ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Odjel za opću medicinsko-biokemijsku i toksikološku laboratorijsku dijagnostiku

voditelj Odjela:

doc. dr. sc. Nora Nikolac Gabaj, spec. analitičke toksikologije

Radno vrijeme:

0.00-24.00


Odjel za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom najveći je odjel Kliničkog zavoda za kemiju. Svakog se dana izradi više od 5000 analiza za oko 1000 uzoraka bolesnika. Više od 50% su hitni uzorci koji se izdaju unutar jednog sata, dok se ostatak nalaza izdaje se do kraja radnog dana.

U današnjem ustroju Zavoda u Odjelu za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom djeluju tri laboratorija:

  • Laboratorij za biokemijske pretrage i lijekove
  • Laboratorij za acido-bazičnu ravnotežu i plinove u krvi
  • Laboratorij za mokraću i tjelesne izlučevine

U Laboratoriju za biokemijske pretrage i lijekove analize se izrađuju na potpuno automatiziranom tračnom sustavu, koji objedinjuje predanalitičku i analitičku obradu uzoraka. Sustav osigurava sljedivo i standardizirano postupanje sa svim uzorcima od prijema, centrifugiranja, provjere stupnja interferencija, izrade analiza, te alikvotiranja i distribucije za ostala radna mjesta uz minimalnu ručnu manipulaciju. Kako se na samom analitičkom sustavu iz jedne epruvete može izraditi više od 80 pretraga, smanjen je potreban volumen krvi, čime se osigurava pošteda bolesnika od višestrukog uzorkovanja. Također, kako se uzorci obrađuju unutar zatvorenog sustava, smanjen je rizik od izloženosti biološkom materijalu za djelatnike. Pretrage obuhvaćaju različite vrste analita od općih i specifičnih proteina, metabolita, lipida, vitamina, hormona, enzima i elektrolita do lijekova. Iako se većina pretraga određuje iz seruma, u laboratoriju se obrađuju i druge vrste uzoraka kao što su mokraća, likvor i ostali punktati. Sve pretrage su akreditirane prema normi HRN EN ISO 15189, što jamči najvišu razinu kvalitete i sigurnosti laboratorijskog procesa.

U Laboratoriju za acido-bazičnu ravnotežu i plinove u krvi izrađuju se pretrage najvišeg stupnja hitnosti iz kapilarne i arterijske krvi za procjenu oksigenacijskog i metaboličkog statusa bolesnika. Karboksihemoglobin i methemoglobin prate se u stanjima akutnih otrovanja ugljičnim monoksidom i ksenobioticima. Na poziv kliničkog osoblja, djelatnici laboratorija obavljaju uzorkovanje uz bolesnika, što osigurava brzu i pravodobnu laboratorijsku dijagnostiku.

Laboratorij za mokraću i tjelesne izlučevine obrađuje velik broj ekstravaskularnih tjelesnih uzoraka kao što su mokraća, likvor, znoj, stolica, peritonealna i perikardijalna tekućina, ascites, dren i ostali punktati. Različiti uzorci mokraće, od jednokratnog do 24-satnog uzorka obrađuju se u sklopu dijagnostike različitih stanja i bolesti.

Velik dio navedenih pretraga izrađuje se svakodnevno tijekom 24 sata u sklopu hitne obrade bolesnika, čime se osigurava kontinuirana podrška svim odjelima i ambulantama KBC-a. Najveći dio nalaza (>95% svih zaprimljenih hitnih uzoraka) izdaje se unutar jednog sata od primitka uzorka.

Znanstvena i nastavna djelatnost u okviru Odjela za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom

U okviru Odjela za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom kontinuirano se njeguje nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost. Djelatnici provode niz laboratorijskih istraživanja vezanih uz pronalaženje najboljih laboratorijskih postupaka temeljenih na dokazima, koji će osigurati najvišu razinu kvalitete. Također, u suradnji sa kliničkim osobljem provode se ispitivanja koja imaju za cilj istraživanje novih biomarkera i terapeutskih postupaka u nizu akutnih stanja i bolesti kako bi se osigurala optimalna zdravstvena skrb.

Djelatnici Odjela za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom aktivno surađuju s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu u izvođenju nastave, izradi diplomskih radova te mentoriranju studenata za stručno osposobljavanje. Također, djelatnici sudjeluju u radu Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, gdje edukacijom laboratorijskih stručnjaka rade na poboljšanju kvalitete laboratorijske dijagnostike u Hrvatskoj.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA