ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Odjel za laboratorijsku imunologiju i proteinsku dijagnostiku

voditelj Odjela:

doc. dr. sc. Andrea Tešija Kuna, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

8.00-16.00


Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju intenzivno se razvija od 2004 godine i u današnjem ustrojstvu objedinjuje dva laboratorija: Laboratorij za specijalnu medicinsku biokemiju i Laboratorij za humoralnu imunodijagnostiku koji su proizašli iz četiri nekadašnja odsjeka: Odsjek za lipoproteine, koštane biljege i vitamine; Odsjek za specifične proteine i izoenzime; Odsjek za neurobiokemiju te Odsjek za laboratorijsku imunologiju.

Povijest laboratorijske dijagnostike iz područja specijalne medicinske biokemije u Kliničkom zavodu za kemiju datira s početkom 70-tih godina prošlog stoljeća uvođenjem prvih kvantitativnih i kvalitativnih imunokemijskih analitičkih tehnika u agaroznom gelu. Brza evolucija tehnologije odražavala se na analitičkim tehnikama tako da se danas pretrage u Odjelu za specijalnu medicinsku biokemiju rade na suvremenim automatiziranim analitičkim sustavima koji koriste tehnologiju imunonefelometrije, elektrokemiluminiscencije te fluorescentne enzimimunoreakcije. Također su i prijašnje elektroforetske i imunoelektroforetske tehnike zamijenjene preporučenim osjetljivijim tehnikama poput kapilarne zonske elektroforeze, imunofiksacije te kombinacije izoelektričnog fokusiranja i imunofiksacije. Osim kontinuiranog praćenja razvoja analitičkih tehnika i njihove primjene, jednaka pažnja se posvećuje uvođenju novih pretraga. Odluka o uvođenju novih pretraga temelji se na rezultatima multicentričnih istraživanja koji potvrđuju korisnost primjene novih biomarkera za određene bolesti, preporukama struke i zahtjevima kliničara.

Rad Odjela za specijalnu medicinsku biokemiju organiziran je u dva laboratorija:

1) Laboratorij za specijalnu medicinsku biokemiju u kojem se rade pretrage biljega koštanog metabolizma, vitamina D, pojedinih specifičnih proteina, izoenzima alkalne fosfataze, fenotipizacije alfa1-antitripsina, zatim visokodiferentne pretrage iz područja neurobiokemije, pretrage u dijagnostici i praćenju monoklonskih gamapatija u skladu s preporukama IMWG (engl. International Myeloma Working Group), pretrage u dijagnostici hemoglobinopatija te dijagnostike proteinurija. S početkom 2016 godine, zbog prirode metode određivanja (kapilarna elektroforeza), u spektar pretraga ovog laboratorija uvrštena je i pretraga HbA1c.

2) Laboratorij za humoralnu imunodijagnostiku obuhvaća pretrage iz područja serološke dijagnostike sistemskih autoimunih bolesti (upalne autoimune reumatske bolesti, sistemski vaskulitisi, antifosfolipidni sindrom) te organ-specifičnih autoimunih bolesti (autoimune bolesti jetre, autoimune bolesti probavnog sustava). Primjenjuju se metode indirektne imunofluorescencije (IIF) na različitim tkivnim supstratima, koje su zlatni standard u pretraživanju na prisutnost određene skupine autoantitijela, dok se u svrhu potvrde specifičnosti autoantitijela koriste enzimimunoanaliza (EIA), fluorescentna enzimimunoanaliza (FEIA) i imunoblot. Od 2015 godine u spektar pretraga ovog laboratorija uključeno je i određivanje kalprotektina u stolici.

Pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza osigurava se sustavnom unutarnjom kontrolom analitičke kvalitete na nekoliko razina kao i periodičkom vanjskom procjenom kvalitete rada. Većina pretraga u Odjelu za specijalnu medicinsku biokemiju je akreditirana prema normi HRN EN ISO 15189.

Odjel za specijalnu medicinsku biokemiju ostvaruje izvrsnu suradnju s Klinikama i Zavodima unutar naše ustanove, ali i s drugim ustanovama kao što su Klinika za dječje bolesti Zagreb te Dječja bolnica Srebrnjak. Rezultat ove suradnje mnogi su znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima te prikazani na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA