na tako visoko stručnom nivou ili se izvode u, statistički gledano, znatno manjem opsegu. U ove specifičnosti Klinike za traumatologiju ubrajamo:

1. Zavod za kirurgiju Kralješnice – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za kirurgiju kralješnice

2. Zavod za opekline, izdvojeni odjel za opekline sa zasebnom operacijskom salom i jedinicom za intenzivno liječenje.

3. Zavod za kirurgiju zdjelice

4. Klinička jedinica – Banka tkiva za bankiranje koštanih presadaka živih darivatelja te uzgoj i bankiranje ljudske kože

Sve to je prepoznato i od međunarodnih institucija pa je danas Klinika za traumatologiju dio izabrane međunarodne obitelji AO-klinika u kojima se provodi edukacija i primjena AO metode. Naziv AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) je sinonim za metodu liječenja koštanih prijeloma osteosintezom. Uvrštavanjem Klinike u društvo AO-klinika svrstava Kliniku u isti rang s najvećim svjetskim traumatološkim klinikama koje vode brigu o kvaliteti zbrinjavanja traumatiziranih i kontinuiranoj edukaciji generacija traumatologa. Priznanje dosadašnjem radu je i potpisivanje ugovora o suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom 2009. g. čime je Klinika prepoznata kao vodeća institucija u skrbi dijagnostike i liječenja naših olimpijaca.

Svake godine, statistički podaci ukazuju na povećanje kako broja pregleda, hospitaliziranih bolesnika i broja operacija. U proteklom petogodišnjem razdoblju prosječno je na godišnjoj razini ambulantno pregledano 120.000 bolesnika, hospitalizirano preko 6.500 bolesnika, a učinjeno 6.000 velikih i 6.000 malih operacijskih zahvata. Sastavni dio Poliklinike u prizemlju zgrade Klinike je, osim prostora ambulanti, i tzv. „šok soba“ za inicijalni prijem politraumatiziranih te „gipsaonica“ gdje se godišnje obavi oko 40.000 sadrenih zavoja i udlaga kod konzervativnog liječenja ozljeda lokomotornog sustava. Veliki operacijski zahvati obavljaju se u Operacijskom bloku koji se sastoji od 6 suvremeno opremljenih operacijskih dvorana temeljito renoviranih tijekom 2010. godine. Osim operacijskih dvorana u bloku se nalazi i soba za rani postoperativni oporavak bolesnika. Zavod za opekline zbog svoje specifičnosti ima vlastitu operacijsku salu i odjeljke za intenzivno liječenje

Od 1.1.2010. u Klinici za traumatologiju je u cijelosti oživio Bolnički informacijski sustav (BIS) koji je podigao obradu medicinske dokumentacije na viši nivo, a k tome treba pribrojiti i potpuno digitalizirani prijenos i arhiviranje cjelokupne radiološke dijagnostike (MR, CT, RTG, UZV) koji je u primjeni od 2005. godine. Na taj su način objedinjeni svi podaci o pojedinom bolesniku na jednom mjestu pa je administrativno djelovanje liječnika i drugih zaposlenika svedeno na minimum što značajno doprinosi protočnosti u procesu rada.

Dana 7.travnja 2009. Klinika za traumatologiju dobila je europski certifikat EN ISO 9001:2000 za traumatološku struku i to specificirano za zbrinjavanje politraumatiziranih pacijenata, posttraumatskih stanja, degenerativnih promjena lokomotornog sustava te liječenje najteže opečenih pacijenata. Na taj način Klinika se uvrstila u vodeće institucije traumatološke struke u priznatim svjetskim razmjerima. Ustrojeni ISO standardi podrazumijevaju procesni pristup organizaciji cijelog radnog procesa uz transparentno vidljive sve faze liječenja. Na taj način je mogućnost pojave neželjenog ishoda i komplikacija liječenja svedena na najmanju moguću mjeru, a kod zaposlenika se razvija svijest i samoodgovornost glede savjesnog obavljanja rada.

Klinika surađuje s više kirurških ustanova u zemlji i svijetu. Liječnici Klinike sudjeluju u domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima te djeluju kao konzultanti traumatološke struke u svim bolnicama i klinikama RH.