ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju

voditelj Odjela:

doc dr. sc. Sandra Margetić, spec. med. biokemije

Radno vrijeme:

0.00-24.00


Odjel za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju u svom punom sastavu djeluje unutar Kliničkog zavoda za kemiju od 2005. godine kad je Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti organizacijski pripojen Zavodu.

U 78 godina postojanja Hematološkog laboratorija izdvajaju se dva jedinstvena podatka bitna za razvoj laboratorijske dijagnostike na ovim prostorima:

  • Određivanje protrombinskog vremena po Quicku uvedeno je 1949. godine među prvim laboratorijima na svijetu.
  • Brojači krvnih stanica uvedeni su već 1978. godine.

Razvoj tehnologije i organizacija rada omogućili su da se u ovom Odjelu Zavoda integrira redovita i hitna laboratorijska hematološka dijagnostika. Kontinuirana unutarnja i vanjska kontrola kvalitete rada svih analitičkih sustva, uz informatičku podršku, osiguravaju pouzdanost i brzinu za više od 600 hitnih nalaza kroz 24 sata za sve kliničke odjele. U skladu sa zavodskim statusom Referentnog centra za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja Ministarstva zdravlja RH, laboratorijski stručnjaci u suradnji s kliničarima proširuju promptno hitnu hematološku i koagulacijsku dijagnostiku te suvereno interpretiraju ukupnost pretraga hemostaze i morfološke hematologije.

Više od 60 raznovrsnih pretraga iz područja hemostaze i laboratorijske hematologije izrađuje se u Odjelu za potrebe ambulantnih bolesnika, kliničkih odjela i suradnih ustanova.

Laboratorijska dijagnostika sustava hemostaze uključuje pretrage kojima se prate nasljedne i stečene promjene funkcionalne aktivnosti pojedine faza hemostaze. Stvaranje ugruška procjenjuje se određivanjem broja trombocita, ocjenom morfoloških pokazatelja i testovima agregacije trombocita. Stvaranje fibrina prati se testovima probira s APTV, TV, PV i mjerenjem aktivnosti pojedinih faktora od FII do FXIII. Fibrinolitička aktivnost ocjenjuje se određivanjem vremena euglobulinske lize, mjerenjem aktivnosti plazminogena te testom degradacijskih produkata fibrina FDP.

Određuje se i aktivnost prirodnih inhibitora zgrušavanja – AT III, PC, PS i prisustvo stečenih inhibitora faktora zgrušavanja. U suradnji sa Odjelom za molekularnu dijagnostiku postavljen je racionalan pristup pretragama za probir na nasljednu ili stečenu sklonost razvoja tromboze (trombofilije) sukladno međunarodnim smjernicama odabirom klinički značajnih mutacija faktora zgrušavanja i njihova fenotipa. Istovremeno se kroz 24 sata provodi laboratorijska dijagnostika tromboza (D-dimeri) te praćenje djelotvornosti dugotrajne oralne antikoagulantne, trombolitičke i fibrinolitičke terapije (pretragama INR, APTV te heparin anti-Xa aktivnost).

Najsuvremena tehnologija hematoloških analizatora za brojenje i ispitivanje morfologije krvnih stanica podržava diferencijalnu dijagnostiku poremećaja sve tri stanične loze iz minimalne količine uzorka, štoviše i u hitnim stanjima, osobito važnim za posebnosti novorođenačke populacije. Uvođenjem novih staničnih pokazatelja (IRF i IPF) ubrzana je i poboljšana diferencijalana dijagnostika anemija i trombocitopenija. Stručnjaci u Odjelu iskusni su u poznavanju citomorfologije leukocitne loze te obnašaju prvi dijagnostički stupanj u dijagnostici hematoloških bolesti, ponajprije zloćudnih tumora krvotvornog sustava. Organizacija rada Odjela omogućava kroz 24 sata pregled citomorfologije za sve klinike.

Medicinski biokemičar prisutan je kontinurano u radu Odjela te je pozvan na suradnju s kliničarima i na odgovornost pravovremene dojave patoloških nalaza koji su značajni za dalje medicinske postupke i uopće skrb o bolesniku.