• Interni pravilnici i ostali akti

  • Pravilnik o upravljanju kvalitetom i Priručnik kvalitete dostupni su na zahtjev
  • U nastavku možete preuzeti tablicu koja sadrži popis dokumenata koji se nalaze u bazi dokumenata KBC Sestre milosrdnice
 • Zakonska regulativa

  Pozivnica na zakonske propise.

 • Kliničke smjernice

 • Smjernice Kliničkog bolničkog centra sestre Milosrdnice

  Redni br. Smjernice Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Link
  1. Prijedlog preporuka Hrvatskoga reumatološkog društva za liječenje odraslih bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom i psorijatičnim artritisom biološkim lijekovima i ciljanim sintetskim molekulama, 2017. Poveznica na Prijedlog

  (uz dopuštenje izdavača)

  2. Prijedlog preporuka Hrvatskoga reumatološkog društva za liječenje bolesnika s reumatoidnim artritisom biološkim i ciljanim sintetskim lijekovima, 2017. Poveznica na Prijedlog

  (uz dopuštenje izdavača)

  3. Smjernice za transfuzijsko liječenje. Poveznica na smjernice.
  (uz dopuštenje izdavača)
 • Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode

  Prema HALMED-u (Agencija za lijekove i medicinske proizvode) sve nuspojave na lijekove i medicinske proizvode moraju se prijaviti, u pisanom obliku, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, a u slučaju cjepiva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na način kako to, za lijekove, propisuju odredbe Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.90/14.), i Pravilnik o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.).

  Na dostupnoj službenoj internetskoj stranici HALMED-a, možete pronaći postupak za prijavu nuspojave lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode: http://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/.

  Ovdje možete pronaći Obrazac za prijavu nuspojave lijeka.

  Za više informacija posjetite: www.halmed.hr.