ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

Operacijski zahvati koji se izvode na klinici

U 2019. godini na Klinici za kirurgiju zabilježene su 4612 hospitalizacije, 4301 operacijski zahvat, 6850 malih kirurških zahvata, 39.894 pregled u Poliklinici Klinike za kirurgiju.

Operacijski zahvati izvode se po kirurškom algoritmu i po hitnosti:

 • Neposredno – trenutni: zahvati koji se izvode zajedno s reanimacijom bolesnika. Odluka o operaciji donosi se u nekoliko minuta (rupture aorte, traumatske ozljede abdomena i toraksa, otvoreni prijelomi s velikim neurovaskularnim oštećenjima)
 • Hitni zahvati kod teškog zdravstvenog stanja (perforacija, otvoreni prijelom, kritična ishemija organa)
 • Ubrzani zahvati: rana intervencija kod upala i mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja
 • Redovni, elektivni, unaprijed planirani operacijski zahvati
Endoskopski zahvati
 • dijagnostički i staging zahvati
 • hernioplastike
 • apendektomija, kolecistektomija, koledokotomija
 • resekcija želuca
 • kirurško liječenje Chronove bolesti na tankom crijevu (segmentalne resekcije, ileostomije)
 • resekcije tankog crijeva, resekcije sigme i visoke anteriorne resekcije
 • hemikolektomije, kolektomije sa ileorektalnom anastomozom
 • abdominoperinealna ekstripacija rektuma
 • kirurško liječenje ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti na debelom crijevu (kolektomija sa ileorektalnom anastomozom, proktokolektomija sa terminalnom ileostomijom, proktokolektomija sa ileo pouch- analnom anastomozom)
 • resekcije pankreasa
 • adrenalektomije, splenektomije
 • VATS zahvati – staging, biopsija, pleurodeza, pleurektomija, ekscizija bula, metastazektomija, segmentektomija I lobektomija pluća
Abdominalni kirurški zahvati
 • Napredno liječenje onkoloških bolesti s uznapredovalim abdominalnim tumorima – citoreduktivna kirurgija koja uključuje multiorganske resekcije, omentektomiju, peritonektomiju i hipotermičku intraperitonejsku kemoterapiju (CRS i HIPEC)
 • Operacije želuca i dvanaesnika (polipektomije, gastrektomije, gastrostomije, duodenotomije, hemigastrektomije, subtotalne resekcije, totalne gastrektomije)
 • Operacije tankog crijeva (polipektomije, resekcije divertikula, enterotomije, ileostomije, resekcije tankog crijeva, kirurško liječenje Chronove bolesti tankog crijeva, kirurško liječenje fistula
 • Operacije debelog crijeva (polipektomije, hemikolektomije, kolektomije sa ileorektalnom anastomozom, resekcije sigme i visoke anteriorne resekcije, abdominoperianalna ekstripacija rektuma, proktokolektomija, kirurško liječenje ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti debelog crijeva
 • Operacije anorektalnog kanala: fistulotomije, fistulektomije, lateralna sfinkterotomija, Milligen- Morgenova operacija hemoroida, laserska ablacija fistule, skleroterapija hemoroida
 • Kirurško liječenje inkontinencije, rektovaginalnih fistula, prolaps rektuma, suženje analnog kanala, levatoroplastika, sfinkteroplastika, suspenzija i fiksacija rektuma
 • Operacije jetre ( cistektomija, metastazektomija, lijeva bočna segmentektomija, lijeva lobektomija, lijeva medijalna segmentektomija, desna lobektomija, proširena desna lobektomija, transtrisegmentektomija)
 • Operacije bilijarnog sustava
 • Operacije gušterače (vanjska i unutarnja drenaža, tumorektomija, distalna pankreatektomija, subtotalna pankreatektomija,totalna pankreatektomija, pankreatikoduodenektomija po Whiplleu, poštedna resekcija glave gušterače s prezervacijom duodenuma i Roux-en-y premoštenjem
 • Operacije nadbubrežne žlijezde, slezene, hernioplastike
Torakalni kirurški zahvati
 • Operacije stijenke prsnog koša
 • Operacije medijastinuma( tumori, ciste, retrosternalna struma)
 • Kirurško liječenje perikardijalnog izljeva
 • Kirurško liječenje GERB-a i hijatalne hernie
 • Operacije pluća, pleure, jednjaka i kardije
Traumatološki zahvati
 • Kirurško liječenje uganuća i išćašenja zgloba
 • Repozicija i rekonstrukcija zglobne čahure, ligamenata i okolnog tkiva
 • Kirurško liječenje rupture Ahilove tetive, artrodeze, osteotomije
 • Kirurško liječenje AO- metodom prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice, ručnog zgloba, šake, prstiju, zdjelice, acetabuluma, bedrene kosti, ivera, potkoljenice i stopala
 • Kirurško liječenje prijeloma vanjskim fiksatorom
 • Ugradnja parcijalne i totalne proteze kuka

Za traumatološke zahvate koristi se specijalni instrumentarij i implantacijski materijal od čelika, titana i karbona. Primjenjuje se: humeralni čavao, gama čavao, proksimalni femoralni čavao, tibijalni čavao, kanulirani vijci za nadlakticu i bedrenu kost, titanske i karbonske zaključavajuće ploče.

Vaskularni zahvati
 • Inverzijska i everzijska karotidna endarterektomija
 • Aneurizme abdominalne aorte i perifernih arterija sintetskim ili autolognim graftom
 • okluzijske bolesti arterija premoštenjem sintetskim ili autolognim graftom
 • akutne ishemije (embolektomija, trombektomija, angioplastika, premoštenje, endarterektomija, patch plastika)
 • endoskopsko liječenje aneurizme torakalne i abdominalne aorte (TEVAR I EVAR)
 • kirurško liječenje Kompartment sindroma – fasciotomije
 • amputacije, dezartikulacije
 • kirurško liječenje varikoznih vena ( laserska ablacija VSM i VSP), safenektomija i

ablacija varikozioteta

 • formiranje A-V fistule
Zahvati plastične i rekonstruktivne kirurgije
 • Operacije tumora kože (ekscizije, radikalne ekscizije s disekcijom ili bez disekcije regionalnih limfnih čvorova)
 • Operacije dojke (biopsija, ekscizija, kvadrantektomija, mastektomija s poštedom kože i mamile, jednostavna mastektomija, modificirana radikalna mastektomija, rekonstrukcija dojke sa silikonskim implantatom, primjenom lokalnog mišićno-kožnog režnja ili primjenom slobodnog režnja
 • Operacije šake, mišića, tetiva, fascija
 • Autotransplantacija kože
 • Rekonstrukcijski zahvati
Eksplantacijski zahvati

Eksplantacija podrazumijeva uzimanje organa i tkiva donora. Godišnje se izvede oko 20 eksplantacija. Specijalni timovi za eksplantaciju dolaze iz Europe ili Hrvatske.

Operacijska sestra i tehničar su eksplantacijski prateći tim. Njihova zadaća je: priprema bolesnika, priprema operacijske dvorane, potrebnog materijala i uređaja, te briga o nesmetanom radu tima koji izvodi eksplantacijski zahvat.