ZATVORIX

Vrati me natrag

O Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju najstarija je organizacijska jedinica iz tog područja medicine koja je dio jedne bolnice u Hrvatskoj. Fizikalna terapija u nas uvodi se početkom1920-ih godina, potom je 1938. na tadašnjem Internom odjelu osnovan Odsjek za fizikalnu terapiju i reumatizam, koji se započinje intenzivnije razvijati nakon 1940. kada njegov voditelj postaje dr. Jozo Budak. Proširenjem istoga, uz dodatak poliklinike 1941. postaje samostalan i prerasta u Odjel za fizikalnu terapiju i reumatologiju. Klinika je kroz kontinuirani rad napredovala i postala jedna od stožernih klinika iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Od 1971. god. je bila klinika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1987. je postala klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Klinika je od 1999. bila Referentni centar za upalne reumatske bolesti, a od 2007. nadalje je Referentni centar za spondiloartritise Ministarstva zdravlja RH. Multidisciplinarni pristup je temelj dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svih hospitaliziranih i ambulantnih bolesnika klinike. Kazuistika obuhvaća različite bolesti i stanja lokomotornog sustava kao što su upalne i neupalne reumatske bolesti, bolni sindromi, ometenost djece u razvoju, neurološke bolesti i stanja, posttraumatska stanja, stanja nakon operacija i drugih oblika liječenja onkoloških bolesnika i dr. Poliklinički dio ima opće fizijatrijske ambulante, subspecijalističke reumatološke ambulante (uključivo i ambulantu za spondiloartritise), ambulante za rehabilitaciju djece, ambulantu za osteoporozu. Specifičnosti rada su: na lokacijama Draškovićeva 19 (u zgradi gdje je i Klinika za traumatologiju) se provodi sveobuhvatna rehabilitacija traumatoloških bolesnika (npr.politraumatiziranih, bolesnika s ozljedama zdjelice, opeklinskim ozljedama, spinalnim ozljedama, ozljedama šake, sportskim ozljedama, stanjima nakon ortopedskih zahvata), a na lokaciji Ilica 197 (u zgradi gdje je i Klinika za tumore) provodi se rehabilitacija onkoloških bolesnika u sklopu kompleksnog liječenja tih bolesnika, prisutnog u svim stadijima bolesti, te obuhvaća široko psihosocijalno i somatomotoričko područje ljudskog života s ciljem ponovnog uključivanja u obiteljsku, socijalnu i radnu sredinu. Liječnici, logopedi, rehabilitatori, fizioterapeuti i ostali stručnjaci naše Klinike konzilijarno rade na drugim klinikama.

Hospitalizacija odraslih u cilju visoko diferentne dijagnostike i terapije odnosi se za odrasle bolesnike prvenstveno na one s reumatskim bolestima, a djece uglavnom na neurološka oštećenja, odnosno njihovu (re)habilitaciju. Odjel za rehabilitaciju djecu je jedina takva organizacijska jedinica u Hrvatskoj koja djeluje u sklopu klinike odnosno kliničkog bolničkog centra. U radu klinike posebna je pozornost usmjerena na ranu dijagnostiku i intervencije čime se postižu bolji ishodi. Uvedeno je praćenje aktivnosti bolesti i funkcionalnog deficita u bolesnika s reumatskim bolestima primjenom validiranih indeksa (npr. BASDAI, BASFI, DAS, HAQ), što bitno poboljšava pristup bolesniku, njegovom praćenju, prognozi i ishodu. Na klinici se rade dijagnostičke pretrage: ultrazvuk s power/color – dopplerom i elektromioneurografija, kao i denzitometrija skeleta (u suradnji s Klinikom za traumatologiju).

Uz edukaciju bolesnika kao neizostavni dio intervencija, u liječenju se primjenjuje najsuvremeniji lijekovi te ostali oblici konzervativnog liječenja. Napredak je poglavito napravljen u liječenju najvažnijih upalnih reumatskih bolesti primjenom tzv. bioloških lijekova, kojima se postižu značajno bolji rezultati, čime klinika stoji uz bok s drugim vrhunskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Prednost Klinike je mogućnost kompleksnog liječenja koje uz lijekove uključuje i fizikalnu terapiju, odnosno funkcionalno liječenje. Na klinici se provode individualno prilagođeni suvremeni programi terapijskih vježbi (kinezioterapija), a primjenjuju se različiti oblici fizikalne terapije (termoterapija, krioterapija, elektroterapija, terapijski ultrazvuk, elektromagnetoterapija, svjetlosna terapija, terapija udarnim valovima – ECSWT itd.).
Radna (okupaciona) terapija, psihosocijalna potpora, propisivanje i edukacija korištenja rehabilitacijskih pomagala, a u nekim slučajevima i komplementarna suportivna terapija (terapija glazbom i sl.) su dio intervencija koje se provode u posebnim indikacijama.

