ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Popis pretraga iz područja primarne zdravstvene zaštite koje je moguće obaviti u laboratorijima domovima zdravlja

(ali uz druge pretrage koje radimo – biti će napravljene i ove)

Biokemijske pretrage u krvi

  • Glukoza (GUK), Kalij (Kalijev ion), Natrij (Natrijev ion), C-Reaktivni protein, Oralni test opterećenja glukozom (o-GTT) ili postprandijalna glukoza, Ukupni proteini, Ureja, Urat, Kreatinin, Bilirubin ukupni, Triacilgliceroli (Trigliceridi), Kolesterol, HDL – kolesterol, LDL – kolesterol, Aspartat aminotransferaza (AST), Alanin aminotransferaza (ALT), gama-Glutamil transferaza (GGT), Alfa-amilaza, Alkalna fosfataza (ALP), Željezo (Fe), Slobodni kapacitet vezanja željeza (UIBC), Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

Biokemijske pretrage u mokraći

  • Alfa-amilaza u mokraći, kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)

Ostalo

  • Stolica hemoglobin kvalitativno (Okultno krvarenje u stolici)

Hematološke pretrage

  • Kompletna krvna slika
    • Eritrociti (E), Hemoglobin (Hb), Leukociti (L), Hematokrit (Hct), Retikulociti, (Rtc)Trombociti (Trc), MCV, MCH, MCHC
  • DKS, Sedimentacija eritrocita (SE)

Koagulacijske pretrage

  • Protrombinsko vrijeme (PV), INR