Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice sudjelovao je u projektu vanjske procjene (audita) bolnica u okviru programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga DLI 6 (Zajam Svjetske banke) čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Ovim projektom provjeravala se usklađenost bolničkih sustava kvalitete s obaveznim standardima kvalitete za bolničke zdravstvene ustanove. Obavezni standardi kvalitete su i sastavni dio buduće akreditacije bolnica. Vanjska procjena (audit) održana je 12. lipnja 2019. Godine a provodio ga je  stručni tim ocjenitelja imenovanog od strane Ministarstva zdravstva. 

KBC Sestre milosrdnice je morao prirediti dokaze koji zadovoljavaju devet obveznih standarda kvalitete i jedan akreditacijski standard. Dokaze za navedene standarde predočio je Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i pridruženi članovi vezano uz pojedine standarde.

Podjela potvrda o zadovoljavanju kriterija navedenih sustava kvalitete zdravstvene zaštite organizirana je 21. studenoga 2019. godine u Ministarstvu zdravstva. U ime KBC – a Sestre milosrdnice potvrdu je primio dr. sc. Ivan Radić, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu.

Ovim putem zahvaljujemo još jednom svim sudionicima koji su pomogli u pripremi i tijekom provođenja audita.

Dobili smo sve pohvale i visoko smo rangirani.

U prilogu se nalazi tablica koju je proslijedilo Ministarstvo zdravstva u kojoj je u 3 stupcu vidljiva naša samo procjena prije audita (sami sebi smo postavili visoke kriterije), a vanjska procjena Ministarstava zdravstva bila je u konačnici da smo sve nacionalne standarde ustrojili kompletno 100 % .

Pred nama ostaje još puno posla za implementaciju i daljnje unapređenje kvalitete propisane nacionalnim standardima kvalitete, ali i postupak nacionalne akreditacije KBC –  a Sestre milosrdnice.