ZATVORIX

X

Upišite pojam u tražilicu

Vrati me natrag

O Klinici za psihijatriju

Ukupan broj djelatnika: 114

Broj kreveta: 50

Broj mjesta u dnevnoj bolnici: 60

Broj liječnika: 23 (19 specijalista + 4 specijalizanta)

Broj nastavnog osoblja: 10 (1 redoviti profesor, 1 izvanredni profesor, 7 docenta liječnika i 1 docent psiholog)

Klinika za psihijatriju, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice ugledna je psihijatrijska ustanova s dugom tradicijom. Klinika je jedan je od najstarijih psihijatrijskih odjela koji djeluju pri bolnicama općeg tipa u našoj domovini. Osnovana je 1939. godine, a prvi predstojnik bio je prof. dr. Josip Glaser koji je specijalističko obrazovanje iz neuropsihijatrije stekao u uglednoj neuropsihijatrijskoj klinici u Zürichu kod glasovitog profesora Eugena Bleulera i prenio u našu sredinu tradiciju klasične europske psihijatrijske škole. Profesor Glaser koncipirao je psihijatriju prema najuglednijim ondašnjim takvim odjelima u Europi. Zaslužni za daljnji razvoj psihijatrije u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice njeni su dosadašnji voditelji, profesori Josip Breitenfeld, Vladimir Hudolin, koji je zaslužan za razvoj i oblikovanje Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizma i drugih ovisnosti.

Dosadašnji predstojnici Klinike za psihijatriju:

Prof. dr. Josip Glaser (1939. – 1954.); Prof. dr. Josip Breitenfeld (1954. – 1959.); Prof. dr. sc. Vladimir Hudolin (1959. – 1987.); Prof. dr. sc. Branko Lang (1987. – 1994.); Prof. dr. sc. Vlatko Thaller (1994. – 2007.); Prof. dr. sc. Danijel Buljan (2007. – 2014.); Prof. dr. sc. Dalibor Karlović (2015-dalje)

Danas je Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice suvremena ustanova koja djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu.

U Klinici djeluje 19 specijalista te 4 specijalizanata psihijatrije. Osim visoko obrazovanih djelatnika u klinici radi 6 psihologa, 6 socijalnih radnika, 1 defektolog, 1 filozof-antropolog, 1 radni terapeut, 14 visoko obrazovanih medicinskih sestara, 43 medicinske sestre te administrativno i pomoćno osoblje. Klinika je jedina psihijatrijska ustanova u našoj zemlji koja obuhvaća sve segmente suvremene psihijatrijske zdravstvene zaštite. Tako se na kliničkim zavodima Biologijske psihijatrije, Socijalne psihijatrije i Alkoholizma i drugih ovisnosti godišnje zbrine oko 1300 bolesnika.

U okviru Klinike djeluje i najstarija dnevna bolnica u našoj zemlji (od 1957.) koja se sastoji od četiri segmenta, psihijatrijske dnevne bolnice, dnevne bolnice ovisnosti o alkoholu, dnevne bolnice ovisnosti o drogama i dnevne bolnice za shizofrenije i psihotične poremećaje gdje se godišnje liječi oko 700 bolesnika. Također neizostavni dio Klinike čini i poliklinika u kojoj se godišnje zbrine oko 23.000 bolesnika, a u okviru konzultativne psihijatrije na Klinikama bolnice godišnje obradi se oko 1500 bolesnika. U hitnoj ambulanti Klinike, koja radi 24 sata, godišnje se zbrine oko 3000 bolesnika.

Osim uobičajenog, stručnog rada, u klinici se intenzivno odvija znanstveno-istraživački rad te nastava za studente Stomatološkog fakulteta, studija psihologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Zdravstvenog veleučilišta. U Klinici se provodi i poslijediplomska nastava i izobrazba liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije i drugih specijalnosti kojima je u programu psihijatrijska edukacija. U okviru Klinike djeluju četiri referentna centra Ministarstva zdravstva: Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju, Referentni centar za alkoholizam, Referentni centar za ovisnosti o drogama i Referentni centar za konzultativnu psihijatriju.

Klinika izdaje međunarodni znanstveni časopis «Alcoholism and Psychiatric Research» citiran u više međunarodnih baza podataka (Biological abstracts/BIOSIS, Excerpta medica/EMBASE, Psych Info, SCOPUS, Sociological abstracts, ETOH, Addiction research).

U Klinici za psihijatriju sjedišta su stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra shizofrenije HLZ-a i Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a.

Na Klinici djeluje i specijalna psihijatrijska Knjižnica s fondom od preko 3000 stručnih naslova knjiga i 40-tak znanstvenih časopisa koji redovito dolaze iz područja psihijatrije i graničnih područja.

Na Klinici se odvija intenzivan znanstveno-istraživači rad, a intenzitet tog rada najbolje prikazuju brojne publikacije koje su izdali djelatnici Klinike. Na klinici se dosada provelo desetak znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i više međunarodnih multicentričkih znanstvenih projekata istraživanja lijekova. U svojih sedamdeset godina postojanja stručnjaci Klinike za psihijatriju napisali su i objavili više od 2000 bibliografskih jedinica.

Danas je postavljena nova organizacija klinike za psihijatriju kako bi se što uspješnije moglo odgovoriti izazovima koje suvremeno društvo postavlja pred psihijatrijsku struku.