U zadnjih 15-tak godina poboljšani su prostorni uvjeti, a prvenstveno komfor hospitaliziranih bolesnika, savladane su arhitektonske barijere, uređena je i proširena Poliklinika za odrasle i Poliklinika za rehabilitaciju djece, dok je veliki napredak u standardima proastora postignut useljenjem dijela poliklinike u nove prostore zgrade Klinike za tumore (Ilica 197). Klinika od 2009. ima certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO standardima (zadnja inačica je 9001:2015).

Djelatnici klinike su članovi više stručnih hrvatskih društava (npr. Hrvatsko reumatološko društvo, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatsko vertebrološko društvo), u kojima imaju istaknutu ulogu, a članovi su i međunarodnih udruga i organizacija (npr. EULAR, ESPRM, ISPO, ASAS, GRAPPA, EFIC). Više doktora medicine su dobitnici odličja i zahvalnica stručnih društava i neprofitnih udruga. Djelatnici klinike redovito se stručno usavršavaju kroz tečajeve u zemlji i inozemstvu.
Klinika ima jednu od vodećih uloga u znanstveno-istraživačkom radu iz područja reumatologije i fizijatrije sudjelujući u brojnim neprofitnim istraživanjima i projektima, kao i u multicentričnim, međunarodnim kliničkim studijama, čime se stječu nove spoznaje i dobiva iskustvo u mogućnostima liječenja.

Znanstvena i stručna aktivnosti rezultirala je objavljivanjem mnogobrojnih radova djelatnika klinike, od kojih značajan dio u časopisima koji se citiraju u najprestižnijim bazama (CC i SCIE), a sudjelovali smo sa više stotina radova na domaćim i međunarodnim skupovima. Djelatnici klinike su kao autori i ko-autori objavili više od 80 knjiga i priloga u knjigama iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te boli.

Klinika ima dugogodišnju tradiciju kao ustanova edukacije u kojoj se provodi veći dio specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalizacije iz reumatologije, te manji dio u okviru obaveznog staža drugih specijalizacija. Na klinici se održava diplomska i poslijediplomska nastava nekoliko visokoškolskih ustanova: Medicinski fakultet, Kineziološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište i Stomatološki fakultet. Djelatnici klinike su autori ili koautori knjiga koje su od strane nadležnih institucija odobreni kao sveučilišni udžbenici / nastavni tekstovi. Osim nastave u okviru fakulteta organiziraju se i tečajevi namijenjeni liječnicima, fizioterapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima. Klinika je 2011. postala Centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicine (European Board for Physical and Rehabilitation Medicine), a naslov je obnovljen 2016. god. za petogodišnje razdoblje.

Klinika je organizirala više stručnih skupova, a od 2004. redovito je suorganizator aktivnosti u sklopu obilježavanja aktivnosti Desetljeća kostiju i zglobova, proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Tako se, najčešće u suradnji s drugim klinikama KBC-a, redovito organiziraju simpoziji povodom Svjetskog dana kralješnice (od 2014. pod pokroviteljstvom Razreda za medicinske znanosti HAZU) i Svjetskog dana traume. Klinika je imala najvažniju ulogu u donošenju prvih smjernica za dijagnostiku i liječenje bolesnika s križoboljom. Djelatnici Klinike su pozvani predavači, moderatori sekcija i članovi organizacijskih i znanstvenih odbora više domaćih i međunarodnih stručnih skupova.

Na klinici je sjedište časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina (glavni i odgovorni urednik prim. mr. sc. Frane Grubišić), časopisa Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a i časopisa Reumatizam (glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. Simeon Grazio), časopisa Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a. Liječnici klinike su članovi uredništva nekoliko časopisa.

Klinika je usko povezana s Hrvatskom ligom protiv reumatizma, najmasovnijom udrugom na državnoj razini koja okuplja bolesnike s reumatskim bolestima kao i stručnjake koji se bave tom problematikom, a u prostorijama klinike je od njezinog osnutka (1992.) i sjedište Lige. Djelatnici dijela klinike na lokaciji Ilica 197 (rehabilitacija onkoloških bolesnika) su aktivno uključeni u rad udruga bolesnika liječenih zbog različitih oblika tumora, prvenstveno projektima vezanima za rak dojke.

Organizacija

  • Odjel za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih
  • Odjel za rehabilitaciju djece
  • Poliklinika – Fizijatrijska ambulanta za odrasle, Reumatološka ambulanta, Reumatološka ambulanta za spondiloartritise, Fizijatrijska ambulanta za djecu, Ambulanta za elektrodijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku, Fizijatrijska ambulanta za osteoporozu, Fizikalna terapija
  • Dnevna bolnica za odrasle
  • Dnevna bolnica za djecu