ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Odjel za molekularnu dijagnostiku

voditelj Odjela:

doc. dr. sc. Mario Štefanović, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

8.00-16.00

Broj telefona:

3787-432


Odjel za molekularnu dijagnostiku ustanovljen je unutar Kliničkog zavoda za kemiju 1996. godine. Odjel prati razvoj analitičkih i tehnoloških dostignuća s područja molekularne dijagnostike, poglavito iz područja kliničke molekularne dijagnostike i farmakogenetike. Opremljen je suvremenim analitičkim sustavima za umnažanje DNA (LightCycler tvrtke Roche i MasterCycler Gradient tvrtke Eppendorf) te suvremenim elektroforetskim sustavom tvrtke Elchrom.

Od samog početka, djelatnici Odjela su posvećeni znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, s naglaskom na kliničku primjenu. Odjel dugi niz godina surađuje i s klinikama i zavodima unutar Bolnice te s mnogim zavodima drugih zdravstvenih ustanova i fakulteta.

Odjel za molekularnu dijagnostiku nudi sljedeće pretrage molekularne dijagnostike:

  • molekularni biljezi nasljedne trombofilije: mutacija faktora V Leiden i protrombina (faktor II)
  • molekularni biljezi za procjenu cerebro- i kardiovaskularnog rizika: ApoE, angiotenzin konvertirajući enzim (ACE), MTHFR, PAI-1
  • molekularni biljezi nasljednih poremećaja: mutacije gena HFE (H63D, S65C, C282Y – nasljedna hemokromatoza), UDP glukuronil transferaze (UGT1A1 – Gilbertov sindrom), polimorfizam gena alfa-1-antitripsina (AAT)
  • molekularni biljezi stečenih poremećaja: stečena mutacija tirozin kinaze JAK2 (Val617Phe)
  • farmakogenetsko testiranje: CYP2C9, VKORC1, CYP2C19, serotoninski transporter (5HTTLPR), COMT
  • testiranje na virus SARS-CoV-2 (uz plaćanje ili uz crvenu uputnicu, uz prethodni dogovor)

Budućnost unosi značajne promjene u područje molekularne dijagnostike, a stalan razvoj tehnologije omogućuje potpuno nov pristup bolesniku. Moderna medicina nastoji biti preventivna, prediktivna i personalizirana, što za molekularnu dijagnostiku znači implementaciju metoda i tehnologije koje će takav pristup omogućiti.

Odjel teži praćenju razvojnih tokova, implementaciji novih metoda i testova dokazane kliničke značajnosti, te unapređuje aplikacije molekularno dijagnostičkih metoda i znanja u područjima kliničkog ili znanstvenog interesa.

DSC_0057