ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Organizacijska struktura Klinike za psihijatriju

1. ZAVOD ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU I PSIHOFARMAKOLOGIJU
Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju Ministarstva zdravlja RH

 • ODJEL ZA INTENZIVNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE
 • ODJEL ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU
 • Odsjek za shizofrenije i psihotične poremećaje
 • Odsjek za afektivne poremećaje
 • Jedinica za psihijatrijsku genetiku
 • Jedinica za psihoendokrinologiju
 • Jedinica za parcijalnu hospitalizaciju shizofrenija
 • Jedinica za posthospitalno praćenje shizofrenija

2. ZAVOD ZA SOCIJALNU PSIHIJATRIJU I PSIHOTERAPIJU
Referentni centar za konzultativnu psihijatriju Ministarstva zdravlja RH

 • Odsjek za krizna stanja i prevenciju suicida
 • Odsjek za poremećaje uzrokovane stresom
 • Jedinica za psihoterapiju i posthospitalno praćenje
 • Jedinica za anksiozne poremećaje
 • Jedinica za parcijalnu hospitalizaciju

3. ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI
Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravlja RH
Referentni centar za ovisnosti o drogama Ministarstva zdravlja RH

 • ODJEL ZA ALKOHOLIZAM
 •  Odsjek za afektivne poremećaje udružene sa alkoholizmom
 • Odsjek za žene ovisnice o alkoholu
 • Jedinica za neurobiologiju alkoholizma
 • ODJEL ZA OVISNOSTI O DROGAMA
 • Jedinica za izvanbolničko liječenje ovisnosti o drogama

4. POLIKLINIKA

 • Ambulanta za hitnu psihijatriju
 • Ambulanta za biologijsku psihijatriju
 • Ambulanta za socijalnu psihijatriju
 • Ambulanta za psihoterapiju
 • Ambulanta za ovisnost o alkoholu
 • Ambulanta za ovisnosti o drogama
 • Ambulanta za psihosomatsku medicinu
 • Ambulanta za ekološku psihijatriju
 • Ambulanta za forenzičku psihijatriju
 • Psihodijagnostika

5. DNEVNA BOLNICA KLINIKE

6. REFERENTNI CENTRI

 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihijatrijsku neurobiologiju
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama
 • Referentni centar Ministarstva zdravstva za konzultativnu psihijatriju