• Viši stručni savjetnik za edukaciju u sestrinstvu

    Ela Vujanić, mag. med. techn.

    Provođenje edukacije i briga o stručnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara te provođenje promicanja sestrinstva u Bolnici i izvan nje.