U svrhu poboljšanja naših usluga pozivamo Vas da anonimno ispunite upitnik na sljedećoj poveznici: Upitnik: Kako mi je saopćena dijagnoza? . Hvala Vam!

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice sudjelovao je u projektu vanjske procjene (audita) bolnica u okviru programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga DLI 6 (Zajam Svjetske banke) čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ovim projektom provjeravala se usklađenost bolničkih sustava kvalitete s obaveznim standardima kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove. Obavezni standardi kvalitete su…

Pojava padova, posebno kod osoba starije životne dobi, danas predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem. U bolničkim zdravstvenim ustanovama posljedica je interakcije između opasnosti iz okoline i povećane osjetljivosti pojedinca najčešće uslijed bolesti i starosti. Njegova pojava produžuje i komplicira bolničko liječenje. Veliki su problem padovi koji rezultiraju ozljedama. Da bi se smanjile negativne posljedice koje padovi…

U 2019. godini, u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, osiguran je nastavak preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a za što je otprije imenovan i koordinator za hrvatske branitelje Domovinskog rata – stručni savjetnik, koji je dijelom Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite.             U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice…

U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koristi se vanjski sustav provjere kvalitete imunohistokemijskih pretraga – NordiQC. Dobiveni rezultati su izvrsni, što pruža značajnu sigurnost u liječenju bolesnika, a dodatnu vrijednost predstavlja i što su, uz ostale, uključeni i markeri za tumore dojke.

Dana 12. lipnja 2019. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice završena je Vanjska procjena DLI 6 koja se provodila u skladu s Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i dijelovima Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Ovim putem zahvaljujemo svim suradnicima Ureda za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene…

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (nastavno: Agencija) krenula je u provođenje aktivnosti DLI6 (Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accredation), u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga vezano uz Zajam Svjetske banke. Svjetska banka prati izvršenje potonjeg u svojim izvješćima koji se nalaze na…